Učebnice pro střední školy – právo a finance

eShop C.H.BeckUčební texty pro právo a finance na středních školách jsou v moderní době stále důležitější. Tak jak se mění společnost, mění se i chování jedinců v prostředí práva a ekonomie. Proto je vzdělávání studentů středních a vyšších škol v těchto oblastech o to důležitější. Mnozí z nich již sami pochopili, jak jsou tato témata důležitá.

Je nutné předkládat studentům aktuální informace na příkladech ze skutečného života a praxe. Jedině tak obstojí ve skutečném životě, kde právo a ekonomie hraje často prim.

Nové učební texty – novely zákonů

Nové knihy C. H. Beck , respektive jejich nová vydání, umožnila mnohé úpravy v obsahu, jež vycházejí z novel významných právních předpisů, které v poslední době vyšly v platnost. Studentům se tak do rukou dostávají učební texty s aktuálními informacemi i právními předpisy, které budou potřebovat nejen ke studiu, ale také pro svůj praktický život.

Jaké učebnice vycházejí?

  • Jedenácté vydání - Základy práva pro střední a vyšší odborné školy – tato učebnice každoročně vychází a je do posledního kusu pravidelně rozebrána. Obsah je velice přehledně setříděn do jednotlivých oblastí práva a poskytuje jak studentům středních a vyšších škol dobrou učební moderně pojatou pomůcku.
  • Finanční vzdělávání pro střední školy se sbírkou řešených příkladů na CD – finanční gramotnost pro běžný život je stále více důležitá a tato učebnice se příkladům ze života za pomoci praktických příkladů snaží studenty středních škol uvést do finanční problematiky, jež v osobním i profesním životě velice ocení. Součástí je i přiložené CD s řešenými příklady.
  • Třetí vydání - Základy ekonomie pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ – Nově pojatý výklad učebnice činí ekonomii pro studenty i laickou veřejnost méně abstraktní a neuchopitelné. Ojediněle rozsáhlý obsah praktických příkladů a reálie české ekonomiky umožňuje všem snadno pochopit a vytříbit ekonomický způsob myšlení.
  • Šesté vydání - Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část – tato učebnice je zaměřena na problematiku vzniku nových států, jako je například Kosovo, oblasti ochrany lidských práv a smlouvy týkající se odzbrojování. Učebnice je nejen pro studium právnické fakulty velmi přínosná, ale rovněž velice zajímavá vzhledem k aktuálnímu dění ve světě.
Přidáno: 23.08.2011, Zdroj: eShop C.H.Beck

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si