Týden teorie a praxe v ekonomice na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice

Univerzita PardubicePropojení teorie s praxí při výuce a výzkumu bude stěžejním tématem přednáškového projektu Týden teorie a praxe v ekonomice, který probíhá ve dnech 19. až 22. října na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice.

V průběhu týdne se uskuteční v posluchárnách univerzitní auly, Dopravní fakulty Jana Pernera a Fakulty ekonomicko-správní v univerzitním kampusu v Pardubicích - Polabinách na dvacet odborných přednášek.

Cílem projektu je rozšíření mezifakultní spolupráce akademických pracovišť, tj. mezi akademickými pracovníky vysokých škol s ekonomickým zaměřením z České a Slovenské republiky a zároveň navázání užších kontaktů s odborníky z praxe. Setkání, přednášky a diskuse v rámci celého týdne přispějí nejen ke zpestření a zkvalitnění výuky, ale současně umožní výměnu poznatků a zkušeností mezi odborníky z obou sfér.

Akci pořádá již třetím rokem Ústav ekonomiky a managementu Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice pod záštitou děkanky fakulty doc. Ing. Renáty Myškové, Ph.D.

V rámci plánovaných přednášek zazní příspěvky např.:

- Ing. Borise Dlouhého, CSc., ředitele Sekce hospodářské politiky a makroekonomických analýz Svazu průmyslu a dopravy „Vývoj a situace průmyslu v ČR“,- ředitele Finančního úřadu v Pardubicích JUDr. Radovana Kužela „Harmonizace daní“,
- vysokoškolských kolegů z Ekonomické univerzity v Bratislavě, Žilinské univerzity v Žilině, Technické univerzity ve Zvoleně, Fakulty podnikatelské VUT v Brně, MZLU v Brně, Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykovy univerzity, ČVUT v Praze, University of Colorado a dalších.

Za podnikatelskou sféru přednesou prezentace zástupci různých společností jakými jsou např. Česká spořitelna, a. s., ModusLink Brno, Foxconn CZ, Pivovar Pernštejn apod.

Přednášky, prezentace a odborná diskuse se budou týkat např.:

- problematiky malého a středního podnikání, postavení automobilového průmyslu v české ekonomice, principy úspěšného podnikání, risk managementu, systému krizového řízení v ČR, informací pro ekonomické analýzy, otázek lidských zdrojů a jejich motivace, ekonomické podstaty managementu kvality, měření výkonnosti podniku, restrukturalizace podniku, daní podnikatelských subjektů, projektového řízení, insolvence, rozhodování o investicích do vyspělých technologií, spotřebitelského chování, empirických šetření konkurenceschopnosti podniku, marketingu, strategie regionálního rozvoje, podpory podnikání a investic, mapování procesů ve veřejné správě, nových trendů v managementu atd.

Bližší informace a kontakt k akci:
doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D., vedoucí Ústavu ekonomiky a managementu FES,
telefon 466 036 570

Přidáno: 19.10.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si