Světluška nadělovala: radost, která váží 11,6 mil. korun

Světluška z posledního ročníku sbírky podpořila nevidomé částkou 11,6 milionů korun. 5,2 milionů korun bylo rozděleno mezi 183 nevidomých dětí a dospělých již v průběhu roku. Např. Lucinka z Krnova může díky Světlušce rozvíjet zbytky zraku s pomocí speciálních hraček, pan Sebastián z Opavy může pracovat na mluvícím počítači, který využije i v zaměstnání, Elišce z Prahy bude motivací k pohybu asistenční canisterapeutický pes. Jakubovi, Magdaleně, Ondřejovi a dalším studentům pomůže ve škole pedagogický asistent.

Dalšími 6,4 miliony korun Světluška podpořila 51 projektů neziskových organizací, které nevidomým a jejich rodinám ulehčují každodenní život. Např. Společnosti pro hluchoslepé LORM, která pečuje o ty, kteří se musí naučit žít se ztrátou zraku i sluchu, sdružení Okamžik, které zajišťuje asistenční a dobrovolnické služby pro nevidomé, či společnostem Alka a Filipovka, které poskytují odlehčovací služby pro rodiny handicapovaných dětí. Pomoc Světlušky se tak dostane k tisícům nevidomých.
 

„Mám velikou radost, že máme stále více pravidelných dárců a podporovatelů. Díky nim jsme mohli na pomoc nevidomým rozdělit o 2,6 milionu korun více než v roce předcházejícím. Řada projektů, které Světluška podporuje již 10 let, je na naší pomoci závislá. Pro ty, co tuto smysluplnou práci vykonávají, jsme zázemím, malou jistotou v moři nejistoty, že jim pomůžeme udržet kontinuitu jejich, pro nevidomé, nepostradatelných projektů. Jsme tu pro všechny, kdo nevidí a potřebují pomoci. Kdykoliv v průběhu roku. Nonstop,“ uvedla Martina Kaderková, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu.

Komu Světluška také pomůže?

Světluška dlouhodobě pomáhá zrakově postiženým dětem, aby mohly vyrůstat v bezpečí domova – náruč a láska rodičů je pro zdravý vývoj dítěte to nejdůležitější, u dětí s postižením to platí dvojnásob. Proto i letos věnovala 2 558 720 Kč (od roku 2003 18,2 mil. Kč) na projekty rané péče v regionech v celé České republice. Odborně vyškolení poradci rané péče učí rodiče, kterým se narodilo těžce postižené dítě, jak svému novorozenému děťátku pomoci. Riziko, že bezradní rodiče umístí dítě do ústavu, je tak menší. Regionální střediska pro ranou péči zajišťují osobní návštěvy rodin, půjčují jim speciální stimulační pomůcky a hračky. Věříme, že toto je ten správný start na cestě k samostatnému životu nevidomého člověka.

Světluška provází nevidomé děti i později – od jejich vstupu do mateřské a poté na základní a střední školu. Přispívá jim na přepis učebnic do Braillova písma, speciální pomůcky a školního asistenta, který je pro přijetí těžce zrakově postiženého dítěte do běžné školy podmínkou. Jedním z nich je i nevidomý Otík z Vratimova. Aby chlapeček mohl školu navštěvovat i nadále a pracovat se spolužáky na stejných úkolech, jsou pro něj nezbytností učebnice a pracovní sešity v Braillově písmu. Ty jsou několikanásobně dražší než běžné knihy, a proto mu je Světluška pořídila. „Děkuji Světlušce, že nám již podruhé posvítila na cestu. Už minulý rok nám učebnice v Braillu velmi pomohly, bez těchto knih by syn do této školy chodit nemohl,“ děkuje maminka Otíka. Světluška z posledního ročníku sbírky podpořila školní a osobní asistenci v celkové výši 537 190 Kč a 64 586 Kč věnovala na přepis učebnic a přípravu školních pomůcek.

Světluška směřuje svou pomoc také mezi nadané zrakově postižené studenty, umělce, sportovce, přispívá na projekty, které rozvíjí talent a tvořivé schopnosti lidí se zrakovým postižením, sportovní aktivity, hudební nástroje. Např. Annu K. z Železné Rudy podporuje ve sportu a studiu, Simoně N. přispěla na zobcovou flétnu, aby se mohla naplno věnovat své budoucí hudební kariéře. A dalších 25 těžce zrakově postižených studentů středních a vysokých škol podpořila studijním stipendiem v celkové částce 742 100 Kč.  „Děkuji, Světluško, že nám handicapovaným poskytuješ podporu, bez které bychom si nemohli plnit naše sny a cíle,“ napsala nám Anička.

Světluška neopouští nevidomé ani v dospělosti. Nejčastěji jim přispívá na speciální pomůcky, jako jsou mluvící počítače, mobilní telefony a optické lupy zvětšující text (celkem 748 338 Kč v roce 2012). Bez nich totiž nemají těžce zrakově postižení lidé přístup k informacím a je pro ně nemožné najít si zaměstnání a uplatnění v životě. „Světluško, rád bych ti poděkoval za příspěvek, který jsi mi poslala na mobilní telefon s hlasovým výstupem. Ten mi došel před Vánoci, takže jsem měl pod stromečkem krásný dárek. Telefon mi pomáhá zkontaktovat se s rodinou a lékaři. Za to jsem moc rád,“ podělil se s námi o svou radost nevidomý Petr V.

Finanční podpora ze sbírky Světluška je určena také mnohým organizacím, které se snaží nevidomým a také jejich rodinám ulehčit v každodenním životě. Okamžiku – sdružení pro podporu nejen nevidomých letos přispěla částkou 1 380 000 Kč, z toho 280 000 Kč na projekt Vidět tvýma očima na asistenci pro děti se zrakovým postižením, která je tolik důležitá pro jejich začlenění do běžného života. Společnosti pro hluchoslepé LORM, která pečuje o ty, kteří se kromě ztráty zraku musí souběžně vyrovnávat ještě s částečnou nebo dokonce úplnou ztrátou sluchu, přispěla od roku 2003 10,1 milionů Kč, z toho letos částkou 1 080 000 Kč. „Světluško, jsi pro nás obrovskou, stálou a nezastupitelnou oporou, skutečným partnerem, opravdovou Světluškou, která nám už deset let svítí na cestu! Zvláště v posledních třech letech, kdy nám pomáháš projít temným obdobím spojeným s velkou finanční nejistotou v důsledku krize a dlouhodobého trendu snižování dotací, je Tvá pomoc nenahraditelná. Bez Tebe bychom nemohli zajišťovat sociální služby pro osoby s hluchoslepotou v takové míře a kvalitě,“ napsala nám Petra Zimermanová, ředitelka o.s. LORM.

Velký dík patří hlavnímu partnerovi Světlušky - společnosti Herbadent a všem dalším, kteří pomáhají nejen finančně, ale poskytují své služby a produkty zdarma. „Čím delší je spolupráce Herbadentu se Světluškou, tím více cítíme, jak je dobré se mít navzájem. Malá, poctivá, česká firma a poctivá nadace, která funguje a dělá svoji práci s takovým nasazením a zápalem, že by jí mnohé firmy mohly závidět. Těšíme se na další roky spolupráce,“ zaznělo od Pavla Zavadila, jednatele společnosti. Herbadent podpořil projekt Světluška od počátku společné spolupráce v roce 2009 celkovou částkou 5 000 000, z toho v roce 2013 1 milionem korun.

Děkujeme Finanční skupině AXA, která projekt Světluška od počátku společné spolupráce v roce 2006 podpořila více než 18 miliony korun, z toho v roce 2013 1 milionem korun. „Podpora Světlušky patří k našim stěžejním programům v oblasti společenské odpovědnosti. Velice nás těší, že naše pomoc má opravdu smysl a že i díky nám se daří stále více propojovat svět nevidomých a vidících. Kromě finanční podpory se do projektu zapojují i naši zaměstnanci a partneři, kteří pravidelně přispívají do zářijové sbírky či pomáhají při stavbě Kavárny POTMĚ,“ uvedla Eva Šebestová, manažerka PR a komunikace společnosti AXA.

Přidáno: 06.03.2013, Zdroj: Světluška - Nadační fond Českého rozhlasu

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.