STUDY IN THE CZECH REPUBLIC - TENTOKRÁT VE SKOTSKU!

Bohatství národů je tématem letošní konference a veletrhu Evropské asociace mezinárodního vzdělávání - EAIE, který se uskuteční ve dnech 15. – 18. září na severu Britských ostrovů, v Glasgowě. Tisíce odborníků z oblasti vysokoškolského vzdělávání z celého světa budou klást otázky, polemizovat, diskutovat a hledat odpovědi pod jednou střechou – každý svým jedinečným způsobem vycházejíc z osobního bohatství své rodné země.

Této výjimečné příležitosti sdílení různorodých zkušeností se zúčastní i Česká republika – Dům zahraniční spolupráce (DZS) připraví společný stánek pro české vysoké školy, které se budou prezentovat pod značkou Study in the Czech Republic.

Na stánku se představí tyto veřejné i soukromé vysoké školy a univerzity: Anglo-americká vysoká škola, Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Metropolitní univerzita Praha, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Hradec Králové, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Západočeská univerzita v Plzni. Kromě tradiční výměny zkušeností a navazování nových mezinárodních partnerství, mohou všichni zúčastnění využít příležitosti seznámit se s nabídkou studijních příležitostí na českých vysokých školách při ochutnávce vybraných českých vín. Reprezentanti DZS rádi nabídnou možnost ochutnat z plodů české země a zároveň prodiskutovat aktuální situaci ve vzdělávání a studiu v samém srdci Evropy.  

Ročník 2015 prezentuje něco zcela nového, co doposud nebylo řečeno na rovinu - jednotlivá bohatství národů mohou přinést největší užitek, jestliže jsou sdílena, respektována a ve službě společnému blahu. Srdečně zveme všechny příznivce vzdělávání na mezinárodní veletrh a konferenci EAIE 2015 v Glasgowě!      

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která plní úkoly plynoucí ze zajišťování školských, vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva. DZS koordinuje a administruje řadu mezinárodních programů a realizuje aktivity vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. www.dzs.cz; www.naerasmusplus.cz

Study in the Czech Republic je aktivita zaměřená na propagaci českého vysokého školství v zahraničí a podporu českých vysokých škol v jejich internacionalizaci a mezinárodních aktivitách. Iniciativa představuje zahraničním studentům nabídku vysokoškolského studia v České republice, a to především prostřednictvím aktualizovaných informací na webové stránce a fanpage na Facebooku. V rámci této iniciativy DZS organizuje české stánky na zahraničních vysokoškolských veletrzích a vydává cizojazyčné publikace, jako jsou např. katalog českých vysokoškolských institucí. www.studyin.cz; www.facebook.com/studyincz

2015 EAIE Conference and Exhibition je celosvětové setkání pracovníků, kteří působí v oblasti mezinárodního vzdělávání na úrovni vysokých škol. Akci organizuje každý rok v jiné evropské metropoli asociace EAIE (European Association for International Education). Hostitelem již 27. ročníku této významné mezinárodní akce je Glasgow.

Přidáno: 03.09.2015, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si