Studium na Metropolitní univerzitě v Hradci Králové je pro zaměstnané i maturanty

Metropolitní univerzita Praha - logo

Metropolitní univerzita Praha, která má své univerzitní středisko v Hradci Králové, nabízí uchazečům o studium možnost doplnit si bakalářské vzdělání jak v kombinované, tak prezenční formě. Prezenční studium je určeno spíše čerstvým maturantům, kombinované studium zase vychází maximálně vstříc zaměstnaným lidem. Zástupcem střediska je PhDr. Jan Outlý, Ph.D.

1. Co konkrétně nabízí studentům Metropolitní univerzita Praha v Hradci Králové? Na co byste případné uchazeče nalákal?

Nabízíme příjemné prostředí v nově zrekonstruovaných prostorách v klidné části Hradce Králové s dobrou dopravní obslužností, možností stravování v místě školy a v blízkosti vysokoškolských kolejí. Čas mezi přednáškami mohou posluchači trávit studiem či odpočinkem v denním centru, kde jsou pro ně připraveny počítače s připojením k internetu či knihovna. Jinak Hradec Králové je nejen nejlepším městem pro život, což je titul, který ve dvou po sobě jdoucích letech vyhrál, ale také výrazně studentským městem, v němž působí již pět vysokých škol, takže je zde přítomná atmosféra studentského života.

2. Jaké obory vaše univerzita nabízí, a o které je nejvyšší zájem?

MUP nabízí osm studijních oborů od bakalářského až po doktorský stupeň, v Hradci se z nich realizují dva – Mezinárodní vztahy a evropská studia a Veřejná správa. Prozatím máme jen bakalářské posluchače, ale až dospějí ke státnicím, tedy u mezinárodních vztahů v létě 2010, u veřejné správy ještě o rok později, otevře se zde také navazující magisterské studium. Oba obory vyučujeme kombinovanou formou, Mezinárodní vztahy lze v Hradci ale studovat také běžným prezenčním způsobem.

3. Jaké mají studenti MUP uplatnění? Kdo nejčastěji tvoří řady vašich studentů?

Prezenční studenti jsou nejčastěji čerství nebo nedávní maturanti, ti v kombinované formě zpravidla již pracují a rekrutují z širokého spektra působišť: od zaměstnanců nejrůznějších úřadů, přes policisty, celníky a vojáky až po starosty obcí. Posluchači ale přicházejí také ze soukromé sféry a nemalý podíl je těch, kteří studují prostě ze zájmu. Uplatnění po absolvování mezinárodních vztahů je nejčastější v médiích, diplomacii či veřejných i soukromých institucích s mezinárodní působností. Veřejná správa je primárně určena těm, kteří chtějí zastávat kvalifikované či vedoucí pozice v úřadech státní správy či samosprávy, ale vzhledem k tomu, že studium je koncipováno jako právní specializace, i zde se nabízí širší uplatnění, mimo jiné právě v policii, armádě či jinde, kde se uplatní znalost daných oblastí práva.

4. Co jsou vlastně regionální střediska MUP, a jaký mají vztah k centru MUP v Praze?

Regionální střediska vznikla, aby se univerzita učinila dostupnější pro mimopražské posluchače, neznamená to však, že by šlo o nějaké autonomní jednotky. MUP Hradec KrálovéAkreditace MŠMT, skladba studijních programů, podmínky pro studium, veškeré vnitřní předpisy a podobně jsou samozřejmě pro celou univerzitu stejné. Totéž se týká také nároků na kvalitní personální obsazení výuky, jejichž dodržování MŠMT bedlivě sleduje. Někteří přednášející do Hradce přijíždějí z Prahy, jiní naopak kromě Hradce působí také na „centrále“ či v jiných regionálních střediscích, navíc platí, že studium je mezi všemi působišti MUP prostupné, takže třeba hradecký posluchač, který chce některý předmět absolvovat v Praze, může. Myslím, že za dobu sedmiletého působení MUP již veřejnost zaznamenala, že mediálně známí politologové, ale i experti z dalších oblastí jsou právě z naší univerzity. Můžeme se pochlubit tím, že na MUP působí ti nejlepší odborníci ve svých oblastech.

5. Z čeho se skládají přijímací zkoušky?

V prezenční formě z testu z angličtiny, který nám spíše než k tomu uchazeče ke studiu nepřipustit umožňuje získat představu o tom, do jaké znalostní skupiny jej ve výuce zařadit. Uchazeči o kombinovanou formu přijímací zkoušky nekonají. Ukazuje se, že takto padají zábrany u těch, kteří maturovali třeba před deseti dvaceti lety a nevěří si, že by dnes ještě na studium měli. Opak bývá většinou pravdou, jsou to díky svým pracovním a životním zkušenostem často kvalitní posluchači.

6. Je pro studium nutná pokročilá znalost cizího jazyka?

Pro zahájení studia nikoli, ale posluchač, který žádným světovým jazykem dostatečně nevládne, by na sobě měl ve výuce i nad její rámec zapracovat ze dvou důvodů. Jednak se mu tak otevře možnost mnohem kvalitnějšího odborného růstu, protože zahraniční literatura je nesrovnatelně rozsáhlejší a často kvalitnější než česká. A dále proto, že vysokoškolák bez znalosti cizího jazyka značně omezuje možnost svého kvalifikovaného uplatnění, což samozřejmě platí dvojnásob u oboru Mezinárodní vztahy.

7. Mají vaši studenti možnost studovat na zahraničních univerzitách?

Ano, MUP disponuje nejen mezi soukromými, ale i mezi veřejnými vysokými školami mimořádně širokou nabídkou studia jak v zemích EU v rámci programu ERASMUS, tak partnerskými smlouvami s mimoevropskými univerzitami, zejména v severní Americe.

8. Pořádáte pro studenty nějaké další zajímavé akce?

Univerzita pořádá ročně několik akcí nad rámec výuky, například exkurze v institucích Evropské unie, nejrůznější praxe a podobně. Pokud jde o společenské aktivity, v Hradci Králové by se to nejspíše minulo účinkem, protože tři čtvrtiny studentů sem dojíždějí za výukou z různých míst východních Čech. V Praze ale funguje například sportovní klub MUP, pořádají se výstavy či koncerty a v roce 2009 se poprvé konal také velký společenský ples univerzity. Na všechny tyto události jsou samozřejmě zváni i studenti z regionálních středisek.

9. Kde se o vás uchazeči o studium mohou dozvědět?

Především na internetových stránkách univerzity www.mup.cz a na dnech otevřených dveří, které pořádáme každý měsíc, ale informace jim rádi podáme také telefonicky či e-mailem, kontakty jsou k dispozici rovněž na webu.

Přidáno: 27.03.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.