Studio Bon - malá jazyková škola specializovaná na francouzštinu

Studio Bon je malá jazyková škola založená v roce 1990, specializovaná na francouzštinu.

Její charakteristiky:

1/ Intenzita hodin – za rok se probere např. v gramatice slovesa, přítomný čas, rozkazovací způsob, blízká budoucnost a dva minulé časy: passé composé a imparfait (zatímco v mnoha jazykových školách se obasa minulé časy probírají až v druhém ročníku). Cíl je zvládnout za rok gramatiku natolik, aby bylo možno vyjádřit základní skutečnosti běžného života.

2/ Nácvik gramatických jevů se probírá v posloupnosti: vysvětlení – dril – řízená konverzace – volná konverzace k přečtenému francouzskému článku. V této posloupnosti je oslaben článek mezi vysvětlením a řízenou konverzací, spočívající v provedení cvičení: tento částečně chybějící článek si totiž může žák doplnit sám z učebnice Francouzština pro samouky, z které doporučujeme jednotlivé kapitoly k domácímu procvičení – jinak by nebylo dost času na konverzaci. Některým studentům ale stačí vysvětlení a procvičování formou drilu ve vyučování.

3/ Od první hodiny se systematicky připravuje konverzace.

4/ Ve třetí hodině ze tří se pracuje audiovizuálně: v prvních dvou letech se probírá kurz Victor – je to francouzský televizní kurz, kde se žák může naučit rozlišovat výslovnost různých francouzských mluvčí. Ve třetím roce pak se už pracuje s neupravenými aktuálními zprávami a reportážemi francouzské televize. K tomu studující dostane psaný text se slovíčky, který se zprvu překladá, ve vyšších ročnících už studující konverzují přímo k poslechnuté zprávě nebo reportáži a psaný text jim slouží k zopakování doma.

5/ Z každé hodiny si studující připraví písemné shrnutí prokonverzovaných materiálů – to je jim individuálně opraveno a obdrží je s vysvětlením chyb na další hodině.

6/ K základní učebnici Le Nouveau sans Frontieres se přidávají jako domácí úkoly cvičení ze Samouků. Doplňují se i poslechová cvičení z učebnice Forum (která je žákům zapůjčena na hodině)

7/ Ve vyšších ročnících (od 3. roku) je studujícím zadávána domácí četba ze současných francouzských spisovatelů – o této četbě se pak krátce konverzuje, většinou na začátku hodiny.

8/ Studující mají možnost si ověřit a doplnit své znalosti na letních intenzivních týdeních a 14-denních kurzech francouzštiny v rekreačním prostředí Českomoravské vysočiny za účasti rodilého mluvčího.

Práce v kurzech Studia Bon je náročná, ale, pokud se žák připravuje, jak je mu doporučováno, velmi brzy se může domluvit ve francouzsky mluvících zemích.

Přijďte se podívat – máte právo na první tříhodinovku zdarma.

www.studiobon.cz

Přidáno: 03.09.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.