Studie o vzdělávání upozorňuje na rostoucí nedostatek učitelů

Podle nové studie publikované Evropskou komisí se řada členských států, včetně Německa, Velké Británie, Itálie, Nizozemska, Rakouska a Belgie, může v budoucnu potýkat s vážným nedostatkem učitelů. Studie nazvaná "Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2012" ['Key Data on Education in Europe 2012] byla v únoru předložena ministrům školství zemí EU.

Ze studie vyplývá, že v době, kdy se věk mnohých současných učitelů blíží věku důchodovému, klesá počet absolventů učitelského studia. Studie však zároveň vyzdvihuje povzbudivé faktory – financování školství je ve většině členských států stabilní. Kromě toho studie zdůrazňuje, že vysokoškolské vzdělávání zůstává nejlepší pojistkou proti nezaměstnanosti; absolventi mají větší šanci najít si práci rychleji než ti, kdo vysokou školu nemají.

"Tato studie je neocenitelným zdrojem informací pro tvůrce politik a poskytuje jim důležité vodítko pro budoucí rozhodování. Pro zajištění vysoké kvality vzdělávání našich studentů je profesní rozvoj učitelů klíčovým faktorem. Proto se program Erasmus pro všechny [Komisí navržený nový program pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež] zaměřuje na posílení profesního rozvoje pedagogických pracovníků a zároveň na modernizaci vzdělávacích systémů," vysvětlila Androulla Vassiliou, komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Ze studie vyplývá, že v současné Evropě je více rozšířena cílená příprava učitelů, jako je například mentoring, školení k hodnocení žáků a pro hospitace ve třídě. Tato opatření nejsou ale natolik účinná, aby atraktivitu učitelské profese zvýšila. Atraktivitu a kvalitu učitelské profese chce Komise podpořit tím, že v rámci navrhovaného programu Erasmus pro všechny umožní jednomu milionu učitelů získat zkušenosti s výukou a praktickou přípravou v zahraničí.

Studie uvádí, že podíl obyvatelstva s vysokoškolským vzděláním se zvýšil a že si tito absolventi nacházejí zaměstnání dvakrát rychleji než lidé se vzděláním nižším (5 měsíců oproti 9,8 měsíce). Z toho vyplývá, že cíl Evropské unie dosáhnout do roku 2020 40% podílu populace s terciárním vzděláním, je postaven na pevných základech. Je ale také zřejmé, že se objevuje stále více absolventů, kteří jsou pro svou práci překvalifikováni, a že některé profese nabízejí lepší pracovní perspektivu než jiné. Výběr studijního oboru je proto stále důležitější.

Základní informace
Studie "Klíčové údaje o vzdělávání 2012" byla předložena ministrům školství zemí EU zároveň se společnou zprávou Rady a Komise nazvanou "Vzdělávání a odborná příprava v inteligentní a udržitelné Evropě podporující začlenění" (viz MEMO/12/76).

Studie je vytvořena ve spolupráci sítě Eurydice a Eurostatu. Sleduje hlavní vývojové trendy evropských vzdělávacích systémů v posledním desetiletí na základě kombinace statistických dat s kvalitativními informacemi pro popis struktury, řízení a fungování 37 evropských vzdělávacích systémů, od předškolního až po terciární úroveň vzdělávání. Údaje se shromažďují prostřednictvím národních oddělení sítě Eurydice, Eurostatu a mezinárodního šetření PISA 2009 (Program pro mezinárodní hodnocení žáků) realizovaném Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Předchozí studie Klíčové údaje o vzdělávání byla zveřejněna v roce 2009.

Publikace zahrnuje prioritní oblasti evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě a obecnější evropskou strategii pro inteligentní a udržitelný růst s podporou začleňování. Prostřednictvím 95 ukazatelů studie zachycuje oblasti jako jsou demografická situace, struktury vzdělávacích systémů, účast na vzdělávání, finanční zdroje, učitelé a řídící pracovníci, vzdělávací procesy a úrovně dosaženého vzdělání a přechod do zaměstnání.

Síť Eurydice poskytuje informace o evropských vzdělávacích systémech a o příslušných vzdělávacích politikách a zpracovává jejich analýzu. Síť tvoří 37 národních oddělení se sídlem ve všech 33 zemích, které se účastní Programu celoživotního vzdělávání EU (členské země EU, země ESVO, Chorvatsko a Turecko). Činnost sítě koordinuje a řídí Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast se sídlem v Bruselu.

Více informací naleznete zde:
Hlavní poznatky studie Key Data on Education in Europe 2012 (Klíčové údaje o vzdělávání v Evropě 2012):
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/134EN_HI.pdf

Video interview o Klíčových údajích o vzdělávání v Evropě 2012 s Brianem Holmesem a Andreou Puhl z Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast.

Webové stránky Androully Vassiliou
Spojte se s Androullou Vassiliou přes Twitter @VassiliouEU   

Podíl žáků ve věku 15 let, jejichž výuka je ovlivněna nedostatkem kvalifikovaných učitelů hlavních předmětů, 2009

Průměrná délka přechodu ze vzdělávacího procesu do zaměstnání podle úrovně dosaženého vzdělání, 2009

Vývoj ročních výdajů na žáka/studenta v institucích veřejného sektoru vyjádřený v paritě kupní síly (PKS) v € (tisíce), 2000 a 2008 (stálé ceny)

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.