Studentské spolky – zábava, seberealizace a práce pro školu

Vysoké školy již ze své podstaty nejsou pouhými vzdělávacími institucemi, ale fungují také jako platforma pro volnočasové a zájmové aktivity, mimoškolní setkávání a další rozvoj svých studentů. Spolky sdružují mladé lidi buď na základě studijních oborů nebo naopak napříč univerzitou podle jejich zálib či zkušeností. Aktivní studenti hledají ve školních spolcích oporu pro další vzdělávání nebo pro zábavu a poznávání nových lidí.

Spolčení od A do Z

Na školách a jednotlivých fakultách se dá najít nespočet různorodých spolků a studentských sdružení, které fungují především pro své členy nebo naopak jejich členové pracují pro ostatní studenty na univerzitě. Mezi studijními spolky můžete najít typicky české i mezinárodní organizace spojující studenty práv, politologie, historie nebo například dějin umění. Na každé škole pak jistě najdete alespoň jeden pěvecký sbor, orchestr, debatní spolek, filmový klub, ochotnické divadlo, rádio a další aktivní studenty.

Ve spojení se zahraničím

Mimo ryze českých studentských spolků fungují na tuzemských vysokých školách také mezinárodní odnože velkých organizací, které spojují studenty v evropském či světovém teritoriu. AEGEE je sdružení snažící se propojit a posílit spolupráci mezi mladými lidmi v Evropě. České základny této organizace najdete na pražských i brněnských vysokých školách, kde se snaží provozovat jazykové kurzy, konference, sportovní a kulturní aktivity, mezinárodní výměny nebo školení. Celosvětový dosah má pro studenty organizace AIESEC, která jim umožňuje získávat zahraniční odborné zkušenosti, další rozvoj a angažovaný přístup v jejich dalším studijním a profesním směřování.

Pražské spolky

Karlova univerzita nabízí mimo obvyklé skladby studentských spolků i zajímavou nabídku pro milovníky kultury. Asociace kulturních otázek Culto je iniciativou studentů kulturologie, kterou založili za účelem aplikace teoretických poznatků v praxi. Culto pořádá řadu akcí, festivalů a zároveň podporuje umělce. Výraznou společenskou roli hraje na KU občanské sdružení Charlie, které se orientuje na gay, lesbické, bisexuální, asexuální a transgender jedince a tím se snaží zrovnoprávnit všechny studenty.
Na České zemědělské univerzitě funguje již řadu let Studentský myslivecký spolek, jehož členové pořádají střelecké závody, trubačské soutěže, přednášky a kurzy s mysliveckou tematikou.
V případě Vysoké školy ekonomické nikoho jistě nepřekvapí, že je většina spolků zaměřena ekonomicky a technologicky. Jednu z mála výjimek tvoří folklorní soubor Gaudeamus, který se zabývá jevištním zpracováním lidového umění, tedy především tance a zpěvu.

Brněnské spolky

V jihomoravské metropoli je za spolkové centrum považována Masarykova univerzita, v jejímž rámci funguje velké množství  různorodých organizací. Nadační fond studentů FF MU plní tradiční roli oficiálního fakultního spolku. Hlavní náplní jeho činnosti je pořádání plesu, organizování zahájení a ukončení semestru, pořádání přednášek a kurzů. NFS se ovšem může pochlubit i pořádáním lampiónového průvodu k výročí 17. listopadu (Mezinárodního dne studentstva) nebo seznamovacích víkendů pro studenty prvních ročníků. Bohulibou aktivitu si jako svou hlavní činnost vytkl i Mezinárodní studentský klub MU, který se snaží pomáhat zahraničním studentům a podporovat je během jejich pobytu v Brně.
Vysoké učení technické se může pochlubit spolkem z FEKTu Studenti pro studenty, jenž má oproti výše zmíněným organizacím celkem široký záběr aktivit. Studentské sdružení se zabývá vydáváním časopisu, pořádáním zábavných akcí pro studenty, burzy skript nebo čištěním akademické půdy od odpadků. SPS se snaží obohacovat školní život o volnočasové aktivity, na kterých se může podílet každý ze studentů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Spolek navíc spolupracuje i se studentskými uniemi dalších fakult VUT.

Spolky v dalších městech

Na Univerzitě Palackého můžete najít studentský spolek s netradičním názvem Cech invalidů středoevropské historiografie. Jde o dobrovolné sdružení studentů a absolventů Katedry historie, kteří se za „invalidy“ považují proto, že nechtějí být chápáni jako oficiální organizace historického oboru na UP. Spolek se zaměřuje na pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí pro své členy a zabývá se jejich dalším odborným rozvojem.
Technická univerzita Liberec má mezi svými studentskými spolky Úplně nenormální ochotnický spolek (ÚNOS). Záměrem studentů-divadelníků z Fakulty mechatroniky je uvádět klasické divadelní a filmové kusy s drobnými obměnami a pobavit sebe a ostatní studenty.
Na Univerzitě Hradec Králové v současnosti neexistuje větší množství spolků, ale působí zde ESN Buddy System, což je podpůrná iniciativa pro zahraniční studenty. Tato organizace jim má pomoci při studiu a pobytu ve městě a organizovat pro ně různé akce, díky nimž se poznají s ostatními zahraničními i místními studenty.

Přidáno: 17.10.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Petra Šmejdová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.