Stipendium pro doktorské studium přírodních věd a techniky v USA

Komise J.W. Fulbrighta vyhlašuje stipendijní program určený pro studium vědecko-technicky zaměřených doktorských programů na univerzitách ve Spojených státech amerických.

Stipendium se uděluje na dobu tří let, poté americká univerzita převezme financování do doby získání titulu Ph.D. Grant pokrývá školné, životní náklady, zdravotní pojištění, dále obsahuje příspěvky na studijní materiály, výzkum, odborné konference, cestovné a případně další odborné aktivity.

Zájemci o účast ve výběrové řízení se musí do programu registrovat k 25. dubnu 2007. Uzávěrka přihlášek je 1. června 2007.

Podrobné informace a přihlášku do programu zájemci najdou na webovské stránce www.fulbright.cz/fulbrightova-stipendia/stipendium-pro-doktorske-studium-vedy-a-techniky.shtml. Bližší informace poskytne rovněž koordinátorka programu Andrea Semancová, semancova@fulbright.cz.

Fulbrightova komise byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi USA a naší republikou, především prostřednictvím česko-amerického Fulbrightova programu vládních stipendií. Podobné organizace pracují na základě bilaterálních dohod mezi USA a konkrétními zeměmi v mnoha dalších státech světa. Hlavním cílem výměnných programů, které komise administruje, je podpora vzájemného porozumění mezi lidmi obou zemí. Bližší informace o Fulbrightově komisi naleznete na www.fulbright.cz.

Kontaktní osoba: Andrea Semancová, tel. 222 718 452, semancova@fulbright.cz

Přidáno: 21.02.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si