Stipendijní program společnosti GE ocení vynikající české studenty

GE Foundation

Uzávěrka přihlášek do stipendijního programu je 12. února 2010

Praha – 14. ledna 2010 –  Nadace GE Foundation a Institut mezinárodního vzdělávání (Institute of International Education, IIE) mají to potěšení oznámit spuštění šestého ročníku programu GE Foundation Scholar-Leaders Program v České republice.

Program GE Foundation Scholar-Leaders je prvním stipendijním programem svého druhu ve střední Evropě a je sponzorován charitativní pobočkou koncernu General Electric GE Foundation. Jako takový je součástí rozsáhlých charitativních aktivit GE po celém světě. Stipendijní program je zaměřen regionálně a jeho cílem je umožnit setkání vynikajících studentů ze středoevropských a východoevropských zemí. Po prvním úspěšném ročníku v Maďarsku v roce 2002 byl stejný program spuštěn v roce 2003 i v Polsku, v roce 2004 v České republice a v roce 2006 v Rumunsku.

Program je jedinečný v tom, že studentům poskytuje nejen stipendium, ale zároveň je připravuje na budoucí kariéru v nadnárodních firmách působících na území České republiky. Do programu se mohou přihlásit studenti druhého ročníku vybraných českých univerzit (Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Technická univerzita Ostrava, Vysoká škola zemědělská v Praze), pokud studují obory ekonomie, řízení, strojírenství nebo technologie.

Nezávislý výbor jmenovaný IIE vybere deset studentů z rozmanitého a širokého pole uchazečů. Pro stipendium budou vybráni vynikající vysokoškolští studenti, kteří se vykáží nejen výbornými akademickými výsledky, ale též mimoškolními aktivitami (například služba v komunitě, stáže, účast ve studentských skupinách či dobrovolných organizacích). Každý z vybraných studentů bude po dobu dvou let dostávat stipendium ve výši 1.500 Euro ročně. Kromě toho se v rámci stipendia budou účastnit různých dobrovolných aktivit a budou mít příležitost zúčastnit se společně s dalšími středoevropskými studenty specializovaného regionálního semináře v Budapešti. Zde získají jedinečnou možnost nahlédnout do vnitřního fungování společnosti GE - studenti totiž stráví jeden den po boku manažera GE působícího v České republice.

Program GE Foundation Scholar-Leaders Program byl vytvořen ve spolupráci s Institutem mezinárodního vzdělávání, přední mezinárodní neziskovou organizací se sídlem v Budapešti. Program nyní běží v Evropě šestým rokem a jeho cílem je pomoci vynikajícím studentům ze středí a východní Evropy rozvíjet své lidské kapacity a manažerský potenciál.

„Vzdělání, udržitelný rozvoj, konkurenceschopnost a ekonomický růst jdou ruku v ruce. Společnost GE se může pochlubit dlouhou tradicí investic do nadaných studentů s cílem obohatit jejich akademickou kariéru o přidanou hodnotu. Toho lze dosáhnout pouze zkušenostmi a přímým kontaktem s hodnotami a profesionálním přístupem mezinárodní společnosti. A přesně toto děláme prostřednictvím našeho programu GE Foundation Scholar-Leaders, který v České republice běží již šestým rokem. Účastníci stipendijního programu se seznámí se způsobem práce manažerů GE, poznají své kolegy z Rumunska, Polska a Maďarska, dostanou příležitost cestovat a účastnit se mezinárodních seminářů – toto je naše nabídka pro studenty, kteří přemýšlejí o kariéře v mezinárodní firmě. Všem účastníkům přeji hodně štěstí. Jde o charitativní stipendijní program a investici do budoucí generace manažerů ve střední Evropě, nicméně doufám, že někteří ze studentů, kteří se seznámí se způsobem práce v naší společnosti, se rozhodnou stát se součástí komunity 300 000 zaměstnanců koncernu General Electric, který působí ve 160 zemích světa,“ říká k programu regionální ředitel společnosti GE Leslaw Kuzaj.

Dosud se regionálního letního semináře v Budapešti zúčastnilo 321 stipendistů ze zemí střední a východní Evropy, kteří tak vytvořili silnou regionální síť. „Kromě individuální podpory studentům z České republiky a dalších zemí program GE Foundation Scholar-Leader rovněž podporuje vytvoření středoevropské sítě mladých intelektuálů, což je věc, jež má zásadní význam pro další rozvoj a integraci regionu,“ prohlásil ředitel evropské pobočky IIE Daniel Roberts.

„Stipendium od GE mi skutečně otevřelo obrovské příležitosti. Je to vynikající možnost poznat lidi z jiných zemí Evropy, zdokonalit se v angličtině a stát se vůdčí osobností, jež si je však zároveň vědoma vysoké společenské odpovědnosti,“ říká Markéta Tejklová, která se zúčastnila prvního ročníku programu GE Foundation Scholar-Leaders v České republice.

Informace pro podávání přihlášek:
Přihlášky do stipendijního programu lze podávat do 12. února 2010; do tohoto termínu musejí studenti zaslat veškeré materiály na adresu evropské pobočky IIE. Materiály musejí obsahovat přihláškový formulář, esej v rozsahu tisíce slov, životopis, dva doporučující dopisy (alespoň jeden musí být od vysokoškolského pedagoga) a opis studijních výsledků za první rok studia (s anglickým překladem, který nemusí být úředně ověřený). Program probíhá v anglickém jazyce.


O GE Foundation

Závazek příležitosti pro vzdělávání

GE Foundation byla založena před padesáti lety a od samého začátku se zaměřovala na vytváření příležitostí pro vzdělávání, neboť její představitelé jsou si vědomi, jaký význam mají dobře vzdělaní zaměstnanci a občané. Dnes je potřeba kvalitního vzdělání důležitější než kdykoli v minulosti, a to jak pro vytváření životních příležitostí pro jednotlivce, tak jakožto významný společenský a ekonomický imperativ. Historické zaměření nadace se rozrostlo do snah nacházet, rozvíjet a podporovat efektivní programy a iniciativy, jež budou zlepšovat přístup ke vzdělávání a kvalitu vzdělání napříč komunitami GE po celém světě.

www.gefoundation.com

O GE Česká republika

Od roku 1990 je GE jednou z nejvýznamnějších nadnárodních firem úspěšně rozvíjejících své podnikání v České republice a na Slovensku. V České republice působí šest divizí GE, zaměstnávajících 4 000 lidí. GE přišla do bývalého Československa v roce 1990 a v březnu 1991 zde oficiálně otevřela své zastoupení. Většina produktů a služeb nabízených divizemi GE je v současné době pevně etablována na českém trhu: společnost svým klientům slouží prostřednictvím svých bankovních poboček, dealerů a prodejců a široké sítě distributorů. Největší divizí je v České republice GE Money, jež nabízí široké spektrum finančních produktů a služeb. Za rok 2006 vykázala GE v regionu – Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko a Litva - příjmy (včetně finančních a průmyslových divizí) ve výši 2,2 miliardy amerických dolarů.

www.ge.cz

Institut mezinárodního vzdělávání

Otevíráme mysl světu

IInstitute of International Educationnstitut mezinárodního vzdělávání je agentura specializující se na vyšší vzdělávání a profesionální výměny. Tato nezávislá nezisková organizace disponuje značnými zkušenostmi a je světovým leaderem v zajišťování výměny lidí a myšlenek. Na celosvětové úrovni funguje již od roku 1919. IIE každoročně navrhuje a realizuje více než 250 studijních programů pro více než 20 000 studentů, pedagogů, mladých odborníků a praktikantů ze všech koutů světa. Nadace je financována z vládních a soukromých zdrojů. První vzdělávací programy uspořádala IIE v Evropě v roce 1919 a na svou činnost navázala opět v roce 1990, kdy byla v Budapešti založena její pobočka. Agentura se zaměřuje na oblast vyššího vzdělání, řízení stipendijních programů a jazykové zkoušky z angličtiny. Působí ve 30 zemích.

www.iie.org; www.iie.eu

Přidáno: 14.01.2010, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.