Stipendijní program GE ocení vynikající české studenty a připraví je na mezinárodně orientovanou kariéru v České republice

Nadace GE Foundation a Institute of International Education (IIE) s potěšením oznamují zahájení čtvrtého ročníku GE Foundation Scholar-Leaders Program v České republice. V Evropě má tento program má již šestiletou tradici a je určen pro rozvoj vůdčího potenciálu a osobních kapacit vynikajících středoevropských studentů.

GE Foundation Scholar-Leaders Program, první vysokoškolský stipendijní program svého druhu ve Střední Evropě, je sponzorován filantropickou organizací společnosti General Electric nadací GE Foundation a je vyjádřením závazku GE podílet se na firemní filantropii ve světě. Stipendijní program je programem regionálním a spojuje vynikající studenty ze čtyř zemí Střední a Východní Evropy. První úspěšný rok tohoto programu v Maďarsku v roce 2002 byl impulsem k tomu, aby byl stejný program odstartován v Polsku (2003), v České republice (2004) a v Rumunsku (2006).

Tento program je unikátní tím, že nejen poskytuje studentům stipendium, ale připravuje je rovněž na jejich budoucí kariéru v mezinárodně orientovaném pracovním prostředí v České republice. Do programu se mohou hlásit studenti v druhém ročníku studia v oborech ekonomie, management, technika a technologie z vybraných českých vysokých škol (Vysoké učení technické v Brně, České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Masarykova univerzita v Brně a VŠB - Technická universita v Ostravě).

Z různorodého a konkurenčního kandidátského pole bude nezávislou a neutrální výběrovou komisí vybráno patnáct finalistů. Vítězi se stanou vynikající studenti, kteří při výběru prokáží své kvality nejen výbornými výsledky v akademické oblasti, ale také mimořádnými mimostudijními aktivitami (např. komunitní službou, prací nebo stážemi, aktivním podílem na práci ve studentských nebo dobrovolnických organizacích). Každý z finalistů obdrží ročně částku 1 000 eur po dobu tří let. Co je ale důležitější, jako součást programu se vybraní studenti budou zúčastňovat na dobrovolnických aktivitách, s ostatními středoevropskými studenty navštíví mezinárodní seminář pro budoucí vedoucí pracovníky in Budapešti a získají unikátní vhled do práce společnosti GE díky možnosti jednodenního stínování manažera GE v České republice.

GE Foundation Scholar-Leaders Program byl vytvořen ve spolupráci s organizací Institute of International Education, vedoucí mezinárodní neziskovou organizací, jejíž evropská kancelář sídlí v Budapešti.

"Vzdělání mělo vždy pro GE zásadní význam, jelikož v každé zemi kvalita vzdělání ovlivňuje do velké míry její budoucnost. Po šest let se prostřednictvím několika inovativních vzdělávacích programů financovaných nadací GE a podporovaných dobrovolníky z GE zaměřujeme na rozvoj lidského kapitálu ve Střední Evropě. Vzdělávání a vytváření nových příležitostí pro mladé lidi dnes považujeme za ještě důležitější než kdykoliv předtím Rozhodli jsme se podporovat tyto vzdělávací aktivity protože GE - jeden z nějvětších světových investorů a zaměstnavatelů v regionu Střední a Východní Evropy a dobrý firemní "občan" - chce smysluplným způsobem přispět k rozvoji komunit, ke kterých žijeme a pracujeme," vysvětluje Leslaw Kuzaj, regionální ředitel GE Central Europe.

Do dnešního dne se regionálního letního semináře v Budapešti zúčastnilo 191 Scholar-Leaders ze Střední a Východní Evropy, kteří tak vytvářejí silnou regionální provázanost. "GE Foundation Scholar-Leaders Program tak, nad rámec individuální podpory studentů z České republiky a dalších zemí, pěstuje utváření středoevropské sítě mladých intelektuálů, fenoménu životně důležitého pro pokračující rozvoj a integraci v regionu," komentuje tuto skutečnost Daniel Roberts, ředitel evropské kanceláře IIE.

"Stipendijní program GE mi přinesl skvělé příležitosti. Je to výborná šance setkat se s lidmi z jiných zemí Evropy, zlepšit si znalost angličtiny a stát se lídrem se sociální odpovědností," říká česká absolventka GE Foundation Scholar-Leader Program Markéta Tejklová, vybraná v prvním roce fungování programu v České republice.

Jak se přihlásit?

Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2008; do tohoto data by studenti měli zaslat své podklady do evropské kanceláře IIE. Jedná se o vyplněný formulář přihlášky včetně eseji o tisíci slovech, CV, dva doporučující dopisy (minimálně jeden od vysokoškolského učitele) a výpis kurzů a známek z prvního roku studia (v angličtině nebo s neoficiálním překladem do angličtiny).

Pozor! Jazykem programu je angličtina.

Více informací zájemci najdou na www.iie.eu/ge_cz nebo je mohou získat na adrese gefoundation@iie.eu (v angličině).

Kontaktní osoba:
Valérie Szabó
Institute of International Education
(36 1) 472 2257, gefoundation@iie.eu

Přidáno: 29.11.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.