Stipendijní program GE Foundation Scholar-Leaders opět otevřen - zájemci si mohou podat přihlášku do 17. prosince

- Příležitost získat stipendium pro studenty pěti vybraných univerzit v České republice (VUT v Brně, ČVUT v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Masarykova univerzita v Brně a Technická univerzita v Ostravě)
- Vítězové obdrží na dva roky roční stipendium ve výši 1 500 eur (celkem 3 000 eur) a budou se moci seznámit s každodenním fungováním GE a setkat se s jejími vedoucími pracovníky
- Již 9. ročník v České republice

Nadace GE Foundation a Institut mezinárodního vzdělávání (Institute of International Education IIE) již podeváté nabízí zájemcům možnost účasti ve stipendijním programu Scholar-Leaders. Tento program má za cíl rozvíjet vůdčí schopnosti vybraných studentů a podporovat vznik nové generace mezinárodně konkurenceschopných vůdčích osobností. Při výběru a náboru těch nejlepších univerzitních studentů jsou uplatňována nekompromisní mezinárodní kritéria. Kromě dosažení vynikající pozice ve svém příslušeném oboru budou mít účastníci programu rovněž možnost hrát významnou roli v životě svých komunit.  

Zájemci o stipendium budou muset prokázat nejen vynikající studijní výsledky, ale také aktivní zapojení do mimoškolních aktivit (mezi něž patří například účast ve studentských skupinách či v komunitních projektech, nebo dobrovolnická práce), jakož i určité vůdčí schopnosti. Vybraní studenti obdrží na dva roky roční stipendium ve výši 1 500 eur (celkem 3 000 eur). Stipendisté budou mít rovněž možnost zúčastnit se regionálních programů Leadership Development, v jejichž rámci se seznámí s působením společnosti GE a setkají se s vedoucími pracovníky společnosti, kteří působí v  různých divizích, při každodenním výkonu jejich pracovních aktivit.
„Vzdělání, udržitelný rozvoj, konkurenceschopnost a hospodářský růst jsou navzájem neoddělitelně propojeny. K aktivitám společnosti GE již tradičně patří také investice do mladých profesionálů. Těší nás, že se náš program GE Foundation Scholar-Leaders dočkal v Česku již devátého ročníku," říká Jim Stoker, prezident a výkonný ředitel GE Aviation Czech.

Účastníci programu mají možnost osobně se seznámit s hodnotami a obchodními zásadami mezinárodní společnosti, proniknout do světa mezinárodního obchodu a získat velice užitečné konexe. Tento filantropický stipendijní program představuje investici do nové generace vůdčích osobností ve střední a východní Evropě. Studentům z Polska, České republiky, Maďarska a Rumunska poskytuje příležitost k vybudování sítě mladých intelektuálů, jež v budoucnu umožní lepší spolupráci mezi zeměmi regionu, z níž budou moci těžit jednotlivé země i region jako celek. Nadace GE Foundation může s hrdostí oznámit, že spolu s letošními 32 stipendisty překročila tato mezinárodní síť hranici 400 členů.

Programu GE Foundation Scholar-Leaders se mohou v ČR zúčastnit studenti druhého ročníku bakalářského studia technických oborů, ekonomie a managementu na pěti vybraných vysokých školách (VUT v Brně, ČVUT v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Technická univerzita v Ostravě) s dobrou znalostí anglického jazyka.

Mezi podmínky pro udělení stipendia patří: podání vyplněné žádosti spolu s esejí o rozsahu 1 000 slov, dvě písemná doporučení (minimálně jedno poskytnuté profesorem), životopis, fotokopie dokumentů potvrzujících splnění prvního ročníku studia a jejich anglický překlad (překlad nemusí být úředně ověřený). Přihlášky mohou uchazeči podávat do 17. prosince 2012.

Podrobné informace a přihláška jsou k dispozici k nahlédnutí a stažení na www.scholarshipandmore.org/cee.

Program GE Foundation Scholar-Leaders je první univerzitní stipendijní program realizovaný ve střední Evropě díky financování GE Foundation, filantropické organizace společnosti General Electric Company (GE). Úspěch programu v Maďarsku po jeho zahájení na podzim roku 2002 přiměl nadaci GE Foundation umožnit evropské centrále Institutu mezinárodního vzdělávání v Budapešti nabídnout program také univerzitám v Polsku, České republice a později i v Rumunsku. Řady účastníků programu zaměřeného na rozvoj a zdokonalení vůdčích schopností mladých profesionálů, jež je štědře financován nadací GE Foundation, rozšířilo v roce 2012 dalších 32 studentů, a to díky zapojení univerzit z Maďarska, Polska, České republiky a Rumunska. Počet zúčastněných studentů ze střední a východní Evropy tak loni vzrostl téměř na 400.

Přidáno: 05.12.2012, Zdroj: Grayling

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si