Stipendia pro romské vysokoškolské studenty

Jste student vysoké školy nebo střední školy v posledním ročníku denního nebo dálkového studia? Jste Rom/ka? Pokud jste si na výše uvedené otázky odpověděli kladně, pak Vás tyto informace budou určitě zajímat. Romský vzdělávací fond (Roma Education Fund – REF) v letošním roce vyhlásil třináctý ročník pamětního stipendijního programu pro romské vysokoškolské studenty (RMUSP). Hlavním cílem programu je skrze stipendia zvýšit vzdělanostní úroveň romské minority a působit desegregačně na vzdělávací systém.

Stipendijního program na akademický rok 2012/2013 je určen pro romské vysokoškolské studenty v bakalářském, magisterském a doktorandském programu. Tento mezinárodní projekt se vztahuje na občany Albánie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Chorvatska, Kosova, Maďarska, Makedonie, Rumunska, Slovenské republiky, Turecka nebo Srbska. Již třetím rokem projekt v ČR realizuje a koordinuje občanské sdružení ROMEA.

Uchazeč o stipendium musí splnit následující podmínky:

 • veřejně se hlásit k romskému původu, být ochotný/á vystupovat na veřejnosti jako Rom/Romka
 • být studentem nebo se v akademickém roce 2012/2013 stát studentem státem uznané/akreditované univerzity doma nebo v zemi pobytu jako posluchači ročníku prezenčního (denního) nebo kombinovaného (dálkového studia) v zimním semestru 2012/2013.
 • dodržet termíny
 • studovat bakalářský, magisterský nebo doktorandský program
 • podat on-line žádost (zcela vyplněnou a doložit všechny potřebné dokumenty) před datem uzávěrky programu
 • zaslat motivační dopis vyjadřující studijní cíle a/nebo studijní úspěchy a motivaci ke studiu
 • zaslat písemnou práci o nejdůležitějších romských otázkách v rodné zemi, o jejich vlivu na místní společenství a jak by se společnost mohla těmito otázkami zabývat
 • přiložit naskenovaný originál Vašeho oficiálního výpisu známek ze všech dokončených akademických let a stejně tak ze zimního semestru 2011/2012. V případě, že jste v poslední době nestudovali, prosím přiložte naskenované originály či ověřené kopie posledních dosažených výpisů známek, vysvědčení a diplomů (např. maturitní vysvědčení, u letošních maturantů vysvědčení ze všech ročníků střední školy).
 • přiložit alespoň jedno podrobné doporučení popisující studijní výsledky uchazeče a/nebo jeho práci v aktivitách týkajících se Romů
 • elektronicky podepsat část Smluvní podmínky online přihlášky
 • v říjnu 2012 (datum bude upřesněno) doložit potvrzení o studiu v akreditovaném vysokoškolském zařízení v zemi pobytu (= originál potvrzení o zápisu na akademický rok 2012/2013).

Novinkou pro tento rok bude v rámci hodnocení žádostí i povinný pohovor žadatelů, kteří v akademickém roce 2012/2013 nastoupí do prvního ročníku bakalářského, magisterského či doktorandského studia. Pohovor bude veden Národní výběrovou komisí. Pro získání stipendia na akademický rok 2012/2013 je nutné dodržet dvě uzávěrky, neboli projít dvěmi závaznými částmi procesu.

První uzávěrka30. 4. 2012 pro podání žádostí o stipendium.

Druhá uzávěrkaŘíjen 2012 (bude upřesněno) pro dodání potvrzení o přijetí ke studiu

Podávání přihlášek probíhá pouze elektronickou formou skrze webovou aplikaci, kterou naleznete na oficiálních webových stránkách Roma Education Fund www.romaeducationfund.hu. Všechny potřebné informace i samotná webová aplikace je přeložena do českého jazyka, takže se nemusíte podání přihlášky obávat. Vyhlášení stipendijního programu a další důležité informace naleznete i na webových stránkách www.romea.cz.

Tento link Vás zavede na českou verzi stránek o stipendijním programu, kde naleznete veškeré informace:
http://www.romaeducationfund.hu/how-apply-scholarship

Druhý link je přímá adresa pro vstup do aplikace k podávání žádostí:
https://gms.romaeducationfund.org/REF-AMS/login.html?dest=/REF-AMS/dashboard.form

RMUSP podporuje studenty a studentky během jejich vysokoškolského studia pro: jeden bakalářský titul, maximálně 4/5 let, přičemž přestup na jinou univerzitu/fakultu/obor je dovolen jen jednou; jeden magisterský titul (maximálně dva roky studia); nebo jeden doktorát (maximálně na tři roky studia). Věk stipendijních žadatelů není omezen.

Stipendium je určeno na pokrytí školného, učebnic, poplatků za zkoušky a částečně na náklady spojené s bydlením. V případě, že to finanční prostředky umožňují, si RMUSP vyhrazuje právo rozhodnou o financování položky školného/školních poplatků, a to buď částečně, nebo v plné výši. V každém případě však celkový výše poskytnutého stipendia nesmí překročit částku tvořenou z 800 € /akademický rok + školné/poplatky.

Každá včasně doručená žádost bude předána výběrové komisi, jejíž osazenstvo sestavuje REF. Komise bude rozhodovat o udělení stipendií na základě kvality přijatých žádostí, akademických výsledků a společenského zapojení. Vybrání budou jen ti žadatelé, kteří nejlépe naplní podmínky RMUSP programu.

Přidáno: 10.04.2012, Zdroj: Romea.cz

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.