Österreich Institut - německý jazyk zajímavě a hravě

Österreich Institut Brno byl zřízen rakouským ministerstvem zahraničí. Hlavní pracovní náplní ÖI je výuka a podpora výuky německého jazyka, prezentace Rakouska a rakouské kultury.

S podporou centrály ÖI (Österreich Institut) ve Vídni organizujeme kurzy němčiny na všech úrovních a pro všechny cílové skupiny. V současné době nabízíme kurzy všeobecné němčiny pro děti, mládež a dospělé, dále firemní výuku, kurzy odborné němčiny z oblasti hospodářství, práva, bankovnictví apod., individuální trénink pro manažery.

Na podzim roku 2004 zahajujeme kurzy pomaturitního vzdělávání, ve kterých chceme maturantům nabídnout jeden rok intenzivní výuky, kde se budou moci nejen zlepšit v německém jazyce, ale také blíže seznámit s nejrůznějšími oblastmi života v Rakousku a na závěr absolvovat jednu ze zkoušek ÖSD.

Jelikož chceme, aby naše výuka co nejvíce odpovídala potřebám účastníků kurzů, je program výuky rozložen na 12 úrovní. Každý zájemce o kurz musí nejdříve vyplnit vstupní test, na základě něhož mu doporučíme jeden z kurzů. Na své si přijdou jak věční začátečníci, tak pokročilí studenti.

Kurzy všeobecné němčiny se řídí kurikulem, což je vlastně přesný popis učebních cílů pro jednotlivé pokročilostní úrovně. Svou dosaženou úroveň můžete tak porovnat s evropskými standardy a cíleně se připravovat na mezinárodně uznávané zkoušky, jako je například Rakouský jazykový diplom. Přesto nabízí náš učební plán dostatek prostoru pro individuální plánování výuky.

Jsme licenčním centrem pro udělování Rakouského jazykového diplomu z německého jazyka (Das österreichische Sprachdiplom Deutsch - ÖSD), které bylo vyznamenané Evropskou pečetí za inovativní jazykové iniciativy. Rakouský jazykový diplom má čtyři stupně: Grundstufe, Zertifikat Deutsch, Mittelstufe a Diplom Wirtschaftssprache Deutsch. Na tvorbě stupně Zertifikat Deutsch se podílí i Goethe-Institut.
Osvědčení o svých jazykových znalostech mohou získat také děti. Pro ty jsou připraveny dva stupně zkoušky ÖSD, a to: KID1 a KID 2.
Zkouška ÖSD je mezinárodně uznávaným dokladem o jazykových znalostech absolventa. (Např. zkouška ÖSD-Mittelstufe slouží jako doklad o jazykových znalostech pro studium na univerzitách v Rakousku a řadě univerzit v Německu.)

Kromě výuky nabízí Österreich Institut celou řadu doprovodných aktivit. Ať již je to pořádání kulturních akcí (autorská čtení, kulturní večery, besedy s rakouskými osobnostmi), jednodenní semináře pro učitele NJ a nebo tvorba učebních materiálů Österreich Spiegel a Österreich Portal.

Stručně shrnuto: Cílem Österreich Institutu je nejen přátelská a zajímavá, ale také vysoce kvalitní výuka němčiny

Přidáno: 15.03.2004, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.