Stát a identita ve Střední Americe

Metropolitní univerzita Praha - logo

Praha, 27. dubna 2010 – Iberoamerické centrum Metropolitní univerzity Praha ve spolupráci se Střediskem ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ústavem světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pořádají 30. dubna mezinárodní vědeckou konferenci s názvem “Stát a identita ve Střední Americe”. Konference se zaměří  především na vzájemné vnímání a kontakty mezi Evropou a Střední Amerikou a na aktuální problémy Latinské a Střední Ameriky.

Střední Amerika vždy patřila díky své geografické poloze k jednomu ze strategicky nejdůležitějších regionů světa. Obrovské bohatství objevené Španěly v Americe bylo přesouváno do Evropy právě přes Střední Ameriku. Panamský průplav, který spojuje Atlantský a Tichý oceán, dominuje zájmu všech velkých mocností. V období studené války byl právě tento region průsečíkem střetu dvou ideologií – kapitalistické a socialistické.

I přes zmíněný význam stojí tento region na pokraji zájmu historiografie. Cílem konference Stát a identita ve Střední Americe je poskytnout posluchačům pohled na tento region z více úhlů a přiblížit jim jeho aktuální význam.

Konference je rozdělena do tří tematicky odlišných panelů. První z panelů se bude zabývat národní problematikou, konceptem státu a národu a s tím související identitou ve Střední Americe.

Řečníci v druhém panelu přiblíží nejen kontakty Evropy a Střední Ameriky v mezinárodním kontextu, ale i kontakty Střední Ameriky s Československem (Českou a Slovenskou republikou).

Třetí panel se zaměří na aktuální problémy tohoto regionu a posléze i celé Latinské Ameriky.

Na konferenci vystoupí významní čeští i zahraniční pedagogové a hispanisté, jako např. prof. PhDr. Josef OPATRNÝ, CSc. (Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze)prof. Dr. Annick Lempériére (Cralmi, Université Paris-I, Sorbonne), Dr. Miguel Ayerdis (Universidad Centroamericana de Managua, IHNCA, Nicaragua), Dr. José Manuel Serrano Alvárez (Texas Tech University, Lubbock, Texas, USA) a další.

Konference se koná tento pátek 30. března v budově Metropolitní univerzity v Praze na Žižkově (Prokopova 16, Praha 3). Registrace účastníků bude probíhat od 8:30 hod., začátek konference je naplánován na 9:00 hod.

Přidáno: 28.04.2010, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.