Stáří jako fenomén dnešní doby - To už si fakt nikdy nesednu v autobuse?

Stárnutí populace s sebou přináší řadu problémů, i proto proběhly ve dnech 23. – 25. září 2009 v Domě kultury města Ostravy XIII. Gerontologické dny Ostrava s mezinárodní účastí. Jednou z vystupujících byla také Eva Juřenová ze Soukromého gymnázia a Střední zdravotnické školy Havířov (SZŠ). K rozhodnutí zúčastnit se na konferenci ji vedlo loňské vystoupení a  překvapivě velký zájem posluchačů o problematiku stáří.

„Zdá se mi, že geriatrie přestává být ´neatraktivním oborem´, ale stává se oborem, v němž se dá s úspěchem realizovat  profesní život zdravotníka,“ řekla Juřenová. Stárnutí populace se totiž podle odborníků stane možná nejvýznamnější sociální změnou v 21. století.Česká republika je prozatím věkovou strukturou obyvatel relativně mladou zemí EU. Tato situace se však rychle mění  a populace ČR se během několika desetiletí stane naopak jednou z nejstarších.

Podle demografické prognózy zpracované Českým statistickým úřadem bude v roce 2050 žít v České republice přibližně půl milionu občanů ve věku 85 a více let a téměř tři miliony osob starších 65 let. V březnu 2009 bylo evidováno celkem 345 občanů narozených v roce 1909,  v prvním čtvrtletí roku 2009  je v Česku dohromady  739 sto a víceletých občanů. To, že se česká populace dožívá stále vyššího věku, je zásadním úspěchem současnosti, protože za ním stojí změna životního stylu vedoucí k lepšímu zdraví obyvatel ČR.

Tématu stáří se Juřenová věnuje již od roku 1987, kdy absolvovala kurz „geriatrická sestra“ a podrobněji se seznámila s problematikou seniorské populace. V roce 2005 pak na Lékařské fakultě UP v Olomouci obhájila bakalářskou práci s názvem „Analýza volnočasových aktivit seniorů v Havířově“ a v letošním roce po studiu na Fakultě antropologie a zdravovědy na UP v Olomouci diplomovou práci s  názvem svého letošního příspěvku „Stáří jako fenomén dnešní doby“.

Proč je nutné se tímto tématem zabývat? „Problematika stárnutí populace není jen aktuálním problémem současnosti, ale také výzvou pro každého z nás. Období tzv. ´třetího věku´ by nemělo být jen dožíváním, ale životem s novými možnostmi. Dle demografických prognóz může toto období trvat 20 i více let v důchodu, mělo by se stát obdobím smysluplným  s možností realizace zálib a plánů,“ uvedla Juřenová. Nelíbí se mi spojování stáří s nemocí, nesoběstačností či odlivem financí ze státní pokladny. Víc by se mělo hovořit o pozitivech seniorské populace  - jsou to přeci nositelé životních zkušeností,“ řekla dále Juřenová. Podle autorky se může stát ze minoritní subkultury seniorů díky svému počtu kultura majoritní.

V čem vidí Juřenová největší problém? V nepřipravenosti střední generace na toto období. „Plně se věnujeme rodině, práci, nemáme čas na své záliby a pak nevíme, co vlastně chceme dělat a jak naplnit čas, který v důchodovém věku máme. Příprava na stáří je tudíž  ovlivněna životním stylem, postoji a celoživotním směřováním,“ tvrdí Juřenová.

Jak může pomoci problém řešit každý z nás? Těžko bychom přiměli střední či mladou generaci k účasti na přednáškách k přípravě na stáří. Zde se podle Juřenové otvírá prostor pro média, ale také prostor k výchově mladé generace a zlepšení mezigenerační tolerance a vzájemného pochopení.

Jako pedagog na Střední zdravotnické škole v Havířově má Eva Juřenová možnost se fenoménu stáří věnovat ve výuce. Nastiňuje žákům problematiku stárnutí populace, mezigenerační problémy ve stáří, ale zabývá se i etickými otázkami, jako je úcta a slušnost ke staří. Často od mladých lidí slyší věty typu: „Tak to už si fakt nikdy nesednu v autobuse…To bude spotřeba barev na vlasy!… To moji prarodiče budou hlídat mé malé děti… Měl by být vlastní televizní kanál pro seniory.“

"Většina žáků na SZŠ v Havířově směřuje v profesním životě právě k seniorům v pečovatelských službách či Domovech pro seniory. Proto si žáci této školy dokáží se seniory popovídat a najít i řadu společných témat, dokonce se oboustranně svěřovat se svými osobními problémy a starostmi." zakončila Juřenová.


Soukromé gymnázium a Střední zdravotnická škola Havířov byly založeny v roce 1991 zřizovatelkou Pěvou Žaludovou jako jedna z prvních soukromých škol v regionu. Nyní sídlí v moderní bezbariérové budově v Havířově-Šumbarku a má dvě části – gymnázium a střední zdravotnickou školu. Svým žákům nabízí celou řadu nadstandardů. Její absolventi jsou úspěšní nejen ve studiu na VŠ, ale také se snadno uplatňují na trhu práce.

Akce XIII. Gerontologické dny Ostrava s mezinárodní účastní proběhly letos pod záštitou náměstka primátora statutárního města Ostrava Lubomíra Pospíšila a ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS JEP. Cena osobnostem pod záštitou ing. Jaroslava Palase, hejtmana Moravskoslezského kraje (MSK) je realizována za finanční pomoci MSK.

autorka: Hana Jenčová

Přidáno: 12.10.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.