Srovnejte s námi poplatky spojené s prodlužováním studia

Protáhnout si dobu studia může každý student veřejné vysoké školy o jeden rok, než je standardní doba studia. Ti, kteří z jakéhokoli důvodu potřebují k úspěšnému absolvování vysoké školy ještě další čas, musí počítat s poplatky spojenými s delším studiem. Podívejte, jaké rozdíly v poplatcích panují na českých veřejných vysokých školách. Dříve, než si prodloužíte studium, si spočítejte úspory.


Základní fakta o poplatcích

Nejde ani o pokutu ani o školné. Výše poplatku musí být stanovena nejpozději 90 dnů před termínem splatnosti. Student, který s výší či důvodem vyměřeného poplatku nesouhlasí, může rektora požádat o přezkum. Rektor dále rozhoduje o platnosti, snížení, odložení nebo prominutí poplatku. Dle zákona jdou peníze do stipendijního fondu školy. Vysoká škola z nich nemůže hradit provozní či jiné náklady. Níže uvádíme aktuální poplatky na vybraných vysokých školách v ČR:

Vysoká škola ekonomická

- ve výši 21 000 Kč za prvních započatých 6 měsíců
- ve výši 21 000 Kč za druhých započatých 6 měsíců a
- ve výši 34 500 Kč za třetích a každých dalších započatých 6 měsíců.

Univerzita Palackého v Olomouci

- ve výši 30 000 Kč za započatých šest měsíců studia v nadstandardní době akademického roku

Masarykova univerzita


- za každých započatých 6 měsíců 3999 Kč v akademickém roce 2013/2014
- pro akademický rok 2014/2015 bude mít každá fakulta poplatky jiné – minimální částka začíná na 15 000 Kč (přitom FI má nejvyšší částku 24 000 Kč a hned po ní LF 19 800 Kč)

Vysoké učení technické

- ve výši 8000 Kč za každých započatých 6 měsíců po dobu 12 měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o 1 rok
- ve výši 16 000 Kč za každých započatých 6 měsíců po dobu 12 měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o 2 roky
- ve výši 32 000 Kč za každých započatých 6 měsíců po dobu 12 měsíců přesahujících standardní dobu studia zvětšenou o 3 a více roky

Univerzita Karlova

- poplatky na UK jsou stanoveny zvlášť pro každou fakultu i obor, nebo skupiny oborů
- v minimální výši se za započatých 6 měsíců platí na FHS 9000 Kč (historie, filozofie, humanitní studia)
- v maximální výši se platí na všech pěti LF 23 940 Kč za zubní lékařství

Jihočeská univerzita

- poplatky jsou stanoveny v nejnižší úrovni na 9 000 Kč, horní hranice poplatku činí 14 050 Kč

České vysoké učení technické

- výše poplatků začíná na 21 700 Kč, přičemž horní hranice je stanovena na 36 800 Kč (pro každou fakultu jsou vypočítány jiné poplatky)

Zdroj fotografie: www.istockphoto.com

Přidáno: 31.01.2014, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Petra Šmejdová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si