Správná životní investice – Vysoká škola finanční a správní

Vybrat si vysokou školu znamená v určitém smyslu rozhodnutí na celý život. Naše budoucí profesní směřování, schopnost dobře se po ukončení studia uplatnit a šance své znalosti dále prohlubovat patří k faktorům, které jeho kvalitu rozhodně ovlivní. A proto je výběr vysoké školy odpovědným a náročným úkolem. Sázkou na jistotu je dobře se po vysokých školách rozhlédnout a srovnávat. Přesvědčte se, že jedna z největších soukromých vysokých škol - Vysoká škola finanční a správní - vám v tom může být nápomocna. Svou budoucnost s ní spojilo již tisíce studentů na studijních střediscích v Praze, Kladně a Mostě. VŠFS vychází totiž z toho, že vysokoškolské studium je cennou investicí, která se má vrátit a zhodnotit. Obory, které  nabízí, tuto zásadu respektují.

Řízení podniku a podnikové finance

Studijní obor  je zaměřen na všestrannou přípravu podnikových odborníků a manažerů pro sféru výroby, domácího i zahraničního obchodu, marketingu, marketingového řízení podniků  a služeb.
Doplněn je také o aplikace z řízení podniku, zejména finančních a lidských zdrojů, účetnictví, investičního rozhodování, controllingu, auditu a dalších. Absolventi nacházejí uplatnění na pozicích odborných specialistů, manažerů ve výrobních i obchodních firmách, investičních společnostech a ve firmách poradenských, účetních a auditorských, ale i v sektoru služeb. Malé a střední podniky jsou páteří každé ekonomiky, a proto i uplatnění absolventů VŠFS je téměř stoprocentní.

Marketingová komunikace

Orientuje se na  všestrannou přípravou specialistů a manažerů v marketingové komunikace a médiích. Studenti se seznámí s teorií i praxí jednotlivých nástrojů komunikace, s řídícími a ekonomickými procesy firem včetně vydavatelských domů, s podnikovým marketingem a řízením vztahů se zákazníky. Důraz je kladen na výuku anglického jazyka a využívání informačních a komunikačních technologií. Absolventi tak najdou uplatnění v podnikových útvarech: marketing a obchod, vnější a vnitřní komunikace, public relations, prodej a jeho podpora, reklama, přímý marketing a sponzoring, v reklamních, mediálních a dalších komunikačních agenturách, ve vydavatelských domech nebo elektronických médiích.

Bankovnictví

Vedle znalostí obecné peněžní ekonomie a teorie peněz bude absolvent vybaven také znalostmi o podstatě a fungování nabídky bankovních a investičních služeb a jejich uplatnění na finančních trzích. Získá znalosti měnové a protiinflační politiky, potřebný národohospodářský rozhled a schopnost posuzovat danou problematiku v širších ekonomických a společenských souvislostech.
Společným rysem odborného profilu absolventů oboru je aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka, schopnost reagovat na nové informační technologie a využívat je při získávání dat a informací z nadnárodních i národních bank a dalších finančních institucí.

Pojišťovnictví

Vedle znalostí pojistné teorie a pojistného práva získají absolventi informace o pojistných produktech a budou ovládat postupy potřebné při poskytování pojišťovacích služeb, stejně jako znalosti obecné peněžní ekonomie či teorie financí a finančních služeb. Budou vybaveni zákonem požadovaným vzděláním pro zprostředkovatelskou činnost a získají základní znalosti pro manažerské i odborné činnosti na všech úrovních řízení.

Veřejná správa

Studium reaguje na zcela aktuální potřeby  zefektivňování činnosti orgánů a organizací veřejné správy, jejich profesionalizaci  a zejména na nové podmínky fungování České republiky v Evropské unii. Absolventi se uplatní na samostatných odborných či vedoucích pozicích ve státní správě či jako kvalifikovaní pracovníci institucí samosprávy nejen doma, ale i v evropských správních orgánech a institucích. Novinkou je  příprava pro pozice  specialistů v politických stranách, lobbistických a dalších organizacích.

Aplikovaná informatika

Studijní obor je zaměřen na moderní informační a komunikační systémy a technologie a jejich fungování v podnikové sféře. Student získá  i schopnost tyto technologie a systémy aplikovat v praxi, např. ve správě databázových systémů v moderním marketingu ať již v kontextu sektoru firemního či veřejného. Absolventi budou schopni vyvíjet software na různých platformách a získají praktické znalosti na pomezí informatiky, obchodu a managementu.

Veřejné finance

Jedná se o úplně nový obor připravený pro bakalářskou formu studia. Posluchači se v něm seznámí se současným stavem a s vývojovými trendy veřejných financí, ekonomiky a veřejné správy zejména v podmínkách České republiky. Pozornost je věnována i místním rozpočtům a fondům Evropské unie, propojení veřejné a soukromé ekonomiky a regulace soukromého sektoru státem. Úzké propojení poznatků obecné ekonomie s veřejnými financemi a veřejnou ekonomikou umožní absolventům uplatnit se i v soukromých podnicích střední a větší velikosti.

Podrobnější informace o možnostech studia na Vysoké škole finanční a správní najdete na www.vsfs.cz. Ale stačí zasurfovat internetem a zjistíte, že VŠFS je i místem, kde studuje řada známých a zajímavých osobností, pro které je vynikající vzdělání prostředkem k dosažení dalších obtížných cílů. Cenným přínosem proto jsou studentské a absolventské sítě, které vám umožňují zůstat po ukončení studia v kontaktu nejen se spolužáky, ale i se školou samotnou. Máte tak příležitost nejen se dále zapojovat do jejího života, ale i získávat potřebné aktualizace svého vzdělání. Po dobu samotného studia vás pak na této dnes již velmi vyhledávané škole čeká vstřícný a pozorný přístup pedagogů.

Pokud se rozhodnete pro studium na Vysoké škole finanční a správní, jsme přesvědčeni, že jste rozhodli pro tu správnou životní investici.

Přidáno: 01.04.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.