Soutěže ECDL ukázaly trend: Studenti si cení škol, které jim nabídnou certifikaci počítačové gramotnosti

ECDL Česká republika vyhlásila výsledky soutěží, které uspořádala na podporu mezinárodní kampaně Evropský týden IT dovedností ("European e-Skills Week 2012"). Výhercem soutěže O nejlepšího absolventa testů ECDL pořádaných školským testovacím střediskem se stal Dominik Spilka, student 1. ročníku Střední školy spojů a informatiky Tábor. Titul Nejaktivnější školské testovací středisko ECDL pro rok 2012 získala Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov. Soutěže O nejlepšího absolventa se zúčastnilo 180 studentů z celé republiky a celkem bylo provedeno 1140 ECDL testů.

Evropský týden IT dovedností je kampaň Evropské komise zaměřená na zdokonalování počítačových dovedností široké veřejnosti a motivování mladých lidí ke studiu a práci v IT oborech. Partnerem akce se letos opět stala Česká společnost pro kybernetiku a informatiku reprezentovaná pracovní skupinou ECDL České republika, jejímž cílem je - stejně jako smyslem kampaně - zvyšování počítačové (digitální) gramotnosti a digitální kvalifikace obyvatelstva.

"Rozhodně bych doporučil všem institucím, organizacím i společnostem podporovat své studenty či zaměstnance ve zvyšování kvalifikace prostřednictvím certifikátů. Studenti již pochopili výhodu, kterou jim mezinárodně uznávaná certifikace ECDL přináší, a tak je ve škole o testování velký zájem“, vysvětluje ředitel Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Chomutov Ing. Jan Lacina úspěch svých studentů a shrnuje klíčový přínos testování pro jejich uplatnění:

Možnost získat některý z ECDL certifikátů je pro studenty i účastníky rekvalifikačních kurzů bonusem, který zvýší jejich uplatnitelnost a konkurenceschopnost na trhu práce.

Aktivitu svých pedagogů v oblasti zvyšování digitální gramotnosti s využitím mezinárodního konceptu ECDL oceňuje i nejlepší absolvent testů. "Na soutěž nás v průběhu roku připravovali učitelé, takže se mi ani obtížná nezdála," komentuje svůj výkon výherce soutěže O nejlepšího absolventa testů ECDL Dominik Spilka, žák 1. ročníku Střední školy spojů a informatiky Tábor. Za svůj obdivuhodný výkon – nejvyšší získaný celkový počet bodů z modulů M2, M3, M4 a M7 - obdržel od pořadatelů soutěže čtečku elektronických knih Amazon Kindle 3. Ve vzdělávání bude Dominik pokračovat i v budoucnu – hodlá složit úspěšně testy z dalších 5 modulů programu ECDL Core a doufá, že získané certifikáty využije v praxi i jinak – například jako podklad pro uznání zkoušek u některých IT předmětů na vysoké škole.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov obdržela titul Nejaktivnější školské testovací středisko ECDL za nejvyšší počet provedených testů z libovolných ECDL modulů v březnu 2012 a byla oceněna 10 indexy programu ECDL Core dle vlastního výběru. Chomutovská škola se testování věnuje již řadu let a úspěšně integrovala mezinárodní sylaby ECDL do výuky jak žáků, ale i frekventantů rekvalifikačních kurzů, které pořádají pro tamní úřad práce. V současné době škola navíc připravuje nový rekvalifikační kurz "Web a multimédia", který bude zakončen ECDL testy z nových modulů M9 a M10.

Přidáno: 04.05.2012, Zdroj: European Computer Driving Licence

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si