Soutěž o Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany

Vzdelani

Pátý ročník soutěže Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany je tu. Soutěž je určena lidem, kteří se podílejí na projektech zaměřených na podporu porozumění mezi národy zemí Evropské unie. Nejzazší termín pro podání přihlášek je 23. leden 2012.

 

 

Příklad pro mladé Evropany

Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany vyhlašuje Evropský parlament společně s mezinárodní Nadací Ceny Karla Velikého v Cáchách a je určena především mladým lidem. Projekt by měl sloužit jako příklad pro ostatní Evropany a měl by obsahovat praktické příklady jejich vzájemného soužití jako jednoho společenství. Soutěžními projekty v minulosti byly např. výměnné programy mládeže, umělecké nebo internetové projekty s evropským rozměrem apod.

Oceněny mohou být projekty krátkodobé (roční) nebo dlouhodobé. Upozorňujeme, že přihlášku mohou podat pouze ti autoři projektu, kteří splňují věkovou podmínku 16-30 let, byť se na projektu podíleli/jí mladší i starší osoby.

Jak se přihlásit

Zájemci, kteří jsou autory či se spolupodílejí na projektu, ať jednotlivci nebo skupiny, musí do 23. ledna registrovat sebe i projekt a krátce jej popsat v aj, fr či nj. Doporučujeme dbát na kvalitu shrnutí. Přihlášky jsou k dispozici na stránkách soutěže: www.charlemagneyouthprize.eu.

Celková hodnota udělených cen: 10 000 euro

Tři vítězné projekty získají finanční cenu ve výši 5 000€, 3 000€ a 2 000€.  Vítězové budou také pozváni na návštěvu do Evropského parlamentu. Účastníci obdrží drobný dárek.

Navíc představitelé všech 27 národních projektů budou pozváni do Cách, aby se zde dne 15. května 2012 zúčastnili slavnostního předávání cen.

Vítězové 2011

V roce 2011 byla první cena udělena anglickému projektu "Europe & Me" - internetový časopis zaměřený na životní styl mladých Evropanů s mottem "učiňme Evropu osobní".

Druhou cenu získal řecký projekt "Balkán za hranicemi" zaměřený na každoroční pořádání festivalu krátkých filmů včetně seminářů a podpory sítě mladých lidí.

Třetí cenu získala průkopnická španělská iniciativa "Escena Erasmus Project" orientovaná na studenty Erasmu a platformu pro studentské divadelní spolky.

Více informací i o předchozích finalistech naleznete na stránkách soutěže.

Výběr výherců

Termín pro podání přihlášek: 23. ledna  2012
Tři nejlepší projekty budou vybrány ve dvou kolech.
První kolo (národní): do 5. března 2012 vybere národní porota složená z nejméně dvou europoslanců a jednoho zástupce mládežnické organizace výherce národního kola v každém ze 27 členských států EU;
Druhé kolo (evropské): do 5. dubna 2012 vybere evropská porota složená ze tří europoslanců, předsedy Evropského parlamentu a čtyř zástupců mezinárodní Nadace Ceny Karla Velikého z 27 projektů předložených národními porotami výherce.

Více informací

Více informací získáte na níže uvedených stránkách Ceny Karla Velikého (www.charlemagneyouthprize.eu) nebo případně zkontaktujte Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice - telefon +420 255 708 208 nebo mail: eppraha@europarl.europa.eu .

 

Přidáno: 02.01.2012, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.