Soukromé střední školy EDUCAnet nově definují kvalitu vzdělávacího procesu

Akciová společnost EDUCAnet provozuje šest moderních středních škol po celé České republice, v nichž usiluje propojit ty nejlepší tradice vyučování a výchovy s aktuálními a efektivními pedagogickými metodami a nástroji. Nadstandardní podmínky v oblasti výchovně-vzdělávacího procesu i v oblasti vybavenosti škol zajišťují žákům jak kvalitní vzdělání s vyváženým poměrem teorie a praxe, tak podporují komplexní rozvoj jejich osobnosti, což jim následně umožňuje dobré uplatnění na trhu práce i v reálném životě obecně.

EDUCAnet je síť šesti moderních a dynamicky se rozvíjejících soukromých středních škol postavených na principech vzdělání 21. století. Namísto nezáživného memorování učiva a abstraktního teoretizování zde studenti potřebné informace sami vyhledávají, třídí, vyhodnocují a aplikují ve svých studentských projektech. Učí se o problémech přemýšlet, jasně formulovat a vyjádřit své názory a nacházet vlastní účinná řešení. Partnery a pomocníky jsou jim v tom vysoce odborně i lidsky kvalifikovaní učitelé. Vztahy ve škole jsou budovány na vzájemné otevřenosti, důvěře a pomoci stejně tak je však od žáků požadována vysoká angažovanost ve výuce i přípravě.

Velmi podstatným prvkem vzdělávacího procesu je výpočetní technika. Každý student má k dispozici notebook a ve všech školách je bezdrátové připojení k internetu. Ve výuce se kombinuje e-learning s dalšími online metodami a formami, jako jsou například výukové weby či webové a elektronické učebnice. Tyto multimediální nástroje vznikají za úzké spolupráce s předními subjekty v oblasti IT. Školy EDUCAnet jsou tak např. pilotními školami projektu společnosti Google – Google aplikace pro školy. Mezi další neméně významné partnery sítě EDUCAnet patří společnosti IBM, DELL či ESET.

Síť EDUCAnet tvoří gymnázia a SOŠ v Praze, Kladně, Českých Budějovicích, Brně a Ostravě a v Pardubicích. Tyto vzdělávací instituce nabízejí v denní i dálkové formě studijní obory gymnázium a informační technologie, v Pardubicích je vedle informačních technologií realizován také studijní obor ekonomika a podnikání. Veškeré obory jsou ukončeny maturitou.

Ředitelka společnosti EDUCAnet Květa Humoudová říká: „Primárním cílem našich škol je poskytovat takové vzdělání, které plně zohledňuje situaci občana i společnosti 21. století. Vzdělání, které je vyváženě praktické i teoretické, odpovídá aktuálním potřebám trhu práce i vývojovým prognózám a které zároveň také výrazně přispívá ke kultivaci osobnosti v jejím rozměru etickém, sociálním či estetickém. Díky moderním a inovativním metodám výuky, kvalitnímu a nadšenému učitelskému sboru i managementu a intenzivní podpoře našich partnerům tento cíl naše školy dosahují. Pevně věřím, že tomu tak bude i nadále.“

Společnost EDUCAnet, a. s. úspěšně provozuje síť šesti soukromých středních škol po celé ČR. Primárním cílem společnosti je prostřednictvím moderních výchovně-vzdělávacích metod a forem s intenzivním využitím IT technologií poskytnout žákům kvalitní a relevantní vzdělání a komplexně rozvinout jejich osobnost tak, aby úspěšně dostály nárokům a požadavkům společnosti 21. století.

Přidáno: 05.01.2011, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si