Soft skills

Vzdelani

„Kromě odpovídajícího vzdělání požadujeme flexibilitu, komunikativnost, kreativitu, schopnost práce v týmu, silnou orientaci na zákazníka, schopnost pracovat pod tlakem, chuť a odhodlání učit se nové věci.“
Že to zní povědomě?  Výborně, tak teď máte aspoň představu, co to ty „soft skills“ vlastně jsou a proč na nich tolik záleží.

Co to vlastně je a k čemu by vám to mohlo být dobré

Soft skills je termín z oboru sociologie, který je úzce spojen s EQ (Emotional Intelligence Quotient, česky emoční kvocient), zjednodušeně řečeno s osobností člověka. Mezi soft skills patří například adaptabilita, sociální dovednosti  jako komunikace, prezentační dovednosti, schopnost týmové práce, také však sebeovládání,  loajalita, sebeuvědomění a sebehodnocení.
Z tohoto stručného výčtu je celkem jasně vidět, že rozvoj těchto vlastností se vám bude opravdu hodit, a to nejen v pracovním životě, ale i v tom osobním.
Většina studentů nebo čerstvých absolventů má bohužel v těchto dovednostech velké mezery, přitom jsou tyto dovednosti klíčové a zaměstnavatelé je vyžadují téměř na všech pracovních pozicích. Je to smutné, ale faktem je, že úspěch v zaměstnání nezávisí z velké části na tom, zda jsme odborníci v dané oblasti, ale právě na těchto „měkkých“ dovednostech. Nefér se může zdát, že někteří lidé mají EQ rozvinutý více než ostatní. Nezoufejte, natrénovat se dá všechno, když víte, jak na to.
Nesnažte se však rozvíjet všechny vlastnosti naráz, to prostě nejde. Určete si priority a zjistěte, které soft skills jsou zásadní pro vaši (současnou nebo vysněnou budoucí) profesi. Na ty se soustřeďte.
Tip: Pokud i přesto tápete, začněte komunikačními nebo prezentačními dovednostmi, což bývají nejproblémovější oblasti. Dále pokračujte na time a stress management. Tyto schopnosti totiž využijete i v osobním životě. Jako doplněk ke kurzu komunikačních dovedností se výborně hodí kurzy emoční inteligence a asertivity. Však vy sami víte, v čem máte mezery. ☺

Jak tyto vlastnosti rozvíjet

Kurzy pořádané soukromými organizacemi bývají většinou dost drahé, jako studenti však ještě nemůžete spoléhat, že vám je uhradí zaměstnavatel. Nezoufejte a zkuste zabrousit na stránky kariérního a poradenského centra své univerzity. Všechny kurzy a školení bývají pro studenty zdarma! Univerzity totiž ví, jak důležité soft skills pro absolventy jsou.
Masarykova univerzita pořádá každý semestr kurzy soft skills dokonce v cizích jazycích. Dozvíte se něco nového o sobě a ještě si osvěžíte angličtinu nebo třeba španělštinu či francouzštinu. Na VUT Vám zase s rozvojem soft skills pomůže Institut celoživotního vzdělávání, na UK cyklus přednášek Absolvent. Tak proč to nezkusit?
Tip: Samozřejmě nezapomeňte absolvovaný kurz zapsat do životopisu, blýsknete se mezi ostatními uchazeči!

Tři krátká cvičení na rozvíjení EQ

1. Kdo jsem a kam kráčím:
Do levého sloupce napište 5 pro vás nejdůležitějších hodnot, případně věcí, kterých byste chtěli dosáhnout. Pak sloupec zakryjte.
Do pravého sloupce napište 5 činností, kterým věnujete nejvíce času a energie.
Srovnejte oba sloupce. Ještě se divíte, že jste v životě nespokojení?
Příklad: Na prvním místě mého žebříčku hodnot bylo zdraví. V pravém sloupci se však žádná aktivita spojená se zdravím (např. cvičení, aktivní odpočinek) neobjevila.

2. Silné stránky a jejich negativa:
Do levého sloupce napište 5 svých vlastností, o kterých si myslíte, že jsou kladné.
Zamyslete se nad negativy, které z těchto vlastností plynou. Ke každé pozitivní vlastnosti napište jednu negativní.
Příklad: Jsem velmi cílevědomá a tuto vlastnost jsem vždy hodnotila velmi kladně. Po důkladné úvaze jsem však přišla na to, že mám přehnané nároky a hodnotím své výkony příliš kriticky.

3. Slabé stránky a jejich pozitiva:
Do levého sloupce napište 5 svých vlastností, o kterých si myslíte, že jsou negativní.
Zamyslete se nad pozitivy, která by pro vás z těchto vlastností mohla plynout. Ke každé negativní vlastnosti napište jednu pozitivní.
Příklad: Mám ve zvyku začít spoustu věcí, ale jen málokterou z nich dokončím. Pozitivní na této vlastnosti je, že si napřed vyzkouším, do čeho jdu, než do toho investuji velké množství energie a čas.

Rada na závěr: Pamatujte si, že každá osobnost je v něčem dobrá. Jen musíte zjistit, v čem jste dobří vy!

Zajímavé odkazy
http://lingua.muni.cz/cs/projekty/projekt-compact/kurzy-soft-skills-v-cizich-jazycich/
http://www.lli.vutbr.cz/poradenstvi
http://fsv.cuni.cz/FSVTEMP-641.html
http://www.lli.vutbr.cz/slovnicek-pojmu-soft-skills

Přidáno: 10.10.2011, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Dagmar Wiesnerová

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.