Slovníček pojmů na vysoké škole III. - Požadavky pro úspěšné dokončení studia

Vzdelani

Jedním z prvních překvapení, které zaskočí nové studenty na vysoké škole, je nepřeberné množství nových pojmů a termínů, které souvisí se studiem. Často se může stát, že budete zmatení z toho, co po vás vlastně kdo požaduje, na koho se v jakých věcech obrátit apod.

Po přečtení článků z této série by vám mělo být jasné základní organizační schéma vysoké školy, tedy její součásti a zodpovědné osoby, fáze studia, kterými musíte projít a další pojmy.

V minulých dílech jsme se podívali na Druhy studia a tituly a Strukturu VŠ, nyní se budeme věnovat pojmům souvisejícím s průchodem studia a s jeho ukončením.

Požadavky pro úspěšné dokončení studia

Chystáte-li se studovat na VŠ, pak vás bude, pokud vše půjde jak má, čekat zhruba tento průběh.

Potom co úspěšně složíte příjímací zkoušky a budete přijati ke studiu, absolvujete zápis, kde doložíte své maturitní vysvědčení, získáte kartu studenta atd. Ne vše musí být přesně takto, zápis se často provádí elektronicky pouhým kliknutím v informačním systému školy a maturitní vysvědčení se někdy dokládá již u přijímací zkoušky (s nástupem státních maturit už ho budete pravděpodobně předkládat vždy až při zápisu).

Po zápisu, ale někdy i před ním, vás čeká imatrikulace. Tento „šamanský obřad“ je slavnostní událostí, takže nezapomeňte na společenské oblečení. Jedná se o jakési slavnostní přijetí ke studiu, doprovázené hromadou latinských výrazů a proslovem významných členů fakulty. Účast na této události se může zdát zbytečná, ale většinou bývá povinná, a pokud mohu radit, nenechte si ji ujít.

Po zápisu a imatrikulaci můžete zahájit akademický rok. Nezalekněte se honosného názvu, nejedná se o nic jiného než o běžný školní rok, který znáte ze střední a základní školy. Bude se lišit pouze v názvu a v délce trvání.

Místo pololetí máme na vysokých školách (a univerzitách) semestr. Toto slovo pochází z latinského semestris tedy šestiměsíční – sex = šest a mensis = měsíc (zdroj: cs.wikipedia.org). Ve výjimečných případech se rok dělí na tři části, tzv. trimestry.

Ačkoli jsme si právě řekli, že původem slova semestr je semestris, tedy šestiměsíční, nemusíte se obávat. Dvouměsíční prázdniny vám nezmizí a často budou dokonce delší než ty dva měsíce. Délka semestru může být různá, u nás na FP na VUT v Brně to např. bývá obvykle 13 týdnů. Po semestru však přijde ještě dalších 5 týdnů tzv. zkouškového období (detailněji níže).

Poslední důležitá věc v souvislosti se semestrem, kterou bychom měli zmínit, je, že každý semestr vás čekají jiné předměty, na rozdíl od střední a základní školy, kde se předměty mění až na konci celého školního roku.

Během semestru na vás čekají dva druhy hodin, cvičení nebo semináře a přednášky. Zatímco přednášky bývají v drtivé většině případů nepovinné, na cvičeních a seminářích se většinou docházka kontroluje a je povinná.

Na přednáškách uslyšíte výklad zpravidla (ne vždy) od garanta předmětu, který vám přednese a vysvětlí všechny potřebné informace ke zvládnutí dané látky. Ve cvičeních byste si pak měli získané znalosti prakticky vyzkoušet. Cvičení často vede doktorand, tedy student doktorského studia.

Předmět může být zakončen různě, buď zkouškou, zápočtem případně obojím (to je asi nejčastější možnost). Zápočet uděluje cvičící Vzdělání.CZ(ten, který vedl vaše cvičení). K udělení zápočtu je zpravidla potřeba dosáhnout určitý počet bodů z úkolů, zadaných během semestru, přičemž je často nutné získat určité minimum z každého či vybraných úkolů.

Čekají tak na vás „domácí úkoly“, úkoly zadané během hodin, testy a nakonec většinou i semestrální práce. Semestrální práci lze opět přirovnat k referátu, ale na výrazně vyšší úrovni složitosti. V některých předmětech se bude zápočet skládat z mnoha dílčích částí během celého semestru, jindy se bude jednat o jediný test (s možností více opakování) na konci semestru.

Teprve, když získáte zápočet, můžete se zúčastnit zkoušky. Ta probíhá během zkouškového období po skončení semestru. Garant předmětu vypíše několik termínu, z nichž si jeden vyberete, naučíte se požadovanou látku a vyrazíte zase do školy. Během zkouškového období již neprobíhá výuka, takže můžete veškerý čas věnovat domácí přípravě.

Pokud zkoušku nezvládnete (známka F), musíte se zaregistrovat na další termín. Obvykle máte na úspěšné zvládnutí zkoušky tři pokusy, ale není to vždy pravidlem.

Pro akademické labužníky existují ještě předtermíny. Jedná se o jeden termín vypsaný již během posledního, výjimečně i předposledního, týdne semestru. Ne všichni garanti vypisují předtermíny a na některé z nich se nemůže napsat každý, ale např. jen ti, kteří získali nejvíce bodů u zápočtu. Máte-li tu možnost, určitě doporučuji se tohoto speciálního termínu zúčastnit.

Když úspěšně zvládnete zkoušku, získáte tzv. kredity, tedy určité body, které potřebujete k postupu do dalšího ročníku.

Na konci většiny semestrů totiž proběhne kontrola studia, kde studijní oddělení zjistí, zda jste dosáhli dostatečného počtu kreditů. Pokud ano, nevadí, že jste nezvládli některý z předmětů, můžete ho opakovat příští rok. Pokud však dostatek kreditů nemáte, vaše studium končí.

K úspěšnému absolvování studia je mj. nutné dokončit všechny předměty, takže si nemyslete, že se některému z nich vyhnete. Navíc každý předmět můžete opakovat zpravidla jen jedenkrát.

Vaše studijní výsledky se zapisují do tzv. indexu, což byla dříve papírová knížečka (i dnes by se pravděpodobně dala obstarat), dnes se však používá většinou již jeho elektronická obdoba v informačním systému školy.

Zajímavé odkazy:

Kvalitně zpracovaná příručka vytvořená představiteli Studentské komory FP VUT v Brně, ve které najdete informace užitečné nejen studentům fakulty, ale také vše o menzách, kolejích nebo sportovištích z celého VUT. Poučíte se v ní také o tom, jak oslovovat pedagogy či další informace o struktuře vysoké školy.

Na serveru Gaudeamus naleznete vysvětlení prakticky všech neznámých pojmů, se kterými se můžete na vysoké škole setkat.

Přidáno: 21.11.2011, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Jiří Kolář

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.