Slovníček pojmů na vysoké škole II. - Struktura VŠ

Vzdelani

Jedním z prvních překvapení, které zaskočí nové studenty na vysoké škole, je nepřeberné množství nových pojmů a termínů, které souvisí se studiem. Často se může stát, že budete zmatení z toho, co po vás vlastně kdo požaduje, na koho se v jakých věcech obrátit apod.

Po přečtení článků z této série by vám mělo být jasné základní organizační schéma vysoké školy, tedy její součásti a zodpovědné osoby, fáze studia, kterými musíte projít a další pojmy.

V minulém díle jsme se podívali na Druhy studia a tituly, nyní se budeme věnovat struktuře vysoké školy.

Struktura VŠVzdělání.CZ

Nejprve si ujasněme rozdíl mezi vysokou školou a univerzitou. Univerzitou se myslí větší školy, které se skládají z fakult, vysokou školou jsou pak školy zaměřené jen jedním směrem, tedy ty, jenž se nedělí na fakulty.

V čele školy stojí Rektor, jeho poradci jsou nazývání prorektoři, přičemž každý z nich se zabývá určitou oblastí (např. prorektor pro studijní záležitosti apod.). Nejlépe lze tento systém přirovnat k premiérovi a jeho ministrům.

Vůbec většina pravidel v systému vedení vysokých škol je podobná systému politickému. Tak např. rektora jmenuje na návrh akademického senátu dané školy prezident, jeho funkční období jsou čtyři roky a stejně jako prezident republiky může být také rektor zvolen pouze na dvě po sobě jdoucí funkční období.

Univerzita se dále dělí na fakulty, z nichž každá má jiné zaměření (např. fakulta informatiky, filozofická fakulta, …). V čele fakulty stojí děkan. Zjednodušeně lze říci, že tím, čím je rektor v rámci univerzit, tím je děkan v rámci fakulty.

Děkana jmenuje na návrh akademického senátu rektor. Jeho volební období je čtyřleté a opět může být zvolen pouze ve dvou po sobě jdoucích volebních obdobích. Poradci děkana jsou proděkani, z nichž má znovu každý na starost nějakou oblast jako např. studijní záležitosti.

Fakulta je dále ještě dělena na ústavy neboli katedry. V čele každého ústavu stojí ředitel nebo vedoucí katedry. Každý ústav se zabývá specifickou oblastí jako např. ústav informatiky, ústav ekonomiky apod. Pod tyto ústavy pak spadají jednotlivé předměty, vedené garantem předmětu.

Pro snazší pochopení si prohlédněte organizační strukturu FP VUT v Brně.

Přidáno: 14.11.2011, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Jiří Kolář

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si