Slovníček pojmů na vysoké škole I. - Druhy studia a tituly

Vzdelani

Jedním z prvních překvapení, které zaskočí nové studenty na vysoké škole, je nepřeberné množství nových pojmů a termínů, které souvisí se studiem. Často se může stát, že budete zmatení z toho, co po vás vlastně kdo požaduje, na koho se v jakých věcech obrátit apod.

Po přečtení článků z této série by vám mělo být jasné základní organizační schéma vysoké školy, tedy její součásti a zodpovědné osoby, fáze studia, kterými musíte projít a další pojmy.

Druhy studia a tituly

Hodláte-li studovat na vysoké škole, musíte si nejdříve vybrat, co budete studovat. Většina studentů to dělá tak, že se nejdříve zamyslí nad odvětvím, které ho zajímá – např. informatika. Poté si vyhledá školy technického či informatického zaměření. Na těchto školách si pak vyberete nějaký studijní obor.

Detailnější členění naleznete v odstavci struktura VŠ. Zatím nám bude stačit vědět, že námi zvolený studijní obor je součástí studijního programu, což je nadřazená sekce sdružující obory příbuzné svým zaměřením. Nenechte se zmást tím, že leckterý studijní program bude obsahovat pouze jeden studijní obor.

Studijní obory mohou přitom mít různé stupně. Poté, co jste absolvovali základní školu a vystudovali střední (s maturitou), můžete se vrhnout na bakalářské studium. To bude zakončeno vypracováním bakalářské práce a složením státní bakalářské zkoušky. Pokud nevíte, o co se jedná, pak vězte, že bakalářská práce je něco jako referát (jen o mnoho složitější a s vlastním přínosem – řešení konkrétního reálného problému) a státní bakalářskou zkoušku lze srovnat se zkoušením či maturitou (opět na vyšší úrovni). Po úspěšném dokončení tohoto stupně studia získáte titul Bc. Délka trvání je zpravidla 3 roky.Vzdělání.CZ

Dalším stupněm studia je magisterské studium – navazující. Tak jako u bakalářského studia bylo podmínkou dokončení středoškolského studia s maturitou, je zde podmínkou dokončení bakalářského studia.

Zvláštním případem je magisterské studium – dlouhé, které zjednodušeně řečeno spojuje bakalářské studium s magisterským studiem – navazujícím.

Magisterské studium je zakončeno diplomovou prací a státní závěrečnou zkouškou, což je obdoba bakalářské práce a státní bakalářské zkoušky, jen opět na vyšší úrovni vzdělání. Délka studia je obvykle 2 roky u navazujícího studia a 4 až 6 let u dlouhého studia. Po úspěšném zakončení studia získáte titul Mgr. případně Ing. (Ing. u technicky zaměřených oborů a škol).

Na magisterské studium navazuje v pořadí třetí vysokoškolský stupeň, doktorský typ studia. Zde se již předpokládá spíše vědecký způsob vzdělávání než učení se látky ze skript. Studium je zakončeno disertační prací a titulem PhD. za jménem. Obvyklá doba studia jsou 3–4 roky.

Běžné studium tímto končí, ale jste-li zarytý akademik, můžete se pokusit získat ještě další dva tituly (nemluvě o CSc. apod.)

Titul docent (doc.) získáte po obhajobě habilitační práce před vědeckou radou.

Titul profesor (prof.) je pak nejvyšším pedagogickým titulem. Profesory jmenuje prezident republiky.
Přečtěte si také, jak pravopisně správně psát tituly.

 

Zdroj: Gaudeamus

Přidáno: 07.11.2011, Zdroj: Vzdělání.CZ Autor: Jiří Kolář

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.