Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě pořádá II. kolo přijímacích zkoušek

Až do 21. 7. 2006 máte možnos přihlásit se do II. kola přijímacích zkoušek do bakalářských, magisterských i magisterských navazujících programů, které jsou nabízeny v prezenční i kombinované formě.

Termín podání přihlášek do II. kola: 21. 7. 2006

BAKALÁŘSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
Prezenční studium

Astrofyzika, Počítačová technika a její aplikace, Monitorování životního prostředí, Informatika a výpočetní technika, Všeobecná sestra, Historie-památková péče, Středoevropská studia
Kombinované studium
Informatika a výpočetní technika, Sociální patologie a prevence

MAGISTERSKÉ STUDIJNÍ OBORY:
Informatika a výpočetní technika, Teoretická fyzika, Učitelství fyziky - matematiky pro SŠ, Učitelství angličtiny pro SŠ + Učitelství informatiky pro SŠ

MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCI OBORY PREZENČNÍ:
Informatika a výpočetní technika, Teoretická fyzika, Archeologie, Historie - muzeologie, Historie, Informační a knihovnická studia

MAGISTERSKÉ NAVAZUJÍCI OBORY KOMBINOVANÉ:
Informační a knihovnická studia, Tvůrčí fotografie

 

Kontakt:
Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo nám. 13, 746 01 Opava
http://www.fpf.slu.cz, tel. 553 684 111

Přidáno: 15.05.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.