Školy mohou být Fairtradové. Už i v České republice

NaZemi – společnost pro fair trade

Praha, 24. listopadu 2011 – právě dnes v České republice odstartovala národní verze kampaně Fairtradové školy. Ta je součástí širšího projektu Fairtradová města, který si již získal oblibu po celém světě. Jedná se o mezinárodní iniciativu označování míst, kde podporují fair trade. Titul Fairtradová škola mohou získat školy na všech úrovních vzdělávacího systému. Dávají jím najevo svou společenskou odpovědnost a zájem o globální rozvojové vzdělávání.

„České školy mohou napomoci k zlepšování životních podmínek lidí v rozvojových zemích, včetně jejich přístupu ke vzdělání, což je důležité poselství této kampaně,“ říká Veronika Bačová, ředitelka Asociace pro fair trade. A vysvětluje jak: „Školy mohou významně zlepšit informovanost studentů, rodičů i učitelů o principech společenské odpovědnosti a ukázat jejich uplatňování v praxi. Vzdělávací instituce nakupují pro svou spotřebu potraviny a další věci, které jsou k dostání v kvalitě fair trade. Výběrem fairtradových produktů mohou přispět k boji proti dětské práci, chudobě a ničení životního prostředí.“
Titul „Fairtradová škola“ je určen jak základním a středním školám, tak i univerzitám či samostatným fakultám a dalším vzdělávacím zařízením.

Využívání fairtradových produktů na půdě vzdělávacích institucí přináší hned trojí užitek
– škola si opatří to, co potřebuje, a zároveň podpoří sociálně a environmentálně šetrnou produkci. Navíc získá příležitost vzdělávat své studenty příkladem: ukázat témata z výuky v praxi, vést žáky k odpovědné spotřebě a k vědomí globálních souvislostí.
Školy si mohou z široké nabídky fairtradových produktů vybrat například kávu, kakao, čaje, džusy, květiny či fotbalové míče.
V evropských zemích je nabídka fairtradových potravin na školách běžnou praxí. Například v Itálii podává asi 3 000 školních kantýn fairtradové produkty (banány, čokoládové tyčinky, cukr, kakao, marmelády a džusy.)
Jako příklad dobré praxe z českého prostředí může školám posloužit Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Jako první veřejný zadavatel v ČR požadovalo ve vypsané zakázce pro mezinárodní konferenci v červnu 2011 kávové a čajové produkty fair trade.
Titul Fairtradová škola svým držitelům přináší posílení dobrého jména u žáků, rodičů a veřejnosti, příležitost pro pozitivní medializaci aktivit školy a možnost odlišit se od jiných škol důrazem na odpovědnou spotřebu a začlenění globálních témat do výuky.

Školy mohou titul Fairtradová škola získat při splnění pěti kritérií:

  • ve škole funguje řídicí skupina za účelem podpory fair trade
  • škola oficiálně podporuje fair trade
  • pedagogové zařazují globální rozvojová témata do výuky a dále se v nich vzdělávají
  • škola využívá fairtradové produkty, ty lze také zakoupit v prostorách školy
  • škola pořádá akce pro veřejnost a medializuje téma fair trade


Kampaň Fairtradové školy je v souladu s Národní strategií globálního rozvojového vzdělávání pro období 2011 – 2015, kterou schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR v letošním roce, a napomáhá k dosahování jejích cílů.

Jak se mohou školy ke kampani připojit? Žáci, studenti či učitelé, které zajímají globální témata a chtěli by se do kampaně zapojit mohou začít například s tím, že ve škole uspořádají besedu či výstavu k pracovním podmínkám v rozvojových zemích a začlení globální rozvojová témata do výuky. V ČR již existuje řada kvalitních vzdělávacích materiálů i organizací, které se globálnímu rozvojovému vzdělávání věnují.

Kampaň Fairtradové školy je součástí úspěšné mezinárodní iniciativy Fairtradová města, jejímž cílem je osvěta v oblasti fair trade a podpora prodeje fairtradových produktů v daném místě. Projekt Fairtradová města běží ve světě již déle než 10 let a v současnosti se k němu hlásí 1070 měst včetně metropolí jako je Londýn, Brusel či Řím. Od začátku letošního roku je kampaň aktivní také v České republice a první dvě města již získala status Fairtradové město: Litoměřice a Vsetín. Kampaň podporuje Národní síť Zdravých měst a záštitu nad ní převzalo Ministerstvo životního prostředí.

Garantem kampaně Fairtradové školy v ČR je Asociace pro fair trade, hlavními koordinátory jsou NaZemi –  společnost pro fair trade a Ekumenická akademie Praha.

Přidáno: 25.11.2011, Zdroj: NaZemi – společnost pro fair trade

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.