Školy Libereckého kraje zkoušejí nové způsoby výuky Angličtina napříč předměty

učitelka(Liberec, 2. října 2009) Vyškolit učitele 1. a 2. tříd tak, aby mohli sami integrovat angličtinu do běžné výuky – to je cíl unikátního projektu, který v těchto dnech startuje v desítkách základních škol Libereckého kraje. Rodilí mluvčí a čeští metodici pedagogy naučí, jak formou jednoduchých her a aktivit seznamovat děti s angličtinou ve všech předmětech. Školení, konzultace i veškerý výukový materiál financuje Evropský sociální fond a státní rozpočet ČR, a pro školy a učitele jsou tudíž zcela zdarma.

Desetiminutová hra v angličtině uprostřed prvouky, chvilka veselého anglického počítání při matematice – i tak se dá angličtina „vpašovat“ do běžného vyučování. V žádném případě se ale nejedná o nahodilý vstup. Naopak, přechod do cizí řeči je metodicky velmi dobře promyšlený. Pro samotné děti je to osvěžující změna, a především hra. Žádný předmět navíc. Ani vlastně nepostřehnou, že se „učí anglicky“.

„Základní školy se dnes snaží angličtinu integrovat do osnov již od 1. třídy, chybí jim však zkušenosti, mnohdy i kvalifikovaní učitelé,“ vysvětluje Jiří Šoltys z Liberecké jazykové školy, která celý projekt realizuje. „My jim nabízíme komplexní metodické zázemí. Nejedná se ale o podporu angličtiny jako samostatného předmětu. Naopak je učíme, jak využívat angličtinu při krátkých aktivitách během standardní výuky. Děti se tak seznamují s cizí řečí vlastně nepřímo.“

Rodilí mluvčí předvedou novou výuku přímo ve třídách

Učitelé, kteří se do projektu zapojí, umožní svým žákům přímý kontakt s rodilým mluvčím. Přímo při vyučování budou totiž speciálně vyškolení lektoři učitelům předvádět, jak s dětmi pracovat. Do jednotlivých tříd zavítají během dvou měsíců zhruba osmkrát.Megan Kuhn-McKearin „Myslím si, že každý vyučující je vděčný za nové nápady, hry a zkušenosti, které umožní zkvalitnit a obohatit výuku,“ zdůvodňuje svoji účast v projektu Eva Houšťová ze ZŠ Česká ve Vesci. „Pro děti je navíc setkání s rodilým mluvčím ohromným zážitkem.“

Vedle ukázkových hodin ve vlastních třídách absolvují učitelé ještě speciální semináře a také individuální konzultace s českým metodikem, a to během celého roku. Navíc bezplatně získají spoustu originálních výukových materiálů, mj. unikátní publikaci obsahující aktivity a hry, které vycházejí z tematických okruhů probíraných v jednotlivých předmětech. Připraveno je dále DVD pro děti plné animovaných aktivit s rodilým mluvčím, metodické DVD pro učitele, 204 obrázkových karet, 12 on-line interaktivních her pro děti a 100 pracovních listů. Dalším zdrojem informací a inspirace je také nový vzdělávací portál www.english-time.eu, jehož součástí je i soubor doporučené slovní zásoby namluvené přímo rodilým mluvčím.

Motivace nejen pro děti, ale i pro učitele

Celý projekt samozřejmě zohledňuje realitu vzdělávání na 1. stupni českých základních škol, a proto je navržen tak, aby se ho mohli zúčastnit i pedagogové se základními znalostmi anglického jazyka. Naopak se pro ně může stát motivací pro zdokonalení vlastních jazykových dovedností. „Učit se jazyk od lidí, kteří sami nikdy ve Velké Británii nebyli, je smutné a nemotivuje. Slyšet jazyk od rodilých mluvčích je nejlepší a dálky potom víc táhnou... Děti milují změnu a exotiku zvlášť,“ těší se na nové podněty Kamila Irglová, třídní učitelka 2. A ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová.

Nové učební postupy, sestávající hlavně ze zábavných her a aktivit, jsou inspirovány metodikou Wattsenglish, která je již několik let s velkými úspěchy aplikována ve stovkách kurzů pro děti po celé republice. Tato metoda, vyvinutá ve spolupráci s psychology, pedagogy a lingvisty, je založena na přirozeném osvojování si cizí řeči, která se stává prostředkem komunikace a společné hry.

Jak se do projektu zapojit

Projekt, financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem ČR, je určen pro učitele 1. a 2. tříd základních škol Libereckého kraje. Zájem je obrovský, v současné době jich je přihlášeno již více než 60. „Vzhledem k tomu, že s každým učitelem budeme pracovat velice individuálně a také dlouhodobě, je projekt samozřejmě kapacitně omezen, ale volná místa zatím ještě máme,“ dodává Jiří Šoltys. Další zájemci se mohou hlásit na e-mailové adrese projekt@liberecka.cz. Heslo pro přístup na nový vzdělávací portál English time získá v případě zájmu každá základní škola v Libereckém kraji.

Projekt podporují

Přidáno: 02.10.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.