Školství: mobbing, ale i obtěžování studentů

 

Moravská Ostrava, 9. září 2009 - Výzkumem učitelů coby obětí mobbingu,  využíváním public relations při řízení školy, ale i sexuálním obtěžováním studentů učiteli, se bude mimo jiné zabývat třídenní celostátní konference na Katedře pedagogiky a andragogiky Pedagogické fakulty (PdF) Ostravské univerzity v Ostravě. Již  XVII. ročník tentokrát zaměřený na český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu tradičně pořádá Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV). Od 9. do 11. září 2009 zde očekávaných 155 účastníků z České, Polské a Slovenské republiky vystoupí s celkem 118 příspěvky.

Konference proběhne v sedmi sekcích, týkajících se např. profesní přípravy učitele a jeho rozvoje, výzkumu profese učitele a jiných pedagogických pracovníků a výzkumu žáka. Součástí konference jsou dvě odborná sympózia, informující o výzkumech odborníků z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. První je zaměřeno na případovou studii jedné české základní školy, druhé sympózium se věnuje velmi přínosnému tématu potřeb a názorů veřejnosti ve vztahu ke školství a vzdělávání vůbec.

Martin Malčik, proděkan pro rozvoj Pedagogické fakulty se zaměří na aktuální téma public relations – komunikace s veřejností jako efektivního řízení školy. „Školy jsou dnes vystaveny soutěžení i silné konkurenci. Správná komunikace s vnitřní i vnější veřejností je pro oblast vzdělávání z hlediska řízení a transferu znalostí, informací a inovací zásadní,“ uvedl Malčik k tématu  příspěvku, který vytvořil společně se Stanislavem Dlouhým.

S výsledky výzkumu v českých základních školách věnovanému učitelům jako obětem mobbingu (rafinovaná šikana na pracovišti) se ve svém společném příspěvku věnují odborníci z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno Tomáš Čech, Daniel Kantor a Lucie Švancarová. Škála témat je ale mnohem širší. Pozornost jistě vzbudí také zamyšlení nad tím, proč nejsou mezi žáky a studenty oblíbeny přírodovědné předměty, nebo jaký by měl být učitel, zda přísný nebo tolerantní. Za poslech bude stát jistě i to, jak se vysokoškolští studenti vyrovnávají se stresem před zkouškou či postoje studentů učitelství k profesi učitele.

Více na: http://konference.osu.cz/capv09/


Česká asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) posláním této profesně zájmové organizace je zkvalitňování vzdělávacího procesu prostřednictvím pedagogického výzkumu (PV), vzájemná výměna informací mezi pracovníky PV, šíření jeho výsledků a jejich praktická aplikace. Pedagogický výzkum je chápán jako všechny výzkumné aktivity v oblasti výchovy, vzdělávání a školství. ČAPV je členem Evropské asociace pedagogického výzkumu, European Educational Research Association (EERA). Více na: www.capv.cz.

Autorka: Hana Jenčová

Přidáno: 09.09.2009, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.