Škola s certifikátem vysoké kvality

Untitled Document

Goodwill. Co je to Goodwill? Ve slovníku lze najít více významů tohoto slova : Dobré jméno, důvěryhodnost, dobrá pověst či dobrá vůle. V přeneseném smyslu slova i záruka kvalitních služeb i nadějná budoucnost. „ Se školou dobrého jména si nemůžete udělat špatnou pověst.“ Tak zní slogan školy, který paní Eva Torčíková, s níž jsme si povídali při návštěvě Soukromé vyšší odborné školy zahraničního obchodu a cestovního ruchu GOODWILL ve Frýdku-Místku, řekla napůl žertem, napůl vážně, ale se zjevnou hrdostí nad výsledky, k nímž se škola za krátkou dobu svého trvání již stihla dopracovat. Že jsou v mnohém ohledu na současné poměry nezvyklé, až udivující, je jiná věc. Přesněji řečeno : nic víc, než „jen“ goodwill.

Kdy škola vznikla a jakých úspěchů dosáhla?
Škola byla založena v roce 1993 panem ing. Jiřím Uherkem, nejdříve jako střední škola, která umožňovala rovněž pomaturitní studim se specializací na obory Cestovní ruch a Zahraniční obchod. V roce 1996 byla zařazena Ministerstvem školství ČR jako Vyšší odborná škola s právem udělovat svým absolventům titul Diplomovaný specialista – DiS.

Za dobu své existence byla při hodnocení Českou školní inspekcí zařazována vždy na přední místa a v roce 1999 jí byl po náročném systému hodnocení přidělen Certifikát vysoké kvality EVOS pro oba obory studia.

Za největší úspěch školy však považuji to, že její absolventi jsou žádaní na trhu práce a jsou jim nabízena významná místa ve firmách, která mají v oblasti cestovního ruchu i zahraničního obchodu dobrý zvuk..

Jak byste tuto situaci v době nárůstu absolventů škol na úřadech práce vysvětlila?
Škola se od samého vzniku drží hesla majitele školy „ Učíme pro praxi“. Studenty vyučují zejména kantoři, kteří jsou se současnou praxí propojeni a náplň předmětů tomu odpovídá . Studenti si své poznatky z vyučování ověří při praxi v ekonomických subjektech, kterou vykonávají v celkovém rozsahu 20 týdnů za období tříletého studia. Zde zpracovávají své absolventské práce, jejichž témata přicházejí z praxe. Ohlasy na praktikanty ze stran firem jsou velmi kladné, o čemž svědčí to, že 70% letošních absolventů získalo nabídku pracovního místa přímo ve firmách, kde tuto praxi vykonávali.

Můžete shrnout nabídku vaší školy?
Pro absolventy středních škol, kteří získali maturitu mohou u nás studovat oba obory v denní formě 3 roky nebo v dálkové formě 4 roky ( studium probíhá co dva týdny v pátek odpoledne a v sobotu). Vyučování probíhá vysokoškolskou formou přednášek a seminářů, je rozděleno na semestry a ukončeno odbornou zkouškou – absolutoriem. Škola klade důraz na znalost jazyků včetně odborné terminologie a kvalitní odbornou připravenost, která je možná i díky kvalitnímu technickému vybavení školy.

Mohou u vás studovat i studenti ze Slovenska?
V současné době má škola asi 350 studentů z České republiky – z Karlových Varů, Prahy, z jižní Moravy i ze Slovenska. Toto je možné díky smlouvě, kterou uzavřela ministerstva školství obou republik. Studentem naší školy se může stát slovenský státní příslušník a má stejná práva jako český student ( statut studenta). Výuka probíhá v češtině, ale seminární práce i zkoušky předkládá ve svém mateřském jazyce. Ubytování pro slovenské studenty je nabízeno v zařízeních internátního typu nebo v případě zájmu v soukromí.

Na mysli vyvstávají další otázky, například mimoškolní aktivity či spolupráce s jinými školami v zahraničí. Bohužel čas běží a my musíme rozhovor ukončit. Mohou se ti, které malá návštěva ve Frýdku-Místku zaujala dozvědět něco více?
Obě zmíněné oblasti jsou bohaté. Ráda bych povídala a ukázala spoustu dokumentujícího materiálu a fotografií, ale… Částečně se zájemci doví více na našich webových stránkách a pokud by to nestačilo mohou si zavolat nebo napsat pro další informace. Těším se nashledanou.


Autorka: Mgr. Eva Torčíková

Přidáno: 20.11.2003, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.