ŠKODA JS a.s. podporuje české technické vzdělávání


ŠKODA JS a.s., jedna z nejvýznamnějších strojírenských společností v České republice, pokračuje i letos v systematické podpoře českého školství zejména se zaměřením na oblast technického vzdělávání, kterou vnímá jako nezbytný předpoklad pro úspěšný rozvoj české energetiky.

Tým Techmanie, plzeňské obecně prospěšné společnosti podporující vědu a výzkum, předložil žádost do operačního programu EU Výzkum a vývoj pro inovace. Cílem žádosti je nalézt financování projektu, který umožní vybudovat v Plzni městskou zónu se zaměřením na vzdělávací aktivity popularizující technické obory. ŠKODA JS nabídla tomuto jedinečnému projektu plnou podporu a potřebné garance.

„Rádi nabízíme pomocnou ruku projektu, který svou originalitou jistě zvýší zájem o vědu a techniku a nadchne zejména mladé lidi, kteří teprve zvažují své budoucí profesní uplatnění“, říká Miroslav Fiala, generální ředitel a předseda představenstva společnosti ŠKODA JS.

Techmania ovšem nečeká na zítra, už dnes řadou svých projektů s podporou ŠKODA JS oslovuje žáky základních a studenty středních škol a představuje jim kouzlo technických oborů a konkrétně jaderné energetiky. Vychází z toho, že podporu nelze poskytovat až vysokým školám, zájem mladých lidí je třeba podchytit mnohem dříve. Proto také již v roce 2007 začala ŠKODA JS s podporou pražského gymnázia PORG, které patří ke špičce českého středoškolského vzdělávání a ráda by jednou pobočku této jedinečné školy získala i pro Plzeň.

Pomoc při budování městské zóny a proměny zanedbaného industriálního areálu v laboratoře a dílny podporující zájmovou činnost dětí a mládeže však není zdaleka jediným projektem, který ŠKODA JS ve školství podporuje. Společnost dlouhodobě spolupracuje se Západočeskou univerzitu v Plzni, Technickou univerzitou v Liberci, s VŠB Ostrava nebo ČVUT v Praze, kde ostatně také servisuje „školní“ reaktor.  Podpora se zaměřuje na konkrétní programy vysokých škol i na talentované studenty. Ti mohou navíc ve společnosti získávat zkušenosti jako stážisté a pod odborným vedením firemních specialistů zpracovávat diplomové práce. Řada odborníků firmy působí samozřejmě na vysokých školách jako externí přednášející.

ŠKODA JS pomáhá i prostřednictvím Fondu vzdělání Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, jehož stipendisté studují i na technických školách.

„Podpory si velmi vážíme, díky ŠKODA JS mohou naši studenti, stipendisté Fondu vzdělání, tento týden navštívit Leningradskou jadernou elektrárnu a špičková vědecká a projektová pracoviště v Petrohradě. Myslím, že to pro ně bude velmi inspirativní“, říká Milena Černá, ředitelka nadace.

ŠKODA JS a.s. – stála u zrodu česká a slovenské jaderné energetiky, je jednou z předních inženýringových a výrobních společností se zkušenostmi z výstavby a servisu jaderných elektráren s celosvětovou působností. Společnost Škoda  byla založena roku 1859, do roku 1956 spadají počátky jejích aktivit v jaderné energetice. Za dobu své existence firma dodávala inženýring, zařízení a servis pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory a sklady vyhořelého jaderného paliva ve střední a východní Evropě, Skandinávii, Francii, Německu, USA a na Dálném východě. Do dnešního dne ŠKODA JS vyrobila a dodala 21 kompletních jaderných reaktorů typu VVER 440 a tři reaktory typu VVER 1000.

Přidáno: 07.07.2010, Zdroj: Škoda JS

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.