Škoda Auto Vysoká škola otevře i navazující magisterské studium

ŠAVŠ - Na KarmeliŠkoda Auto Vysoká škola v Mladé Boleslavi završila v letošním roce 5 let své existence. V rámci studijního programu Ekonomika a management poskytuje vysokoškolské vzdělání bakalářského stupně v oborech Podniková ekonomika a management obchodu a Podniková ekonomika a management provozu. Studium je možno absolvovat v prezenční nebo kombinované (dálkové) formě.

Ve své relativně krátké historii si škola vydobyla již značné renomé, o čemž svědčí i fakt, že přihlášku k prezenční nebo kombinované formě studia podalo pro akademický rok 2005/2006 bezmála 350 uchazečů nejen z mladoboleslavského regionu, ale také celé ČR i zahraničí. Ve srovnání s minulými lety se jedná o téměř 50% nárůst. Přijímacím řízením prošlo a do prvního ročníku pak nastoupilo 213 studentů, nejvíce v dosavadní pětileté historii školy. Noví studenti prvního ročníku byli slavnostně imatrikulování 3. listopadu ve Škoda Auto Muzeu.

V rámci programu Ekonomika a management je tak nyní v oborech Podniková ekonomika a management obchodu a Podniková ekonomika a management provozu zapsáno ve všech 4 ročnících celkem již 420 studentů. Počet těch, kteří využívají kombinovanou (dálkovou) formu studia, umožňující skloubit pracovní a studijní povinnosti překračuje 100.

Počet úspěšných absolventů, kteří získali titul bakalář přesáhl již 90. Více než polovina z nich nalezla své uplatnění ve firmě Škoda Auto a u jejích dodavatelů. Většina zbývajících pokračuje ve studiu v navazujících magisterských studijních programech na jiných VŠ.

Pro příští akademický rok je škola připravena přijmout do prvního ročníku opět více než 200 studentů v prezenční i kombinované formě studia. Zájemci o studium mohou navštívit školu a načerpat potřebné informace v rámci Dnů otevřených dveří, které jsou naplánovány na 19. ledna a 13. dubna 2006.

V průběhu podzimu tohoto roku se podařilo vedení vysoké školy úspěšně završit více než roční úsilí o získání akreditace navazujícího magisterského programu.
Škoda Auto Vysoká škola se tak stala jednou z mála soukromých vysokých škol v České republice, které nabízejí komplexní vysokoškolské vzdělání na bakalářském i magisterském stupni.
V rámci studijního programu Ekonomika a management byly akreditovány obory Globální podnikání a finanční řízení podniku, Globální podnikání a marketing a Podniková ekonomika a management provozu.

Připravený studijní program bude mít některé nadstandardní parametry. Relativně nízký plánovaný počet 60 studentů v ročníku umožní udržet poměr přímé výuky v malých studijních skupinách oproti přednáškám ve výši 1:2. Samozřejmostí je , že nejen rozhodující část přednášek, ale i výuka nezanedbatelné části seminářů a cvičení bude zabezpečována vysoce kvalifikovanými odborníky s akademickými tituly profesor nebo docent. V řadě předmětů budou hostovat přední odborníci z praxe, kteří se budou podílet i na vedení diplomových prací.

Cílem programu je nabídnout v návaznosti na stávající bakalářský studijní program možnost získat vzdělání formou prohloubení znalostí, vědomostí a dovedností především v oblasti podnikové ekonomiky.
Velký důraz je rovněž kladen na rozvoj univerzálních kompetencí, čítajících kompetence jazykové, sociální (komunikační, prezentační, týmová práce, samostatná práce), využití exaktních metod pro řízení a prohloubení dalších odborných kompetencí o nadnárodní rozměr.

Uplatnění absolventů studia na trhu práce je předpokládáno především na místech specialistů, koordinátorů a vedoucích pracovníků nejen firmy Škoda Auto, koncernu a sítě dodavatelů, ale i v podnikové oblasti napříč celým hospodářstvím. Plánované výstupní parametry jazykových kompetencí odpovídající úrovni uznávaných celoevropských certifikátů, dávají záruku, že absolvent bude schopen nalézt uplatnění jak v tuzemském, tak i mezinárodním prostředí.

První studenti se budou moci zapsat do navazujícího magisterského studijního programu v září roku 2006. Přijímací zkoušky jsou plánovány na přelom června a července. V průběhu akademického roku 2006/2007 pak zasednou posluchači magisterských i bakalářských studijních oborů Škoda Auto Vysoké školy v nových posluchárnách vysokoškolského areálu Na Karmeli.


Více informací naleznete na www.savs.cz.

Přidáno: 06.12.2005, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.