Setkání s názvem STUDUJ V AMERICE představí možnosti studijních pobytů v zámoří

V pondělí 13. listopadu od 14.30 hodin proběhne v prostorách Malého sálu Městské knihovny v Praze setkání pod názvem „Studuj v Americe“. Cílem semináře je nabídnout českým studentům komplexní informace o různých typech vzdělávacích a stipendijních příležitostí pro studijní a výzkumné pobyty v USA. Setkání, které se koná při příležitosti Týdne mezinárodního vzdělávání, pořádá mezivládní organizace pro vzdělávací výměny s USA - Komise J.W. Fulbrighta ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických v Praze.

Univerzity v USA bývají považovány za nejkvalitnější na světě, zvláště v oblasti pokročilejších stupňů studia. Atraktivní jsou stylem výuky, personálním a materiálním zázemím i úrovní výzkumu. Proto každoročně ze zahraničí přitahují velké množství studentů, kteří chtějí pobytem ve Spojených státech významně obohatit své znalosti a rozvinout odbornou kariéru na světové úrovni.

Zajistit si studijní či výzkumný pobyt v USA není pro talentované studenty složité, ale je třeba vše dobře plánovat. Fulbrightova komise proto připravila seminář, na němž se zájemci od zkušených pracovníků Fulbrightovy komise a velvyslanectví USA dozvědí o jednotlivých možnostech studijních a kulturních pobytů, včetně stipendijních programů, o nutných krocích a procedurách a jejich načasování. Součástí setkání je rovněž panelová diskuse s absolventy americko-českého vládního stipendijního programu. Ti se podělí o své osobní zkušenosti s tímto programem a se studiem v USA obecně.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu prosíme zájemce o registraci účasti na e-mailové adrese advisor@fulbright.cz.

Detailní program akce a další informace získáte na www.fulbright.cz a v Komisi J.W. Fulbrighta.

Komise J.W.Fulbrighta slaví letos 15 let od svého založení. Komise vznikla dohodou mezi vládami USA a ČR za účelem správy Fulbrightova stipendiního programu v České republice. Tento vládní stipendijní program založený již před 60 lety je nejprestižnějším programem mezinárodních vzdělávacích výměn s USA. Jeho hlavním cílem je na základě vzájemných studijních a vědeckých pobytů zvyšovat porozumění mezi Spojenými státy americkými a jednotlivými partnerskými zeměmi. V letech 1991 až 2006 se programu zúčastnilo 434 českých a 385 amerických stipendistů. Součástí Komise je rovněž poradenské centrum EducationUSA nabízející pomoc všem zájemcům o studium ve Spojených státech. Více informací o aktivitách Komise najdete na stránkách www.fulbright.cz.

Týden mezinárodního vzdělávání (International Education Week) je každoročně v listopadu vyhlašován americkým prezidentem. Jedním z jeho základních cílů upozornit talentované studenty na možnosti, které nabízejí studijní a kulturní výměny se Spojenými státy. Více informací najdete na stránce iew.state.gov.

Kontaktní osoba:

Jakub Tesař
Studijní poradce
Komise J.W. Fulbrighta, Táboritská 23, 130 87 Praha 3
Telefon: 222 718 452
E-mail: tesar@fulbright.cz

Přidáno: 18.10.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.