Sdružení META zahájilo projekt Poradenské a informační centrum pro mladé migranty

META1. září 2006 zahájilo sdružení META činnost Poradenského a informačního centra pro mladé migranty (PIC) na adrese Rumunská 29, Praha 2. Služby centra jsou primárně určeny cizincům od 15 do 30 let bez rozdílu typu pobytu, kteří dlouhodobě pobývají na území hl. m. Prahy. Sociální pracovníci centra budou od prosince 2006 poskytovat poradenství orientované na vzdělávací a následně pracovní možnosti v ČR. V tuto chvíli probíhá průzkum vzdělávacích potřeb mladých migrantů a bariér v jejich přístupu ke vzdělání a sdružení META hledá respondenty z řad učitelů a studujících cizinců, kteří by chtěli na průzkumu participovat.

Hlavní náplní projektu je vznik a fungování poradenského a informačního centra, v jehož rámci bude klientům z území hl. m. Prahy k dispozici kvalifikované sociální poradenství orientované na vzdělávací a následně pracovní možnosti v ČR s ohledem na specifika potřeb cílové skupiny. Součástí služby bude přístup k průběžně aktualizované databázi vzdělávacích a rekvalifikačních možností, kterou budou klienti moci využívat sami nebo s asistencí pracovníků či dobrovolníků centra. Klientům bude nabídnuta podpora při řešení jejich osobních problémů a zprostředkování kontaktů s dalšími nevládními a státními institucemi.

Cílem je podpořit mladé migranty v dalším vzdělávání a následně ve vhodné volbě povolání a umožnit jim sdílet a řešit další problémy spojené s jejich "migrantskou" zkušeností. Samotnému zahájení poskytování této poradenské služby bude předcházet zmapování specifických potřeb cílové skupiny na území Prahy a vytvoření struktury databáze vzdělávacích a rekvalifikačních příležitostí. Specifické potřeby cílové skupiny jsou zjišťovány v rámci průzkumu zaměřeného na prohloubení dosavadních zkušeností s tématem. Důležitým předpokladem úspěchu projektu je navázání spolupráce se vzdělávacími institucemi a vytvoření sítě spolupracujících organizací a vznik skupiny dobrovolníků.

Realizace projektu PIC potrvá do 31. 8. 2008 a projekt byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy.

META - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů vzniklo v roce 2004 a jeho posláním je podporovat osobní rozvoj mladých migrantů, a to v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšné integrace do společnosti. Svou činností chce sdružení přispět k oboustranně přínosnému a bezkonfliktnímu soužití cizinců a většinové společnosti.

Více info na www.meta-os.cz

Přidáno: 08.11.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.