Šance získat Česko-americkou studentskou cenu končí 15. dubna

Praha, Brno, 3. března 2006

V sobotu 15. dubna 2006 končí přijímání písemných prací pro soutěž o Česko-americkou cenu pro talentované studenty, kterou vyhlásil Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity ve spolupráci s Velvyslanectvím USA a Komisí J. W. Fulbrighta. Soutěž je určena univerzitním studentům všech stupňů studia a čerstvým absolventům, kteří v uplynulých třech letech napsali či píší práci související se Spojenými státy americkými. V letošním ročníku je soutěž vypsána výhradně pro práce zaměřené na politologii a mezinárodní vztahy.

Soutěž slavnostně odstartovali velvyslanec USA v ČR William J. Cabaniss, ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková a ředitel IIPS Břetislav Dančák ve čtvrtek 29. září 2005 v centru INFO USA v Moravské zemské knihovně v Brně.

Česko-americká cena pro talentované studenty je zaměřena na výzkum amerických studií v oblasti společenských věd. Aby bylo možno jednotlivé práce adekvátně porovnávat a vyhodnotit, ustavily pořádající organizace tři tématické kategorie:

  - o politologie/mezinárodní vztahy
  - o sociologie/ekonomie
  - o historie/kultura/vzdělávání

Kategorie, v nichž bude soutěž vyhlašována, je pro daný ročník tématicky závazná a bude pravidelně rotovat. První ročník soutěž je tak určen pro práce zaměřené na politologickou tématiku a problematiku mezinárodních vztahů. Příští rok, tedy na podzim 2006, bude Cena vyhlášena pro sociologické a ekonomické práce, následně pro historicky, kulturně a pedagogicky zacílené texty. Práce nesmí být starší tří let.

Vítěz ceny získá odměnu 10 000 Kč a garanci publikace vítězného textu v edici Mezinárodního politologického ústavu MU. Kromě vítězné práce budou odměněni také autoři dalších vybraných soutěžních textů, a to v podobě poukázek na jazykové testy TOEFL či GRE podle svého vlastního výběru.

Uzávěrkou pro zaslání prací je 15. duben 2006, přičemž pro přijetí rozhoduje datum poštovního razítka. Soutěžní práce zasílejte v českém jazyce elektronicky na adresu petrik@iips.cz ve formátu .rtf a dvakrát v tištěné podobě na adresu Jaroslav Petřík, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, Joštova 10, 602 00 Brno. Součásti písemných exemplářů práce musí být podepsané prohlášení o její původnosti. Vyhlášení výsledků proběhne 15. května 2006, vítězná práce bude publikována do konce září 2006.

Soutěžní práce bude hodnotit pětičlenná komise složená ze tří stálých členů (po jednom z každé pořádající instituce) a dvou rotujících odborníků (v návaznosti na soutěžní téma). Komise bude rozhodovat kolektivně na základě hlasování. V případě potřeby bude rozšířena o přizvané experty. O výsledcích budou soutěžící informováni písemně, ceny budou výhercům předány vhodnou společenskou formou.

Více informací lze získat u koordinátora soutěže Jaroslava Petříka, petrik@iips.cz.

Autor: Jakub Tesař - studijní poradce Komise J.W. Fulbrighta

Přidáno: 03.03.2006, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si