Ruština: obchodní jazyk, který zavání exotikou

Ruský jazyk zažívá v České republice svůj malý návrat. Velké procento starších lidí stále považuje ruštinu za cizí jazyk, který ovládají nejlépe. Avšak mladší generace, jež se zapojila do vzdělání až v posledních sedmnácti letech, znalost azbuky dosud nepovažovala za perspektivní. Zdá se, že dnes už je situace poněkud odlišná. Dnešní Češi potřebují ruštinu nejen k práci, ale láká je i její neobvyklost.

Mnohé vzdělávací společnosti, které se původně zabývaly výukou západních světových jazyků, začleňují do své nabídky stále více i kurzy zaměřené na zvládnutí obecné ruštiny. „Zájem o ruský jazyk je stále mnohonásobně nižší než je tomu například u angličtiny, francouzštiny a němčiny,“ říká Jana Kadlíková z jazykové školy Skřivánek. „Nicméně rok od roku  poptávka po ruštině mírně roste.“ Podle Kadlíkové se lektoři ruského jazyka musejí potýkat nejen s relativním nezájmem, ale i s nedostupností kvalitně zpracovaných výukových materiálů. Ještě skeptičtější je v otázce přístupu Čechů ke studiu ruštiny Šárka Petrtýlová z jazykové společnosti Lingua Viva. „O obecné kurzy ruského jazyka neevidujeme žádný výraznější zájem." Do jisté míry to přičítá inklinaci české společnosti k „využitelnějším“ jazykům, například k angličtině.

Tyto závěry jsou poměrně překvapivé. Dalo by se totiž předpokládat, že s množícími se obchodními styky mezi ruskými a českými společnostmi bude vzrůstat i zájem o specializované kurzy zaměřené na obchodní využití ruštiny. Větší zájem je však o zvládnutí pouhých základů. „Specializovaný jazyk je vyučován až od vyšších úrovní znalosti jazyka, jenže většině studentů stačí naučit se základy komunikace v jazyce, a poté se studiem končí,“ uvádí Kadlíková. Do kurzů obecné ruštiny podle ní docházejí především lidé, kteří potřebují jazyk ve své profesi. Jde buď o zaměstnance firem, jež expandují dále na východ, nebo o klienty, kteří působí v cestovním ruchu a zaměřují se na ruské turisty přijíždějící do České republiky. Kadlíková očekává, že zájem o ruštinu z jejich strany poroste i v budoucnu. Mnozí lidé se však ruský jazyk neučí pouze z holé nutnosti. Kouzlu azbuky propadají stále více i mladí lidé, které láká jistá exotičnost ruské kultury, a ruštinu tak volí jako doplňkový jazyk.

Ruština měla v socialistickém někdejším Československu výsadní postavení. Studium tohoto jazyka bylo vzhledem ke zvláštním vztahům se Sovětským svazem povinné. Po sametové revoluci však mnozí lidé v rámci snahy oprostit se od všech odkazů socialistického státu na ruštinu zanevřeli.
fut

Článek vznikl v rámci projektu FUTURA, který je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a hlavním městem Praha. Projekt realizuje Respekt o.p.s.

Přidáno: 21.11.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.