Rozhovor s rektorem Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů, s prof. Michalem Klímou

Dnes již existuje celkem 47 soukromých vysokých škol. Jak mezi nimi najít tu pravou?
Jak poznáme, která z nich je kvalitní, a která nikoliv?

Především na těch nejlepších soukromých vysokých školách se nabízí nejen bakalářské, ale rovněž magisterské a výjimečně i doktorské studium. Jen těm nejkvalitnějším školám totiž Akreditační komise, která je koordinována ministerstvem školství, schválí vyšší stupně vysokoškolského studia. Méně kvalitním školám jsou magisterské a samozřejmě i doktorské projekty zamítány.

Docela jste mě překvapil. Pokud vím, doktorské studium lze studovat pouze na veřejných vysokých školách.

Ano, ještě před rokem tomu skutečně tak bylo. Ale nyní právo doktorského studia a tedy i univerzitní status získaly dvě soukromé vysoké školy. A my jsme jedna z nich. Je to pro nás obrovská pocta. Bereme to jako výraz ocenění kvality naší pedagogické a vědecké činnosti.

O co dalšího se případní zájemci o studium mají zajímat, aby rozpoznali kvalitu?

Zájemci by také měli zjistit, jaké mezinárodní kontakty udržuje ta která vysoká škola a kolik svých studentů vysílá na studium na zahraniční univerzity. V neposlední řadě není bez zajímavosti zjistit počet studentů, kteří na dané škole studují. Zájem zpravidla svědčí o kvalitě.

Čím se vyznačuje právě vaše Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů?

Naše vysoká škola patří k nejstarším a sídlí v Praze. Ovšem zakládá také své pobočky v Plzni, Liberci a v Hradci Králové. To znamená, že od akademického roku 2007/08 již nebude nutné cestovat do Prahy, ale bude možné studovat přímo v daném regionálním městě. Šetří se tím čas a finance na cestování a ubytování.

A kolik má vaše vysoká škola studentů a jaké udržuje kontakty se zahraničními univerzitami?

Studuje u nás přibližně 1400 studentů. Pro ně máme největší nabídku výměnných studijních pobytů ze všech soukromých vysokých škol. V rámci programu Erasmus nabízíme studijní pobyty v rozmezí 5 až 10 měsíců na 20 zahraničních univerzitách. Studenti tak mají možnost studovat mimo jiné v Anglii, Francii, Německu, Španělsku, Itálii, Belgii, Nizozemí, Švédsku a Dánsku. Navíc každý student dostává na měsíc takového pobytu 350 eur, které jsou dotací od Evropské komise.

Počtem studentů patříte skutečně mezi největší soukromé vysoké školy. Ale jaké studijní obory nabízíte? Jsou dostatečně atraktivní?

Ano, v akademickém roce 2006/07 jsme nabídli nejvíce studijních oborů. Studenti si vybírají mezi 5 bakalářskými a 3 magisterskými obory. Atraktivní jsou zvláště obory Mezinárodní vztahy a evropská studia, Veřejná správa, Mezinárodní obchod a také Humanitní studia. Ale velmi zajímavý je speciální právní obor Ochrana průmyslového vlastnictví.

Můžete se pochlubit nějakou specialitou?

Dáváte mi těžké otázky. Ale ano. Máme unikátní nabídku bakalářského a magisterského oboru, který je kompletně vyučován v anglickém jazyce převážně zahraničními akademickými pracovníky. Jde o obor „International Relations and European Studies“. Příště tedy již nemusíte cestovat po světě, abyste kvalitně studovali v anglickém jazyce.

Co byste doporučil případným zájemcům o studium na vaší vysoké školy, čeho by se měli vyvarovat při podávání přihlášky?

Především si musí pečlivě přečíst na našich webových stránkách www.vsvsmv.cz podmínky pro přijetí, včetně pokynů, jak vyplnit příslušné formuláře a jaké dokumenty zaslat. Pokud by si nebyli jisti, mohou se informovat na studijním oddělení – tel.: 274 815 044.

Přidáno: 23.08.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.