Rozhovor s paní Michelle Darlene Pillon - ředitelkou akademického programu na UNVA-Prague

UNVA

Jak vytvořit vhodné prostředí ke studiu a pro výuku? Naše redaktorka hovořila s ředitelkou akademického programu na UNVA-Prague, paní Michelle Darlene Pillon.

Vážená paní ředitelko, Vaší náplní je zajišťovat akademický, profesionální a osobní rozvoj studentů a vyučujících na UNVA-Prague. Poskytuje dle Vašeho názoru UNVA-Prague vhodné prostředí ke studiu a pro výuku a jsou studenti a vyučující dostatečně motivováni?

Mým nejdůležitějším úkolem je neustálá a přesvědčivá kontrola, že naše škola je na takové akademické úrovni, aby poskytovala interaktivní a povzbudivé prostředí pro obě strany - studenty i vyučující. Každý student by měl ihned, jakmile vstoupí do třídy nabýt jistoty, že vyučující disponuje nejenom potřebnými znalostmi a zkušenostmi, ale také i schopností je dále předat. Když přijímáme nové vyučující, hledáváme takové, kteří mají schopnosti mezilidské komunikace a časového plánování, jsou kreativní, umějí se prezentovat a přinášet inovační změny. Je zde ale ještě důležitější otázka, na kterou kladu velký důraz: zda tito vyučující budou schopni naše studenty respektovat a vnímat je jako dospělé osobnosti a pomáhat jim při studiu. Stručně, aby se k nim uměli chovat jako k sobě rovným.

Motivace je osobní záležitost. Je to vědomé rozhodnutí, jaké dělají jednotlivci každý den. My hledáme u každého studenta motivaci od prvního dne. Prostředí je mezinárodní, vyučování pouze v angličtině, a to není jednoduché. Vyžaduje touhu nejenom uspět a přijmout náročné úkoly, ale přináší také velké uspokojení a ocenění. Nepřestávám obdivovat, jakých závazků jsou naši studenti schopni, a to nejen během studia, ale i ve svých zaměstnáních a v osobním životě. Je mou povinností jim vytvořit bezprostřední a podnětné prostředí se silným povzbudivým základem, aby si udrželi motivaci po celou dobu studia.

Na základě jakých požadavků jsou vytvářeny vyučovací plány a rozvrhy? Vyhovují tyto rozvrhy oběma stranám, tedy jak studentům, tak vyučujícím?

Ve chvíli, kdy jsem přijmula nabídku tady pracovat, myslela jsem si, že časový rozvrh bude jasný matematický úkol. Něco, co jsem dělala již mnohokrát. Velice rychle jsem se ale přesvědčila, že to nebude tak snadné. paní Michelle Darlene PillonMusela jsem připravit rozvrh pro bakalářský program, který je vhodný nejen pro denní studium, ale poskytne možnost studovat i těm, kteří jsou již zaměstnaní a mají čas pouze večer. Neboť jsme obdrželi požadavky i na víkendová bakalářská studia, začali jsme nabízet vyučování také v neděli odpoledne. Pro výuku postgraduálního programu MBA potřebuji zajistit víkendový rozvrh na část víkendu, jedenkrát za 14 dnů, nebo celodenní na každý víkend. Také musím koordinovat všechny čtyři specializace MBA. Toto všechno se pak musí navázat na rozdílné možnosti našich vyučujících. Mým prvním úkolem v roce 2007 bylo vytvoření rozvrhu pro současný bakalářský a MBA program, který bude splňovat všechny zmíněné požadavky. Mám velkou radost, že dnes máme připravený rozvrh, který je vhodný na několik dalších let. Naši studenti a vyučující si tak mají možnost snadněji naplánovat své studijní a mimoškolní aktivity.

V čem spočívá Vaše práce v oblasti pomoci studentům a vyučujícím s akademickým nebo kariérním postupem?

Jednou z mých hlavních povinností, a zároveň velkým potěšením, je setkání s každým naším studentem a to alespoň jednou za quadmestr, kdy mohu posoudit jejich akademický růst, dosažené výsledky a naplánovat s nimi, které předměty budou dále studovat. Tato setkání mně dávají možnost s nimi hovořit o jejich úspěších, zjistit, jak sami svou práci oceňují, mluvit s nimi o budoucích cílech a plánech, a také zjistit jejich názor na absolvované kurzy a vyučující. Je to báječný způsob jak s nimi zůstat v kontaktu a ujistit je, že o ně máme zájem nejen jako o naše studenty, ale také jako o jednotlivce/soukromé osoby.

Někdy se stává, že nacházím studenty, kteří nemají takové úspěchy, jaké bych si přála. Částečně jsou to studenti o kterých vím, že jsou schopni dosáhnout mnohem lepších výsledků. Vzhledem k velmi široké mezinárodní studentské populaci je nejčastějším problémem stesk po domově. Někdy se prostě stává, že každý z nich potřebuje, aby ho někdo vyslechl. Někdy je nezbytné rozložit studijní plán, setkávat se pravidelně a sledovat pokroky. Tento typ osobní pozornosti naše studenty povzbuzuje a snaží se pak ze všech sil, protože vědí, že nám na nich a jejich úspěchu záleží.

Pro naše lektory pořádáme pravidelné semináře, abychom jim případně pomohli zdokonalit vyučovací schopnosti. V nezbytném případě poskytneme poradenství. Snažíme se, aby se naši vyučující pravidelně setkávali, navzájem si sdělovali své zkušenosti, diskutovali o technikách výuky a vyměňovali si informace ze svých oborů. Ve většině případů je vztah student – vyučující velice pozitivní, ale někdy se může stát, že nejsou studenti zcela spokojeni se stylem některého lektora. Takové komentáře beru velice vážně a zařídím ve třídě inspekci během vyučování. Poté s vyučujícími pracuji na vylepšení konkrétních částí jejich způsobu vyučování. Na konci každého quadmestru studenti vypracují hodnocení svých lektorů způsobem známkování, systémem vyšší známka je lepší. Jsem pyšná na to, že náš celkový průměr je nad 4,5 z celkových pěti možných, dosažitelných bodů.

Univerzita také pořádá aktivity směřující k celoživotnímu vzdělávání, jež jsou založeny a rozvinuty na zpětné vazbě absolventů a našich vyučujících. Ve spojení s dalším vzděláváním jsou příležitostí k setkání našich současných studentů a absolventů, kteří tak navzájem mezi sebou neztratí kontakt.

Poskytuje univerzita díky svému specifickému prostředí příležitost pro společenský vývoj a růst?

Jednou ze zkušeností, na kterou si nejvíce pamatuji z dob mých univerzitních studií, kromě kvalitního vzdělání, kterého se mi dostalo, byla spousta příležitostí stýkat se a hovořit se svými kolegy. Mnoho z těchto přátelství vydržela dodnes. Podobné vzpomínky převládají také mezi mými kolegy v UNVA – Prague. Abychom vytvořili příležitost pro takový společenský vývoj a růst, přijali jsme do svých řad nového ředitele kanceláře pro služby studentům. Jeho posláním bude pěstovat všechny tyto důležité společenské vztahy. Jako tým víme, že udržování vzpomínek na každodenní práci, vzájemné setkávání a upřímné přátelství, ve které věříme a které obohacuje náš život, vytváří právě takové vazby univerzitních zkušeností.

Díky mezinárodnímu ovzduší školy naši studenti navazují dlouhodobá přátelství se svými spolužáky z celého světa. Navzájem si předávají obchodní i kulturní zkušenosti, které jsou tak důležité v současném globalizovaném světě. Je úžasné pozorovat, jak se potkávají studenti z rozdílných zemí, různého společenského postavení náboženství. Ti se pak stávají nejen přáteli, ale v některých případech i obchodními partnery v nově vznikajících firmách. Ani mezi studenty z více než 32 zemí netrvá dlouho, než padnou jazykové a kulturní bariéry. Týmová práce je základním prvkem ve vyučování. Není neobvyklé, když během prvního týdne quadmestru sestaví například studenti z České republiky, Irska, Izraele, Makedonie a Saudské Arábie tým, který bude spolupracovat ve stejném složení po celý quadmestr. Angličtina je jazyk, který je spojuje. Přátelství a vzájemný respekt je udrží pohromadě.

Jste schopni všechny nabízené příležitosti, o kterých vyučujete, převést do praxe?

Rozhodně. Úkolem našeho vzdělávacího procesu není pouze příprava studenta a dodání dobrého vzdělání ve zvoleném oboru. Je třeba, aby měl přehled o dalších oborech, které budou s jeho profesí souviset. Jsou jimi například psychologie, politické a kulturní vědy a v současné době i velmi aktuální nauka o životním prostředí. Během času stráveného na univerzitě, každým předmětem a každým quadmestrem staví na svých, již získaných obchodních znalostech, rozšiřují a prohlubují své porozumění a potěšení ze světa, který je obklopuje. Je zapotřebí si uvědomit, že jeden jediný předmět už dnes nestačí. Studenti potřebují pochopit, že svět je opravu veliký, a to je poselství, které se jim snažíme v UNVA – Prague předat.

Děkujeme Vám za rozhovor

Přidáno: 26.03.2009, Zdroj: časopis Studium a vzdělávání

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.