Rozhovor o efektivní výuce angličtiny s ředitelem vzdělávací agentury A1AGENCY

Co znamená Váš slogan „anglicky efektivně“?
Jedná se o slogan vystihující přesně potřeby naší cílové skupiny, čili každého, pro koho je důležitý poměr mezi časem stráveným výukou a dosaženým zlepšením.

Jak se díváte na znalost jazyka v dnešní době? Vnímáte ji jako zásadní?
Určitě. Význam znalosti jazyka je dnes velký a mluvím-li o jazyku tady a teď, mám na mysli angličtinu. Nejde jen o její využití v zaměstnání nebo při jeho hledání, ale také ji lze využít jako komunikační jazyk počítačů, internetu, i jako univerzální jazyk Evropanů a jazyk, s nímž hovoří jako se svým mateřským cca. 330 miliónů lidí na celém světě. Neznalost angličtiny je dnes handicapem.

Co považujete za důležité při výuce jazyka?
O důležitosti angličtiny již dnes nikdo nepochybuje a pokud se někdo rozhodne anglicky učit nebo se v angličtině zdokonalit, přihlásí se prostě na kurz angličtiny. Jde přece o to učit se, někam za výukou chodit, něco pro angličtinu dělat, nebo jen uklidnit svoje svědomí, že přeci na své angličtině pracuji. Přitom podle našich zkušeností je výběr způsobu výuky klíčový. Nejlepší způsob výuky je pro každého právě ten, který nejlépe vyhovuje jemu samotnému. Každý člověk má jiné potřeby, jiné cíle! Někdo potřebuje jazyk pouze „udržovat“, protože ho čas od času používá, někdo potřebuje získat znalosti obchodní angličtiny, jiný s jazykem začíná. Důležitý je samozřejmě důvod, pro který se jazyk učíme, a s ním přímo souvisí kolik času si na jazyk vyhradíme a jakou prioritu mu přiznáme.

Není snad kurz jako kurz?
Správná volba kurzu je dle našich zkušeností polovinou úspěchu. Volba kurzu je zásadní pro dokonalé uspokojení naší individuální potřeby, resp. dosažení určité úrovně jazykové znalosti. Jak jsem již uvedl, potřebuje-li člověk jazykovou znalost udržovat „oprašovat“, je pro něho tou pravou volbou jedna hodina angličtiny týdně v odpoledních kurzech, pro jiného jsou to čtyři hodiny a pro dalšího je tou správnou volbou páteční konverzace s cizinci v některé z hospůdek v centru Prahy. Pokud však jedinec s angličtinou začíná nebo potřebuje dosáhnout výrazného zlepšení a nemůže se prostě sebrat, odjet do Británie nebo USA a v nejlepším případě ještě za pomoci krásné cizinky vstřebávat denně angličtinu, musí se zamyslet a zvolit takový způsob výuky, který přináší nejlepší poměr mezi časem stráveným výukou a dosaženým zlepšením. Takovým řešením je podle našeho názoru, výsledků i hodnocení našich účastníků intenzivní pobytový kurz. Přináší řadu výhod oproti běžným kurzům a představuje tak podle nás jedinečnou a nepochybně jednu z nejúčinnějších forem vedoucích ke zvládnutí jazyka.

Můžete zmínit jaké jsou podle Vás největší výhody pobytových kurzů?
Mezi účastníky nejvíce zmiňované výhody patří zejména zapamatování, procvičení "zažití" učební látky přímo při výuce, garance počtu účastníků ve skupinkách, která zaručuje co nejtěsnější kontakt s vyučujícím a umožňuje maximální využití výhod skupinové práce. Účastníci též velmi chválí rozdělení výuky do dopoledních a odpoledních výukových bloků, vždy s jiným lektorem. Výuka je tak pestřejší, zajímavější a promítá se do ní vliv různé metodiky lektorů. Primárním prvkem kurzů je aktivní konverzace, rozvíjející komunikační schopnosti účastníků a zvyšující jejich pohotovost při reagování v přirozené konverzaci.
Díky počtu hodin v jednom víkendovém bloku si studenti fixují často používané fráze, obraty, gramatické struktury přímo na kurzu, zlepšují svoje poslechové schopnosti, vytvářejí a upevňují si potřebnou slovní zásobu. Výuku mohou naši posluchači prostřídat aktivním odpočinkem přímo v hotelovém bazénu, sauně nebo vířivce.

Můžete přiblížit našim čtenářům, kde se konají vaše kurzy?
Pro kurzy jsme vybrali nově rekonstruovaný hotel MAS*** v Sezimově Ústí II u Tábora v Jižních Čechách. Hotel je téměř v centru republiky a jako jeden z mála splnil naše požadavky.

Co považujete za nejdůležitější při organizování kurzů?
Nejdůležitější a nepostradatelní jsou kvalifikovaní a zkušení čeští a zahraniční lektoři.

Jak zabezpečujete kvalitu výuky?
Pečlivým výběrem lektorů zajišťujeme dlouhodobě vysokou úroveň výuky. Jen každý pátý lektor naplňuje naše představy o pracovní způsobilosti, kvalifikaci a kompetenci. Naši účastníci to potvrzují svojí spokojeností, rádi se k nám vracejí!

Slyšel jsem o Vašem vlastním výukovém systému FLS...
Jedná se plovoucí systém pokročilostí (floating levels system), představující zcela moderní systém, se kterým přichází naše agentura po pěti letech zkušeností s intenzivní výukou jazyků. Jedná se o ucelenou osnovu od začátečníků po pokročilé, jejíž hlavní přednost spočívá v tom, že umožňuje vytvořit tolik skupin pokročilostí kolik je třeba (A3, B7, C17, atd...) s přihlédnutím na různé vstupní znalosti účastníků a jejich počet.

Znamená to tedy, že jsou účastníci zařazeni lépe dle svých znalostí?
Ano. Nehledáme účastníky pro pokročilosti, ale snažíme se vytvářet pokročilosti pro účastníky. FLS neškatulkuje účastníky do předem daných pokročilostí, ale dává jim možnost po vypracování podrobného rozřazovacího testu začít právě tam, kam sahají jejich dosavadní znalosti. Nebrzdí studenty v jejich tempu, ani je nenutí stihnout danou pokročilost za cenu nepochopení probíraných jevů.

Jaké jiné výhody přináší váš systém?
Systém FLS není jen systém pokročilostí, ale stává se velmi silným motivačním prvkem pro účastníky našich kurzů, kdy student přímo na pomyslné stupnici znalostí (FLS) vidí svoji stávající pozici (zjištěnou skrze dva vstupní testy – on-line testem na našich stránkách a podrobným testem přímo na kurzu) a sám rozhoduje o tom, dle svých potřeb, kam až chce své znalosti posunout. K tomu mu slouží stupně pokročilosti dle EU tzv. SERR (společný evropský referenční rámec), stupně pokročilosti podle Cambridgských zkoušek, ale hlavně popis znalostí všech pěti základních jazykových disciplín (poslech, čtení, ústní interakce, samostatný ústní projev, písemný projev). Systém FLS tak vytváří ucelený obraz účastníka o jeho dosavadních znalostech, tj. jeho "startovní" pozici a jeho cílech. Srovnávací tabulku pokročilostí FLS, SERR a CE naleznete na www.a1agency.cz

Děkuji za rozhovor.

Na otázky odpovídal Václav Moulis, ředitel vzdělávací agentury A1AGENCY.
12. 2. 2007

Přidáno: 15.02.2007, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.