„Řidičák“ na španělštinu aneb jak doložit znalost jazyka

Ve španělském jazyce dnes nachází zalíbení stále více Čechů. Jeho libozvučnost geografická rozšířenost z něj dělá jeden z hlavních světových jazyků, který nachází stále větší využití i na poli mezinárodního obchodu a v komunikaci uvnitř zahraničních firem. Kdo chce své znalosti španělského jazyka na trhu práce opravdu prodat, měl by doložit své znalosti jedním z mezinárodně uznávaných certifikátů. Taková investice se vyplatí.

Kromě odborné překladatelské či tlumočnické státní zkoušky existují dvě možnosti, jak doložit znalost obecné španělštiny: složením státní jazykové zkoušky nebo jednoho ze stupňů mezinárodně uznávané zkoušky DELE.

Základní úroveň jazykové zkoušky vyžaduje od uchazeče zvládnutí jazyka na středně pokročilé úrovni (B2 - viz Stupnice znalostí podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky), pro úspěšné složení státní jazykové zkoušky je nezbytná pokročilá znalost španělštiny (C1). Na základní úroveň zkoušky připravuje Jazyková škola hlavního města Prahy.

Lze získat i certifikát vystavovaný za hranicemi Česka – diplom DELE. Tak je souborně označena tříúrovňová oficiální zkouška španělštiny, kterou uděluje v Praze sídlící Instituto Cervantes pod záštitou španělského Ministerstva kultury, mládeže a tělovýchovy. Zkoušku uznávají mnohé české i zahraniční soukromé firmy, obchodní komory a školy. Ve Španělsku pak držitele certifikátu zvýhodňují všichni zaměstnavatelé a s vyšší absolvovanou úrovní se zvyšuje i šance na získání pracovního místa.

Na úroveň „Nivel inicial“(B1), která od uchazeče o diplom vyžaduje schopnost dorozumět se a správně reagovat v nejběžnějších životních situacích, připravuje kromě Instituto Cervantes i jazyková agentura Noisis a jazyková škola ETC. Druhá úroveň „Nivel Intermedio“(B2) je určena pro lidi, kteří dokáží samostatně komunikovat v běžných situacích nevyžadujících znalost odborných termínů. Kromě Instituto Cervantes na ni připravují i jazyková škola ETC a Jazyková škola hlavního města Prahy. Nejvyšší úroveň jazykové zkoušky DELE představuje „Nivel Superior“(C2), která deklaruje, že je vlastník certifikátu schopen komunikovat v podmínkách, kdy je nutné předvést dokonalou znalost jazyka a kulturních reálií.
fut

Článek vznikl v rámci projektu FUTURA, který je financován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a hlavním městem Praha. Realizátorem projektu je Respekt o. p. s.


Stupnice znalostí podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky:

A1
Porozumění jednoduché informaci v pomalém řečovém tempu. Vyjádření základních údajů (jméno, bydliště, zaměstnání), kladení jednoduchých otázek. Vyplnit jednoduchý formulář a napsat krátký pohled.

A2
Porozumění jednoduchým větám a často užívaným slovům k tématům běžného dne (rodina, práce  a okolí), jednoduchým textům z prospektů. Dorozumění se v běžných situacích všedního dne. Schopnost vést nekomplikovaný rozhovor, napsat krátké sdělení týkající se běžného života. 

B1
Porozumění všem hlavním bodům jakéhokoliv  rozhovoru běžného dne, zprávám z televize a rozhlasu v pomalejším tempu. Schopnost běžně  se dorozumět na cestách, vést rozhovor bez přípravy o tématech běžného dne, napsat krátký souvislý text k běžnému tématu, popsat své postoje.

B2
Porozumění delším rozhovorům, které se týkají známé problematiky, bezproblémové sledování reportáží a filmů ve spisovném jazyce. Porozumění psaným zprávám a současné literatuře. Schopnost vést spontánní rozhovor s rodilým mluvčím, aktivně se podílet na diskusi. Schopnost napsat podrobnější osobní i formální dopis.

C1
Po všech stránkách vysoká znalost jazyka. Schopnost v rozsáhlé míře aktivně využívat jazyk v soukromé i pracovní sféře.

C2
Nejvyšší stupeň zvládnutí daného jazyka, blížící se úrovni rodilého mluvčího.

Přidáno: 08.01.2008, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.