Rande (nejen) s literaturou u Škvoreckých

Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého

Nová tradice otevře brány Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého veřejnosti. Při různě zaměřených besedách, autorských čteních a přednáškách se zde bude moci setkat s Jiřím Dědečkem, Michalem Vieweghem, Martinem Hilským nebo třeba Gábinou Osvaldovou. "Úterní rande u Škvoreckých na gymnáziu" má být místem setkávání studentů, rodičů, učitelů a kohokoliv, kdo by chtěl nahlédnout do jejich literární kuchyně.

Náplní prvního setkání bude  autorské čtení prací studentů ze semináře tvůrčího psaní pod vedením Jiřího Dědečka,“ prozrazuje ředitelka školy Věra Kraklová. „Proběhne v úterý 13. prosince od 17.30 hodin v přízemí naší budovy v Legerově ulici a přijít sem může každý, koho to bude zajímat. Druhé setkání proběhne v lednu v režii Markéty Baňkové a bude věnované novým médiím a internetu. Autorské čtení Michala Viewegha plánujeme na únor. Setkání proběhne v rámci cyklu „rodiče našich studentů“, v něm se představí, jak jinak, slavní rodiče našich současných i bývalých studentů,“ dodává Věra Kraklová.

S celým programem Rande u Škvoreckých se mohou zájemci seznámit na internetových stránkách školy www.sgjs.cz. Do června roku 2012 je jich naplánováno celkem deset. Kromě výše jmenovaných literátů se zde objeví také Martin Hilský s přednáškou o Hamletovi, v cyklu „rodiče našich studentů“ textařka Gábina Osvaldová, zpěvák Kamil Střihavka a akademický malíř Tomáš Císařovský. Bývalé studentky si připraví pásmo o baroku a francouzském symbolismu a poslední úterní rande před prázdninami bude věnované divadelnímu představení studentů.

Kromě vybraných úterních večerů je možné gymnázium navštívit také 23. ledna a 19. března 2012, kdy proběhnou veřejnosti přístupné semináře Tvůrčího psaní s Jiřím Dědečkem a ukázkové hodiny angličtiny a dějin umění.

Přehled akcí otevřených i pro veřejnost:

13.12. Jiří Dědeček - Autorské čtení studentů SGJŠ; 10.1. Markéta Baňková - Nová média a internet; 24.1. Michal Viewegh v cyklu „rodiče našich studentů"; 14.2. JUDr.Iva Koutná - Autorské právo a ochranná známka; 21.2. Prof. Martin Hilský - Přednáška o Hamletovi a beseda nad dramatickými pokusy našich studentů; 6.3. Gábina Osvaldová v cyklu „rodiče našich studentů“; 20.3. Kamil Střihavka v cyklu „rodiče našich studentů“; 3.4. Tomáš Císařovský v cyklu „rodiče našich studentů"; 17.4. Rekonstrukce obrazů; 19.6. Divadelní představení studentů SGJŠ

Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého má již osmnáctiletou tradici. Je to humanitně zaměřená škola se čtyřletým studijním cyklem. Přijímá především absolventy 9. tříd se zájmem o literaturu. Studium  je  zaměřeno  na  český  jazyk a literaturu, anglický, španělský, německý a francouzský jazyk, historii, zeměpis, společenské vědy a dějiny umění. Přírodovědné předměty jsou vyučovány v předepsaném rozsahu.

Velká pozornost se zde věnuje volitelným seminářům, k nimž patří tvůrčí psaní, malba a kresba, mezinárodní politika, dějiny umění, dějiny 20. století, východní filozofie, filmový klub, základy práva, dramatická výchova, literatura po roce 1945.
SGJŠ individuálně pracuje s literárními talenty ve spolupráci se spisovateli, publicisty a kritiky. Pod vedením Jiřího Dědečka, Michala Viewegha a Miroslava Kováříka tu probíhají semináře tvůrčího psaní. V profesorském sboru převažuj muži, na škole působí také zahraniční lektoři.
Absolventi Soukromého gymnasia Josefa Škvoreckého jsou připraveni k dalšímu studiu na vysokých školách a k práci v oblasti kultury, školství a veřejné správy. Optimální podmínky zde najdou i studenti z jiných zemí, pro které není čeština mateřským jazykem.

 

Přidáno: 02.12.2011, Zdroj: Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.