Rakouský jazykový diplom ÖSD - vstupenka do Evropy

Zájemci o práci nebo o studium v zahraničí vyhledávají možnost, jak prokázat své jazykové znalosti. Jednou z možností je absolvování mezinárodně srovnatelné jazykové zkoušky. Kromě zkoušek z anglického jazyka jsou v současné době velmi aktuální i zkoušky z němčiny. Přece jen sousedíme se dvěma německy mluvícími státy a nejživější obchodní i turistický styk panuje mezi Českou republikou, Německem a Rakouskem.

Dnes Vás blíže seznámíme s rakouskou zkouškou, která se vyznačuje přísnými kvalitativními kritérii a která byla vyznamenána Evropskou pečetí za inovativní jazykové iniciativy - Österreichisches Sprachdiplom Deutsch, neboli ÖSD.

Rakouský jazykový diplom z němčiny, jak je název překládán do češtiny, má celkem čtyři stupně a mohou jej absolvovat dospělí i děti v Rakousku i v zahraničí. Vzhledem k tomu, že je uznáván po celém světě, těší se velké oblibě.

Tento jazykový diplom slouží jako doklad o jazykových kompetencích. To znamená, že kandidát dovede ústně i písemně komunikovat v nejrůznějších každodenních situacích. U nás proklamované gramatické znalosti stojí spíše v pozadí. Nejdůležitější je se domluvit a umět adekvátně reagovat.
Ačkoliv je zkouška koncipována v Rakousku, zohledňuje i standardní jazykové varianty německé a švýcarské němčiny. Proto se například v částech zaměřených na porozumění psanému a slyšenému slovu používají autentické texty ze všech německy mluvících zemí. Absolvent této zkoušky je tedy připraven na různorodost německého jazyka.

Jak již bylo zmíněno, Rakouský jazykový diplom má čtyři stupně: Grundstufe, Zertifikat Deutsch, Mittelstufe a Diplom Wirtschaftssprache Deutsch. Tyto stupně odpovídají pokročilostním úrovním znalosti cizího jazyka, které stanovila Rada Evropy.

Zkouška Grundstufe (úroveň A2, Waystage Rady Evropy) dokumentuje schopnost zvládat základní komunikaci v běžných situacích všedního dne. Důraz je kladen především na porozumění mluvenému a psanému slovu.

Zertifikat Deutsch (úroveň B1,Threshold) je nejoblíbenější zkouškou ÖSD. Na tvorbě ÖSD-Zertifikat Deutsch se podíleli také Goethe-Institut, WBT Frankfurt a Schweizer Universität Freiburg. Absolventi této zkoušky by si měli bez problémů poradit v každodenních situacích i v zaměstnání. Důraz zkoušky je kladen nejen na komunikativní kompetence, ale hodnocena je již i formální správnost.

Při zkoušce Mittelstufe (úroveň C1/Effectiveness) se ověřuje nejen schopnost komunikovat v každodenních situacích, ale také schopnost věcně se vyjadřovat. Velký důraz je kladen na formální správnost a přiměřenost specifické komunikační situaci.

Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (úroveň C2/Mastery) je zkouška, která je vytvářena ve spolupráci s Rakouskou hospodářskou komorou. Předpokladem pro její složení jsou velmi dobrá jazyková připravenost (na úrovni ÖSD-Mittelstufe) a zároveň odborné jazykové kompetence z oblasti obchodu a hospodářství. Cílovou skupinou jsou dospělí, kteří chtějí využívat němčinu v obchodních a hospodářských profesích nebo studenti, kteří studují hospodářské obory a chtějí získat dodatečnou kvalifikaci.

Relativní novinkou v našich krajích jsou zkoušky KID1 (úroveň A1, Breakthrough) a KID2 (úroveň A2, Waystage), které jsou určeny speciálně pro děti a mládež do 16-ti let. Žáci mohou dostat osvědčení o znalostech, které získali při běžném vyučování ve škole, je jim umožněno se seznámit s mezinárodními zkouškami a zároveň mohou prokázat své znalosti například při vstupu na další školu.

Absolvent zkoušky ÖSD může své osvědčení přiložit ke svému životopisu jako ověřený a především srovnatelný doklad o jazykových znalostech. Zkouška Mittelstufe zároveň nahrazuje jazykový doklad potřebný pro studium na všech rakouských a některých německých univerzitách.

Tuto zkoušku lze složit na certifikovaných zkušebních centrech. V České republice je to řada středních škol a pak také Österreich Institut Brno, který se zaměřuje na výuku němčiny a podporu výuky německého jazyka. Zkouška zde probíhá 3x do roka, nejbližší termín je 14. a 15.10.2005

 

Autorka: Mag. Astrid Pucharski - Österreich Institut Brno s.r.o

Přidáno: 23.08.2005, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si