Rada ministrů: investujme do výzkumu a vývoje

EU2009.CZ

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška řídil dnes, 6. března 2009, zasedání Rady pro konkurenceschopnost v Bruselu. Na programu bylo jednání ministrů EU odpovědných za výzkum a vývoj.

České předsednictví otevřelo cestu k naplnění dalších ze svých priorit. Zasedání Rady pro konkurenceschopnost věnované výzkumu a vývoji se pod taktovkou úřadujícího předsedy Rady, českého ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišky, věnovalo dvěma stěžejním bodům: Lublaňskému procesu a výzkumným infrastrukturám. Ministr Liška oba body charakterizoval jako další posílení evropského výzkumného prostoru a propagaci nových výzkumných zařízení evropského významu coby nadějnou možnost, jak reagovat na současný hospodářský útlum.

„Shoda na vyšších a především efektivnějších investicích do výzkumu a vývoje, které jsme dnes s kolegy a kolegyněmi z ostatních členských států dosáhli, je v době hospodářské krize důležitým signálem pro všechny občany. Inovativní firmy a špičkově vzdělaní mobilní vědci jsou adekvátní odpovědí EU na to, jak s recesí bojovat,“ řekl ministr Liška.

Obě dominantní témata podtrhují ambici EU stát na čelném místě v rychle se vyvíjející oblasti vědy a technologie. Členské země by v rámci Lublaňského procesu měly dosáhnout lepšího řízení vědy a vývoje zakotvené ve strategickém dokumentu s názvem „Vize 2020 pro evropský výzkumný prostor“, přičemž české předsednictví je zodpovědné za zpracování postupných kroků realizace.

Aktuálnost diskuse o výzkumných infrastrukturách, které jsou jedním z pilířů „Vize 2020“, a její úzká souvislost s celkovou hospodářskou situací je všudypřítomná. „Dobře zvážit investice do výzkumných infrastruktur je třeba i vzhledem k jejich přínosu pro dlouhodobou konkurenceschopnost Evropy, jak potvrdily i hlavy států a vlád EU v Plánu obnovy,“ doplnil ministr na tiskové konferenci po skončení Rady.

Rada ministrů pro výzkum a vývoj dále projednala dílčí body zasedání, tj. informace předsednictví a Evropské komise o ex-post hodnocení 6. Rámcového programu pro výzkum a vývoj a informaci o výsledcích konference EUFORDIA, která se uskutečnila ve dnech 24. - 25. února 2009 v Praze a zabývala se právě hodnocením dopadu investic do výzkumu a vývoje na ekonomiku.

Přidáno: 06.03.2009, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.