Putovní výstava fotografií o studentce na vozíku bude představena veřejnosti

Putovní výstavu fotografií o studentce na vozíku připravil tým mladých lidí, kteří se rozhodli přispět k integraci lidí s handicapem do společnosti. Soubor fotografií s názvem „Naše světy nejsou tak odlišné, jak se zdá“ představuje středoškolským studentům každodenní život, studium, zájmy a volný čas devatenáctileté Terezy, která je upoutaná na vozík.

Od října 2012 probíhala výstava na dvou středních školách v Praze a nově bude představena široké veřejnosti. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 19. února v 18 hodin v Sicily café (Senovážné náměstí 2, Praha 1). Realizace projektu byla podpořena z programu Think Big.

S nápadem uskutečnit výstavu přišli čtyři studenti: Karolina Granja (16 let), Tereza Skalická (19 let), Vladimír Sršeň (22 let) a Kateřina Rohová (16 let), kteří se setkali při dobrovolnické činnosti pro neziskové organizace. Výstava zasvěcuje mladé lidi do života handicapovaných, otevírá jejich světy a přispívá k lepšímu vzájemnému porozumění. „Díky dobrovolnictví jsme se seznámili s životem handicapovaných. Kolem nás však je hodně mladých lidí, kteří se blíže nesetkali s handicapovanými a nevědí, jak k nim přistupovat“, popisují důvod vzniku výstavy členové týmu. Realizaci projektu podpořila Nadace O2 z programu Think Big.

Od října 2012 probíhala výstava na Gymnáziu Christiana Dopplera a Gymnáziu Jana Nerudy v Praze. Podle ohlasů studentů Gymnázia Jana Nerudy se převážné většině studentů výstava líbila a čtvrtině z nich přinesla nové poznatky o problematice handicapu. „Výstava mi přinesla nový pohled na lidi na vozíku. Myslím, že je důležité, aby se zařadili do normální společnosti,“ řekl jeden ze studentů gymnázia při hodnocení probíhající výstavy. Více než polovina oslovených studentů uvedla, že nemají zkušenosti s lidmi na vozíku a ocenila by navazující akce k lepšímu porozumění problematiky.

Fotografie z otevření výstavy 30.10.2012 na Gymnáziu Christiana Dopplera:
http://www.facebook.com


Výstava v Sicily café potrvá do 15. března 2013, poté bude nabídnuta dalším výstavním prostorům.
  
Hodnocení výstavy studenty Gymnázia Jana Nerudy (výstava probíhala 15. 1 - 11. 2. 2013)

Ohlasy na výstavu byly zjištěny na základě dotazníkového šetření.

Dotazník vyplnilo celkem 35 studentů ve věku od 13 do 19 let (z toho 24 studentek a 11 studentů). Téměř všichni studenti, až na jednoho, uvedli, že výstavu viděli a převážná většina (tj. 27 z 35) její téma považuje za srozumitelné.

Většině studentů se výstava líbila (21 – líbila, 8 – nelíbila a 1 neví) a čtvrtině z nich přinesla nové poznatky o problematice handicapu (10 z 35).

Studenti uvedli, že díky výstavě se dozvěděli něco nového o lidech na vozíku:
* že mají podobné záliby jako (lidé) bez handicapu
*dozvěděl jsem se, kde se mohou učit nebo pracovat
*výstava mi přinesla nový pohled na lidi na vozíku. Myslím, že je důležité, aby se zařadili do normální společnosti
*že i takoví lidé mají např. řidičský průkaz (…), mohou být naprosto samostatní a užívat života
*vím, že lidé na vozíku nejsou nijak odlišní od nás, líbí se mi projekty na jejich podporu

Více než polovina dotazovaných (19 z 35) uvedla, že nemají zkušenosti s lidmi na vozíku a ocenili by navazující akce k lepšímu porozumění problematiky (besedu s vrstevníkem na vozíku, knížku, film či další výstavu o lidech se zdravotním postižením). Téměř všichni studenti (29 z 35) uvedli, že souhlasí s integrací handicapovaných do běžných škol, tři studenti nesouhlasili s integrací a 3 se nevyjádřili. 

Přidáno: 13.02.2013, Zdroj: Gymnázia Christiana Dopplera Praha

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.