První náměstek ministra Jindřich Fryč se zúčastnil konference „Vzděláváním k demokracii“

MŠMT ČRKoncept výchovy k demokratickému občanství z pohledu ministerstva školství dnes představil na konferenci v Senátu PSP ČR člen Řídícího výboru pro vzdělávání Rady Evropy a první náměstek ministra školství Jindřich Fryč. Konferenci uvedl předseda horní poslanecké komory Milan Štěch.

Rada Evropy definuje výchovu k demokratickému občanství jako vzdělávací aktivity, které vedou prostřednictvím nabývání vědomostí a osobních zkušeností k posílení schopnosti člověka využívat a chránit demokratická práva a povinnosti ve společnosti, oceňovat rozmanitost a být aktivním v demokratickém životě s cílem prosazovat a ochraňovat demokracii a princip práva.

„Vzdělávání ve škole je pro každého z nás prvním a nejvýznamnějším kontaktem s veřejnými institucemi a státem obecně. A právě škola musí být místem, kde budeme děti a mladé lidi nejen vzdělávat, ale i formovat k sebedůvěře a k důvěře v ostatní lidi, v instituce a hlavně v demokratickou společnost,“ uvedl ve svém příspěvku člen Řídícího výboru pro vzdělávání Rady Evropy a první náměstek ministra školství Jindřich Fryč.

Výchova k demokratickému občanství je v České republice zařazována již od prvního stupně základní školy do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, později do oblasti Výchova k občanství, prolíná se také několika průřezovými tématy, jako jsou Výchova demokratického občana, Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní výchova.

„Hlavním cílem Výchovy demokratického občana je vybavit žáky základní občanskou gramotností, která v sobě zahrnuje mimo jiné i význam spravedlnosti, tolerance, odpovědnosti, ale také rozvoj kritického myšlení a schopnost konstruktivního řešení problémů se zachováním lidské důstojnosti a respektu k druhým,“ zdůraznil smysl výchovy k demokracii první náměstek ministra školství Fryč a pokračoval: “I proto je výchova k aktivnímu a demokratickému občanství jedním z hlavních cílů Strategie vzdělávací politiky do roku 2020, kterou momentálně na ministerstvu školství připravujeme,“.

Na význam výchovy k demokratickému občanství, zvlášť v současné době, kdy roste nedůvěra v demokratické instituce, politická i občanská apatie, diskriminace ve společnosti a netolerance vůči druhým, což představuje hrozbu pro bezpečnost, stabilitu a růst demokratické společnosti, upozornili ve svých příspěvcích také Jan Šerek z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a ředitelka oddělení Vývoje a výzkumu norského Evropského Wergeland Centra Claudia Lenz.

Na panelové diskusi se k tématu dále vyjádřil senátor a předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PSP ČR Marcel Chládek, na odpoledních pracovních skupinách diskutovali o začlenění strategií výchovy k demokratickému občanství do praxe zástupci NÚV, ČŠI, Centra pro demokratické učení FF JU, zástupci učitelů ZŠ a SŠ, didaktiků a lektorů.

 

 

Přidáno: 19.10.2013, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Práce v Dánsku: Individualita a odpovědnost
Když jsem před třemi lety poprvé přijela do Dánska a rovnou se tam při té příležitosti přistěhovala, všechno bylo nové a jiné. Najednou jsem se ocitla v zemi, kde zima není překážkou pro cyklisty a kde si lidé…
Jak na levné cestování?
Láká tě dobrodružství a vůně dálek, ale bojíš se, že nemáš dost peněz, aby se tvé cestovatelské sny uskutečnily? Chceš si užít parádní léto u moře, v horách nebo vyrazit na prázdninový trip po vlastní ose, ale…
Začít spolupracovat se zahraniční univerzitou není nic složitého
Nemáte zkušenosti s podáváním projektů spolupráce se zahraničními vysokými školami? Poradíme vám, jak na to!
Cestování – nejlepší životní investice - recenze knihy
Kniha Cestování – nejlepší životní investice je zajímavá nejen tím, že je jakýmsi motivačním a kariérním rádcem, ale navíc je i biografií autora, který čerpal ze svých zahraničních zkušeností. Lukáš sice našel…