Průzkum ukáže, jak se žije doktorandům

MŠMT ČRVystačíte se stipendiem? A kolik vám měsíčně doplácejí rodiče? Na tyto a další otázky ze života studentů doktorského studia odpoví celorepublikové šetření DOKTORANDI 2014, které začíná 14. 4. 2014 a potrvá do poloviny května. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v něm zmapuje studijní a životní podmínky doktorandů a získá tak podklady, které může využít pro zlepšení jejich situace.

Rozsáhlého šetření, které je svým záběrem první svého druhu u nás, se zúčastní studenti z většiny veřejných a několika soukromých vysokých škol. MŠMT tak osloví přibližně 20 000 doktorandů v prezenční i kombinované formě studia. Dotazníky studenti obdrží 14. 4. a na jejich vyplnění mají čas do 16. 5. 2014. Výsledky odborníci zpracují do října.

„Doktorandi jsou specifickou skupinou studentů, o níž máme poměrně málo informací. Doktorské studium je přitom předmětem aktuální diskuze a MŠMT si uvědomuje, že je třeba v tomto směru řadu věcí změnit,“ vysvětluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, proč je průzkum potřeba.

V anonymním dotazníku studenti odpovědí přibližně na šedesát otázek z různých oblastí. Kromě finančních podmínek studia zhodnotí také například svého školitele, zda se jim dostatečně věnuje a efektivně je při studiu vede. Vyjádří se také ke svým studijním povinnostem, vědecké a pedagogické činnosti a plánům po ukončení studia.

„Studenti mohou šetření využít jako příležitost zlepšit studijní podmínky a kvalitu studia doktorandů. Jejich odpovědi napomohou k dalšímu rozvoji doktorských studijních programů,“ motivuje studenty k vyplnění dotazníků doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D., odborný garant šetření a prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze. Výsledky šetření, které probíhá v rámci Individuálního projektu národního KREDO, poslouží MŠMT při rozhodování v oblasti řízení vysokých škol. „Při vytváření strategie vysokého školství jsou data o sociálních záležitostech doktorandů důležitá,“ upozorňuje ministr Chládek.  

Studenti doktorských programů se zpravidla věkem blíží ke třicítce, často mají kromě výzkumu ještě jinou práci a řada z nich během studia zakládá rodinu. Právě díky své odlišné situaci nebyli zahrnuti do předchozího šetření bakalářských a magisterských studentů EUROSTUDENT V, které se konalo na jaře 2013.

„Otázky z tohoto šetření nebyly pro doktorandy vhodné. Rozhodli jsme se proto uspořádat samostatný průzkum přímo jim na míru,“ říká J. Fischer, který EUROSTUDENT V vedl.


 

 

 

Přidáno: 15.04.2014, Zdroj: MŠMT ČR

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.