Propojení škol s podniky je jednou z priorit mezinárodních vzdělávacích projektů

Na konferenci k tématu propojení škol s podniky, kterou pořádal Dům zahraniční spolupráce  v Hradci Králové, prezentovali odborníci z oblasti celoživotního vzdělávání inspirace pro návrhy mezinárodních vzdělávacích projektů a další zajímavé informace z odborného vzdělávání a přípravy z dobíhajícího Programu celoživotního učení/programu Leonardo da Vinci a z nástupnického programu Erasmus+.

Součástí konference bylo ocenění nejlepších projektů, které získaly ocenění v podobě Pečetě kvality.

Za projekty mobility byl nejvýše oceněn projekt Střední školy společného stravování z Ostravy Hrabůvky s názvem „Evropská gastronomie na cestách 2011“.

Neocenitelnou zkušeností a vzdělávacím výstupem je skutečnost, že nově nabyté vědomosti stážisté upevňovali přímo v praxi v reálných podmínkách.

„Kuchaři získali nové technologické postupy přípravy pokrmů, setkali se s odlišnou skladbou surovin a sestavováním menu, dekorováním hotových pokrmů, získali náhled nejen o tradičních pokrmech typických pro danou destinaci, ale i trendech v moderní evropské gastronomii.  Číšníci získali konkrétní poznatky o průběhu obsluhy hostů ve známých turistických centrech, vyzkoušeli si cizojazyčnou komunikaci s hostem a naučili se pružně a citlivě reagovat na požadavky zákazníků s ohledem na jejich odlišnou mentalitu. Stážisté z oboru Služby cestovního ruchu přišli do přímého kontaktu s klienty cestovních agentur, aktivně participovali na poskytování služeb turistům v různých typech klientských center“, uvádí Mgr. Lenka Čapková, koordinátorka projektu.

Dalším oceněným projektem je projekt „Prevence nezaměstnanosti hendikepovaných žáků – řemeslo, odbornost, praxe v zahraničí“ Odborného učiliště a Praktické školy Lomená z Brna, kdy 21 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vycestovalo do Itálie na dva týdny na zahraniční stáž.

„Žáci se na stáži seznámili s technikami přípravy pokrmů a dezertů italské kuchyně, způsobem servírování. Získali znalosti a dovednosti o italské gastronomii, seznámili se s turistickými zajímavostmi regionu. Dozvěděli se, jaký význam má středomořská strava pro lidské zdraví. Díky grantu se naučili pracovat s velmi kvalitními surovinami. Byla to obrovská motivace pro jejich budoucí profesní i osobní život“, uvádí Mgr. Jitka Sedláčková, koordinátorka projektu.

Třetí Pečeť kvality v oblasti mobility obdržel projekt Střední školy technické a ekonomické z Brna „Získejme evropské zkušenosti - stáž studentů oboru Ekonomika a Management“. Důležitým výsledkem projektu bylo prohloubení jazykových a komunikačních dovedností studentů a došlo ke zlepšení vztahu ke studiu cizích jazyků.

„Projekt ukázal, že studenti neumí rychle reagovat v situacích každodenního i profesního života. Proto jsme vypracovali potřebnou slovní zásobu a do výuky zařadili více role plays“, uvádí Mgr. Olga Myslíková, koordinátorka projektu.

Pečeť kvality za projekty partnerství si odnesli zástupci Střední odborné školy a Středního odborného učiliště z Kralup nad Vltavou za projekt CREDCHEM- Transfer. Projekt CREDCHEM – Transfer byl realizovaný v letech 2011 – 2013 a jako první testoval systém ECVET a přenos kreditů v odborném chemickém vzdělávání a měl za úkol spojit a sjednotit vyučování chemie v zemích EU. Projektu se účastnily školy ze sedmi zemí pod vedením koordinátora SBG v Drážďanech. Výběrem chemického oboru pro realizaci zahraniční stáže projekt reagoval na současný negativní trend, kvůli němuž klesá prestiž odborného vzdělávání a počet zájemců o ně se dlouhodobě snižuje.        

 Ocenění za TOI (Transfer of Innovation) získal projekt České resuscitační rady z Hradce Králové. Cílem projektu bylo přenést do českých podmínek strukturovaný systém certifikovaných kurzů profesního vzdělávání pro zdravotnické profesionály první linie, který se v západoevropských zemích úspěšně používá od devadesátých let 20. století. Cílovou skupinou jsou lékaři, sestry a diplomovaní záchranáři pracující v akutní péči v nemocničním i přednemocničním prostředí. Řešitelem projektu je Česká resuscitační rada, národní partner European Resuscitation Council. Partnery projektu jsou Polská resuscitační rada (Polsko) a Univerzitní nemocnice v Bristolu (Velká Británie).

Přidáno: 01.11.2014, Zdroj: Dům zahraniční spolupráce

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.