Program pro mládež cena vévody z Edinburghu pořádal národní konferenci projektu Učení pro život

Program pro mládež Cena vévody z Edinburghu pořádal konferenci projektu Učení pro život, na které byly představeny jeho základní funkce a výsledky za uplynulý rok. Projekt Učení pro život se zabývá spoluprací s výchovnými zařízeními v oblasti volnočasových aktivit u dětí s ústavní nebo ochrannou výchovou.

Národní konference projektu Učení pro život se zúčastnilo třicet zástupců vedení a pedagogů ústavních zařízení, dále zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a odborníci pracující s mládeží v rámci neformálního vzdělávání. Národní konference zhodnotila hlavní myšlenku projektu, jeho výsledky a práci pedagogů a dětí zapojených do projektu,“ uvádí Alena Jeslínková, manažerka projektu Učení pro život.

Program národní konference přestavil konkrétní příklady spolupracujících institucí, kterými byly výchovný ústav Chvalčov a dětské domovy se školou z Těrlicka a Veselíčka.  O vlastní zkušenosti v rámci plnění aktivit v projektu Učení pro život se podělil Filip J. z DDŠ Veselíčko, který se jako jediný odvážil na národní konferenci vystoupit. Zahraniční zkušenosti v oblasti volnočasových aktivit a rozvoje klíčových kompetencí u dětí s ústavní a ochrannou výchovou pak představil Howard Williamson z Velké Británie, Profesor evropské politiky mládeže na Universitě v Glamorgan, uznávaný odborník na práci s rizikovou mládeží, který dříve působil na Univerzitě v Oxfordu, Cardiffu a Kodani. Odborný příspěvek na téma zážitkové pedagogiky přednesl také Mgr. Radek Hanuš, Ph.D. konzultant v zážitkovém vzdělávání, v současné době působící ve funkci proděkana na FTK UP v Olomouci.

Vedle odborníků vystoupili na národní konferenci i výchovní pracovníci z uvedených zařízení, kteří se podělili se svými zkušenostmi v projektu. Dále byla na programu otázka uznávání neformálního vzdělávání, zážitková pedagogika, rozvoj preventivních programů pro mládež v České republice. Dotazníkový průzkum doložil, že účastníky konference nejvíce zaujala funkčnost projektu, spolupráce, citový vztah k projektu a praktické zkušenosti přednášejících.

Konference byla zaštítěna katedrou Pedagogiky a psychologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která se na národní konferenci projektu Učení pro život taktéž organizačně a odborně podílela,“ uzavírá Alena Jeslínková.

Projekt Učení pro život vychází z Programu pro mládež Cena vévody z Edinburghu, který je v České republice znám pod názvem Program EDIE. Program je založen na nesoutěžní formě zlepšování sama sebe v oborech, jakými jsou například praktická dovednost, dobrovolná služba, rekreační sport a expedice. Cílem projektu Učení pro život je posílení profesní úrovně pedagogů výchovných zařízení za účelem rozvoje klíčových kompetencí u dětí s ústavní nebo ochrannou výchovou. Více naleznete na:  www.edie.cz/uceniprozivot.

Přidáno: 28.05.2012, Zdroj: Edie - učení pro život

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.