Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí

Dům zahraničních služeb (DZS) se z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) podílí na realizaci usnesení vlády České republiky č. 414 z roku 2012 o Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, který zahrnuje dvě části: Krajanský vzdělávací program a Lektoráty českého jazyka a literatury.

Primárním cílem je i nadále šířit a udržovat český jazyk a kulturu za hranicemi České republiky. V rámci tohoto usnesení je umožněno vysílání lektorů českého jazyka a literatury na zahraniční vzdělávací instituce (univerzity) a vysílání učitelů k českým krajanským komunitám v zahraničí, dále každoroční pořádání čtyřtýdenního kurzu českého jazyka pro krajany (60 účastníků) a dvoutýdenního kurzu metodiky výuky češtiny pro vyučující z řad krajanů (20 účastníků). Kromě uvedených aktivit mohou být na veřejné vysoké školy v České republice přijati studenti-krajané tak, aby jejich studium zahrnovalo 30 semestrů, a na našich středních školách mohou studovat až tři studenti z rumunského a srbského Banátu.

Ve školním roce 2012/13 vysíláme ke krajanským komunitám do zahraničí 13 učitelů: od prosince 2012 působí učitelka u našich krajanů v americkém Chicagu. Ostatní již tradiční destinace: 7 učitelů v Evropě (Chorvatsko – 2, Rumunsko – 2, po jednom učiteli v Rusku, Srbsku a na Ukrajině) a 5 učitelů v Jižní Americe (Argentina – 2, Brazílie – 2 a Paraguay – 1). Ve  školním roce 2013/14 bude sloučeno působení učitele u krajanů v argentinské provincii Chaco a v Paraguayi (učitel bude dojíždět z Argentiny do Paraguaye), což od ledna/února 2014 umožní vyslání učitele ke krajanům do Austrálie.

Dne 26. 7. 2013 začal čtyřtýdenní kurz češtiny pro krajany v Dobrušce (krajané se v závěru kurzu podívali na několik dní do Prahy) a od 2. do 13. září se uskuteční kurz metodiky výuky češtiny v Praze. Tento kurz je rozdělen na 2 skupiny: 1. tradiční krajané a 2. učitelé a učitelky ČŠBH.

Na podzim nastoupí k semestrálnímu studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity celkem 16 studentů-krajanů, většina z nich bude studovat češtinu pro cizince, někteří také historické vědy.
V akademickém roce 2012/13 působí ve 25 zemích čtyř kontinentů (Evropa, Asie, Afrika, Amerika) 46 lektorů. Vznikly nové lektoráty v portugalském Lisabonu a v Užhorodu na Ukrajině. Nejvíce lektorátů češtiny hostí ovšem Francie a Polsko (po 6 lektorátech), dále Itálie a Rusko (po 4 lektorátech); z mimoevropských zemí stojí za zmínku existence lektorátu v čínském Pekingu, indickém New Delhi či americké Nebrasce. Od akademického roku 2013/14 vznikne nový lektorát ve španělském Madridu a dále je v jednání lektorát v Taipei na Tchaj-wanu.

Náplní práce učitelů a lektorů je vedle samotné výuky češtiny také propagace českého jazyka a literatury a české kultury (formou pořádání filmových klubů, výstav či jiných kulturních akcí propagujících vše české), ale také spolupráce s úřady zastupujícími ČR či kulturními subjekty propagujícími Českou republiku v dané zemi.
Dům zahraničních služeb se snaží rozvíjet spolupráci s dalšími institucemi v České republice: DZS např. uspořádal prezentaci pro studenty češtiny jako cizího jazyka Univerzity Karlovy. Dále je navázána spolupráce s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka a s Ústavem pro jazykovou a odbornou přípravu Univerzity Karlovy.

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pomáhá také Českým školám bez hranic. Tyto školy nabízejí za hranicemi ČR výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let jako doplnění každodenního vzdělání, které bilingvní děti českého původu získávají v zahraničních školách. Jejich činnost je koordinována občanským sdružením ČŠBH.

S cílem poskytnout zázemí a prostor našim učitelům a lektorům začala v roce 2009 tradice společných setkání učitelů u krajanů a lektorů – v tomto roce se dne 8. 8. v Domě zahraničních služeb uskutečnilo v pořadí již páté takové setkání. Na setkání jsou zváni představitelé ministerstva školství a ministerstva zahraničí a dále také zajímaví hosté: bohemisté, spisovatelé, pracovníci vysokých škol a dalších organizací, které se zabývají výukou češtiny. Letos po tradičním úvodním přivítání účastníků setkání ředitelkou DZS Ing. Ivou Tatarkovou přednesli své projevy: první náměstek ministra školství PhDr. Jindřich Fryč a z ministerstva zahraničí zmocněnec pro krajanské záležitosti Mgr. Stanislav Kázecký, Ph.D., dále PhDr. Jiří Hasil, Ph.D., promluvil o odborném profilu učitelů a lektorů vysílaných do zahraničí. V odpoledních blocích lektory a učitele seznámila Mgr. Marie Poláčková s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka, doc. Dr. Věra Hoffmannová a Mgr. Daniel Křivánek podali učitelům u krajanů informace o aktivitách Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy a choreografka Jitka Bonušová vyprávěla o výuce tanců u našich krajanů v rumunských vesnicích. Mgr. Ingrid Neckářová informovala lektory o certifikovaných zkouškách z češtiny a doc. PhDr. Božena Bednaříková, Dr., je seznámila se svými odbornými zkušenostmi s výukou češtiny. Obě skupiny vyslechly přednášku doc. PhDr. Hany Gladkové, CSc., o historii výuky češtiny v zahraničí.
U příležitosti tohoto setkání letos vydal Dům zahraničních služeb již 5. číslo elektronického bohemistického časopisu Krajiny češtiny, který slouží jako platforma výměny informací, názorů a zkušeností nejen pro učitele a lektory, ale také pro všechny zájemce o výuku češtiny v zahraničí, především však bohemisty.   

5. číslo časopisu Krajiny češtiny naleznete na webových stránkách DZS
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=421&view_type_code=document&general_file_id=2632&.

Nově se rozjel projekt Češi ve světě, příběhy, na němž se zatím podílejí učitelky češtiny u krajanů v Jižní Americe, ale který by se měl rozšířit také na ostatní destinace (Evropu, USA, Austrálii). U zrodu tohoto projektu stála myšlenka sbírání a uchovávání životních příběhů našich krajanů v zahraničí.

Projekt Češi ve světě, příběhy je k dispozici zde:
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=571&.

Více informací naleznete na našem webu www.dzs.cz.

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si