Program neformálního vzdělávání otevírá mladým Čechům nové možnosti

Jak vyplývá z vyhodnocení dopadu evropského vzdělávacího programu „Mládež v akci“1 v letech 2007-2009, poskytuje tento program mladým Čechům jedinečné příležitosti pro neformální vzdělávání ve volném čase.

Hodnotící zpráva potvrdila, že program se kryje s potřebami mladých lidí, zejména ve své přístupnosti, jednoduchosti a možnosti zapojit se vlastním nápadem. Program poskytuje v ČR ojedinělou příležitost pedagogické a finanční podpory aktivit, jako jsou mnohostranné zahraniční výměny, dlouhodobá dobrovolná služba v zahraničí nebo místní iniciativy mladých lidí, a zároveň pamatuje i na školení a síťování pracovníků s mládeží.  To vše program nabízí v uceleném a přehledném „balíčku“, který je ve srovnání s jinými programy pro mládež snadno dostupný a neklade zbytečné byrokratické nároky.

Ze studie také jednoznačně vyplynulo, že program pomáhá i českému neziskovému sektoru a rozvíjí kapacitu organizací realizovat mezinárodní projekty.  Na druhou stranu jedinečnost a specifičnost programu může být zároveň jeho slabým místem:  Studie konstatuje nízkou míru udržitelnosti aktivit programu, pokud by došlo k ukončení podpory ze strany EU. „Pevně věřím, že k tomu nedojde a EU bude tyto věci financovat i po skončení současného programovacího období v roce 2013,“ říká k udržitelnosti programu Josef Boček z České národní agentury Mládež NIDM, která program v ČR spravuje, a dodává: „Přesto se ale musíme zasadit o to, abychom v ČR vytvořili více příležitostí pro rozvoj práce s mládeží a neformálního vzdělávání a postarali se i o jejich širší grantovou podporu. Program prostě na všechno nestačí.“

Program „Mládež v akci“ pro podporu neformálního vzdělávání je určen mladým ve věku 13-30 let a také pracovníkům s mládeží. Je programem Evropské unie zaměřeným na volnočasové aktivity mladých lidí. Program je otevřen všem mladým lidem bez ohledu na úroveň vzdělání či kulturní a sociální původ. Ročně je v ČR v rámci programu podpořeno v průměru 237 projektů v celkové výši 2 156 953 EUR. Program přináší do českého prostředí důležitá témata, jako např. aktivní občanství, interkulturní vzdělávání a sociální inkluzi, a zprostředkovává je inspirativními neformálně vzdělávacími přístupy a metodami. Mladí lidé se díky programu neformálně učí cizí jazyky, finanční odpovědnosti, plánování či umění vyjednávat v praxi.

Více informací o programu a jeho možnostech naleznete na www.mladezvakci.cz

Přidáno: 17.08.2010, Zdroj: Vzdělání.CZ

Přečtěte si novinky z oblasti vzdělávání a školství na portálu Vzdělání.CZ. Tipy pro studenty, tipy pro učitele, aktuality ze světa vysokých škol či výuky jazyků. Přinášíme Vám také kulturní servis, doporučujeme knížky, které stojí za to si přečíst. Pobavte se a vzdělávejte se na portálu Vzdělání.CZ!

EKONOMICKÉ FAKULTY - přípravné kurzy

Intenzivní přípravné kurzy na přijímací zkoušky na ekonomické fakulty, jejichž součástí je zkuška z matematiky a cizího jazyka. Studenti mají vysoké procento úspěšnosti u přijímacích zkoušek a s kurzy i lektory je spokojeno přes 94% účastníků kurzů.

[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.